Ceny produktů

Ceny na kartách katalogu se editují na záložce „Ceny“ na editaci každé karty. Definují se nákupní cena a prodejní ceny bez DPH i vč. DPH ve všech aktivních měnách pro základní jednotku (záložka Obecné). Ceny se definují prostřednictvím ceníků.

Ceníky

Definice ceníků je v nastavení agendy Katalog.

Ceníky jsou 3 typů:

 • nákupní – obsahuje nákupní cenu a využívá se při výpočtu automatické prodejní ceny 
 • prodejní – definice přímo na kartě
 • automatický – vypočítává se zadaným vzorcem z jiného ceníků

Každý ceník musí být v nastavení „přiřazen“ ke katalogům. Karty, kterou jsou zařazeny do katalogu mohou v tomto ceníku definovat cenu. 

Nastavení ceníků

Na každém ceníku se definuje název ceníku a hlavní měna, určuje základní měnu ceníku.

Definice pro jednotlivé měny:

 • ručně - cena se definuje na kartě v katalogu
 • pevný kurz – zadá se kurz ke koruně (CZK)
 • dle systémového kurzu – použije se kurz nastavený v agendě Systém

Zaokrouhlení definuje zaokrouhlení ceny při jejím uložení. Můžeme vybrat zda zaokrouhlujeme cenu bez DPH nebo s DPH. Zaokrouhlení se definuje pro každou měnu ceníku v počtu desetinných míst.

Nastavení lze uložit tlačítkem „uložit“ vpravo dole nebo zvolit „uložit a přepočítat“, které při uložení přepočítá všechny definované ceny na všech kartách katalogu a případně spustí také přepočet všech automatických ceníků, které ve vzorci využívají tento ceník. 

O výsledku „přepočtu“ cen v katalogu je proveden záznam v agendě System/log, kde je doporučeno ověřit zda vše proběhlo bez problémů. 

Nákupní ceník

Určuje nákupní cenu karty. Nákupní ceník může existovat pouze jeden pro celý systém a je automaticky nastaven pro všechny katalogy.

Nákupní cena lze definovat automaticky dvojí metodou:

 • Vážený průměr karty – při každém změně váženého průměru (Příjemka nebo inventura) je tento zapsán jako nákupní cena
 • Cena posledního nákupu - při každém přijetí příjemky se změní nákupní cena

„Cena posledního nákupu“ je cena v příjemce s posledním „datem přijetí“, ne naposledy editované. Pro změnu ceny se započítávají pouze příjemky ve statusech, které provádí „naskladnění zásoby“.

POZOR! Každá chybně zadaná cena produktu na příjemce (např příjemka bez zadané ceny) může způsobit výraznou změnu prodejních ceníků.

Prodejní ceník

Určuje prodejní cenu karty. U prodejního ceníku je nutno určit pro které katalogy je ceník určen. Případné odstranění katalogu a uložení ceníku zapříčiní smazání cen na kartách smazaného katalogu.

Na kartách katalogu se ceny v prodejních cenících definují 3 způsoby:

 • fixace ceny - nastavuje se přesná cena produktu s DPH nebo bez DPH 
 • fixace marže – cena se vypočte přidáním zadané marže k nákupnímu ceníku
 • fixace přirážky – cena se vypočte přidáním zadané přirážky k nákupnímu ceníku

Při uložení karty katalogu se ceny zaokrouhlí podle nastavení ceníku.

Automatický ceník

Jde o prodejní cenu, která se nedefinuje na editaci karty katalogu, ale je automaticky vypočtena dne definice ceníku. U automatického prodejního ceníku je nutno určit pro které katalogy je ceník určen. Případné odstranění katalogu a uložení ceníku zapříčiní smazání cen na kartách smazaného katalogu.

Vzorec pro výpočet ceny se určuje výběrem:

 • zdrojový ceník – ceník ze kterého se bere cena pro další výpočet
 • přepočíst cenové hladiny - započítá marži definovanou na cenové hladině karty
 • funkce – násob, vyděl, připočti, odečti, sleva %, přirážka %
 • hodnota - číslo využité ve funkci (např „sleva 5 %“)

 

Zákaznické ceny

Na kartě kontaktu v agendě Adresář na záložce Katalog lze vybrat ceník, který se bude aplikovat na objednávky zákazníka.

Více o Zákaznických cenách.

Kopírování (duplikace) ceníků

Na přehledu ceníků v nastavení agendy Katalog, sekce Ceníky, je na řádku každého „prodejního“ ceníků ikona „duplikovat“. Klikem na tuto ikonu se provede duplikace vybraného ceníku se všemi jeho nastaveními (ceny, katalogy, fixace, zaokrouhlení, ...). Pouze do názvu ceníku se přidá slovo DUPLICATE.

Tato operace může být u velkých katalogů časově náročná v řádů minut.