Číselné řady dokumentů

Všechny záznamy (požadavek, zakázka, kontakt, objednávka, košík, ...) ve všech agendách systému cPilot mají vlastní jednoznačné identifikátory. Základním identifikátorem je řada alfanumerických znaků (písmena a čísla), např: AX4NfZ0nBkvqoxms. Tento identifikátor je záznamu přidělen při jeho vytvoření a nelze již změnit.

Pořadové číslo záznamu

Vybrané agendy používají místo alfanumerického identifikátoru jednoduchou číselnou řadu. První založený záznam má číslo „1“ a každý další (nový) záznam o jedno vyšší. Toto číslo nelze měnit a funguje jako „pořadové číslo“. Díky němu lze hlídat konzistenci řady. Pořadová číslo používají:

 • agenda Požadavky
 • agenda Kalkulace
 • agenda Zakázky
 • agenda Adresář (kontakty, kontaktní osoby i adresy)
 • agenda Katalog (karty i skupiny) – uživatel může každé kartě nebo skupině zadat vlastní katalogové číslo
 • agenda Náklady
 • agenda Obsah
 • agenda Kategorie
 • agenda Uživatelé

Vlastní číselné řady

Vybrané agendy mají možnost (kromě alfanumerického id) definovat vlastní označení (čísla a písmena) dokumentů.

 • agenda Objednávky přijeté i vydané – formát identifikátoru se nastavuje pro každý typ objednávky samostatně. Číselná řada je jedinečná pro každý typ a nemění se se začátkem kalendářního roku nebo datového období.
 • agenda Příjemky a Výdejky – formát identifikátoru se nastavuje pro každý typ dokumentu samostatně. Číselná řada je jedinečná pro každý typ a nemění se se začátkem kalendářního roku nebo datového období.
 • agenda Doručení (pouze Zásilka) – formát identifikátoru se nastavuje pro každý typ zásilky samostatně. Číselná řada je jedinečná pro každý typ a nemění se se začátkem kalendářního roku nebo datového období.
 • agenda Doklady vydané a přijaté – formát identifikátoru se nastavuje pro každý typ dokladu samostatně. Číselná řada je jedinečná pro každý typ a mění v závislosti na vybraném datovém období.

V definici označení můžete využívat různé proměnné, viz https://podpora.cpilot.cz/nastaveni/promenne-pro-cisla-a-vs

Více o datovém (účetním) období najdete na https://podpora.cpilot.cz/manual/ucetni-obdobi-a-jeho-zmena