DPH v Katalogu, Kalkulaci, Košíku, Objednávce přijaté, Dokladu vydaném

V nastavení Systémové firmy se definuje zda je implementace cPilot provozována plátcem nebo neplátcem DPH.

neplátce DPH:

 • Při zobrazení a výpočtu ceny se používají pouze hodnoty základu DPH (bez DPH).
 • Na kartě v Katalogu se může stále definovat sazba DPH, ale ta slouží pouze pro členění zboží a hlavně se bude hodit při povinném přechodu na plátce DPH (při překročení obratu).
 • Na dokumentech (Košík, Objednávka, Doklad vydaný) se uvádí „nejsme plátci DPH“.

plátce DPH:

 • Při zobrazení a výpočtu ceny se používá pouze základ DPH.
 • Na kartě v Katalogu se musí definovat sazba DPH.
 • Všechny prezentované ceny jsou s popisem „cena s DPH“ a „cena bez DPH“.
 • Autor kalkulace, objednávky přijaté i dokladu vydaného rozhoduje, zda je dokument s DPH nebo bez DPH.
 • Košík může být jak s DPH tak bez DPH. Rozhoduje systém automaticky podle platné legislativy.

Kalkulace, Objednávka, Faktura s nebo bez DPH

Všechny finanční dokumenty se mohou vytvářet ve verzi s a bez DPH.

Již při tvorbě Kalkulace by měl zákazník vědět, jak bude zakázka fakturována zda s nebo bez DPH. Tzn, že pokud se bude fakturovat „s DPH“ měla by i kalkulace být tvořená ve verzi „s DPH“.

Nastavení „varianty dokladu“ (s DPH, bez DPH) se přenáší z Kalkulace a Košíku na Objednávku přijatou a následně také na Doklad vydaný.

Při tvorbě objednávky přijaté a dokladu vydaného systém doporučuje jaké verze je správná podle nastavení odběratele a místa doručení. Viz „Automatické rozhodování o fakturaci / platbě bez DPH“

Fakturace bez DPH

Dodavatel v EU může vystavit doklad vydaný bez DPH pouze pokud zboží či službu vyváží mimo stát, kde má sídlo a pokud jeho odběratel:

 1. má sídlo mimo EU a export je také mimo EU, nebo
 2. má sídlo v EU, mimo stát dodavatele a je prokazatelně plátcem DPH. Za ověření identity odběratele je zodpovědný dodavatel.

V obou případech však musí jít o export. Tzn. že místem dodání zboží nebo služby je stát mimo stát dodavatele.

Nastavení možnosti odpočtu DPH pro státy

Definice skupin států v agendě Systém je volba „uplatňovat DPH“, která v Nastavení/international/skupiny států. Jednotlivé státy lze řadit do takto vytvořených skupin států.

Odběratel plátce/neplátce

Zda je odběratel plátce nebo není plátce se řídí volbou „plátce DPH“ na kontaktu v agendě Adresář. Toto nastavení lze ovládat pouze v Admin nebo lze vyplnit při vyplnění firemních údajů při registraci z ARES nebo VIES. Na registračním formuláři volba není dostupná.

Automatické rozhodování o fakturaci / platbě bez DPH

Pouze v agendě Košík se automaticky rozhoduje o „nákupu“ s nebo bez DPH. V konfiguraci modulu Katalog je položka určení DPH podle státu, která zajistí použití DPH v košíku podle nastavení skupiny státu a DIČ odběratele. To znamená, že v případě sídla odběratele (plátce DPH) v EU, ale mimo stát dodavatele, nebude celková cena obsahovat DPH.

Nastavení pro neplátce DPH

V případě, že provozovatel e-shopu není plátcem DPH, musí na záložce Katalog/možnosti/dodavatel nastavit select plátce DPH na hodnotu NE a na záložce Katalog/možnosti/skupiny nastavit select zobrazení ceny na hodnotu bez DPH.

Toto nastavení způsobí, že se všude v e-shopu přestane zobrazovat DPH, procentuální sazba DPH, cena s DPH i cena bez DPH a bude se zobrazovat pouze cena (koncová prodejní cena). 

Na záložce cena při editaci karty zboží vyplňuje neplátce DPH koncové prodejní ceny. Na nastavení DPH v položce možnosti se v tomto případě nebere zřetel, nicméně nastavení takové sazby DPH, za kterou by provozovatel e-shopu zboží prodával, kdyby plátcem DPH byl, může usnadnit změnu nastavení e-shopu v případě, že se plátcem DPH stane. 

Objednávka s DPH a bez DPH podle:

 1. dodavatel není plátce DPH (vazba v profilu) - plátce vystavuje objednávky s DPH / neplátce bez DPH
 2. podle státu odběratele.

s DPH:

 1. odběratel je ze stejného státu jako dodavatel. Objednávka je vždy s DPH
 2. odběratel je z jiného státu než dodavatel a současně ze skupiny státu s „uplatňovat DPH“ a nemá DIČ (není plátce DPH)

bez DPH:

 1. odběratel je z jiného státu než dodavatel a současně ze skupiny státu s „uplatňovat DPH“ a DIČ (je plátce DPH)
 2. odběratel je z jiného státu než dodavatel a současně ze skupiny státu bez „uplatňovat DPH“ (je jedno zda má DIČ)

DPH-dokumentu