Datum zdanitelného plnění (DUZP)

Při vystavování daňových dokladů vydaných se automaticky nastavuje DUZP podle data vystavení dokladu. Uživatel má však možnost toto datum nastavit ručně.

Dle zákona:

  • pro zboží – DUZP je den dodání při prodeji dle kupní smlouvy nebo den převzetí zboží k užívání
  • pro služby – DUZP je den poskytnutí služby (převod práv, poskytnutí práva využití, ...)
  • pro přijetí úplaty před zdanitelným plněním při dodání zboží nebo služby – DUZP je den přijetí úplaty na účet, platební bránu nebo do pokladny.

Například zákazník zaplatí přes platební bránu v pondělí 10.4. a zboží si vyzvedne osobně 14.4. – DUZP je datum přijetí úplaty tedy 10.4.

Automatizace nastavení DUZP

Při tvorbě následných dokladů vydaných, např Daňového dokladu o přijaté platbě z dokladů Výzva k platbě nebo Zálohová faktura se na daňovém dokladu nastaví DUZP podle datumu úhrady na předcházejícím dokladu. Datum úhrady je datum kdy byl doklad skutečně uhrazen. Nastaví se automaticky při nastavení statusu definovaného v možnostech „pokud je FA plně uhrazena nastav status“.

Při tvorbě dokladu vydaného z Výdejky se nastaví DUZP podle datumu skutečného dodání zboží. Toto datum se na Výdejku nastaví při změně statusu dle definice agendy Výdejka „považovat výdejku za dodanou při nastavení statusu“.