Podpora cPilot

Informační systém cPilot je sestaven z jednotlivých agend, které jsou vzájemně provázány a mohou si předávat zpracovávané informace.

Přihlášení do systému

Pro přihlášení do systému je vyžadován login (uživatelské jméno) a heslo.
Po úspěšném přihlášení se zobrazí „nástěnka“ – první stránka se základními informacemi.

Ovládání

Obrazovka cPilot je rozdělena do 4 základních částí:

  • horní černá lišta se nabídkou aktivních agend (logo cPilot), s oblíbenými agendami, vyhledáváním, řídícími ikonami a uživatelským menu (vpravo)
  • levý panel se základním členěním záznamů v každé agendě
  • centrální část pro zobrazení záznamů agendy
  • spodní lišta s doplňkovými funkcemi (nastavení, sdílení, kopírování, ...) stránkovačem a funkčními tlačítky


V levém horním rohu je ikona cPilot, která obsahuje přehled všech aktivních agend rozdělených do skupin Plánování / Záznamy / Finance / Nástroje / Komunikace / Web / Nastavení.

V každé agendě je v levém dolním rohu ikona  nastavení, která obsahuje všechna nastavení dané agendy.

Přidávání nových záznamů nebo položek (adresy, požadavky, kalkulace, zakázky, ...) se vždy provádí tlačítkem „+ přidat“ v pravém horním rohu.

Obrazovky cPilot

Základem každé agendy je stránka „seznam záznamů“. Tato stránka má v levém panelu základní řazení záznamů (podle typu, zodpovědné osoby, ...). V centrální části je pak přehled záznamů s možností procházení podle statusu a dalšího filtrování.

Klikem na šipku na konci řádku nebo dvojklikem na řádek záznamu se dostaneme na stránku „přehled záznamů“. Tato stránka má v levém panelu vazby záznamu na další agendy, např. zakázky, objednávky, požadavky vybraného zákazníka. V centrální části je přehled údajů tohoto záznamu, např. adresa, kontaktní osoby, e-maily, poznámky, ...

Klikem na tlačítko „upravit“ vpravo nahoře se otevře okno „editace záznamu“. Toto okno může být rozděleno na více záložek.

Ikony a jejich funkce

změna pořadí – přetažením řádku s položkou změníme její pořadí v seznamu

viditelnost – změnou viditelnosti skryjeme nebo zobrazíme položku v nabídkách systému

smazat – slouží pro nevratné smazání položky

detail – zobrazí detail položky k editaci nebo jeho podrobný náhled

zavřít okno – ikona v levém horním rohu okna zavře okno bez uložení

zvětšit okno – ikona v pravém horním rohu okna zvětší okno na maximum

zmenšit okno – ikona v pravém horním rohu okna zmenší okno na původní velikost

Řazení položek v tabulkách

V tabulkovém zobrazení položek (záznamů) lze kliknutím na záhlaví tabulky seřadit položky podle vybraného sloupce. Opakované kliknutí změní způsob řazení (a–z, z–a).

Stránkování

V případě, že celkový počet položek (záznamů) v modulu je větší než nastavené maximální množství pro jednu stránku, objeví se v patě systému stránkování, které ukazuje aktuální stránku, celkový počet stran a celkový počet položek.

Vyhledávání

Nad seznamem položek je vyhledávací okno, které hledá v indexu textové položky. Každý modul má předem definované položky, ve kterých se provádí toto vyhledávání. Vždy se hledá přesné znění hledaného výrazu. Můžeme použít zástupný symbol „*“ (hvězdička) pro libovolný počet znaků.

Ukázka hledání:
dotaz „par“ = výsledek „par“ „par 71“ „na par“

dotaz „par*“ = výsledek „par“ „par 71“ „na par“ „parapet“

dotaz „*par*“ = výsledek „par“ „par 71“ „na par“ „parapet“ „opar“

Výběr položky ze seznamu

cPilot má 2 druhy výběru položky ze seznamu:

  • jednoduchý seznam s možností výběru jedné položky, kde se kliknutím na pole zobrazí všechny nabízené položky
  • seznam s našeptávačem kdy se nabízené položky zobrazí až po napsání prvního písmene. Tento seznam nabídne položky v našeptávači, kde stačí na požadovanou položku kliknout nebo ji potvrdit entrem.
    Vybranou položku lze smazat klikem na křížek vpravo.