Individuální ceny

V agendě Adresář na záznamu Kontaktu, záložka Katalog, máme možnost definovat prodejní ceny Odběratele (cena za kterou nakupuje).

Základem je definice „prodejního ceníku“, který definujeme pro každý katalog. „Výchozí“ hodnota je platná pouze pokud neexistuje definice pro katalog. Například webová stránka definuje prodejní ceník a pokud nemá odběratel definovaný vlastní ceník na katalogu, tak se použije definice ceníku webové stránky.

Následně se z definic na Adresář/Kontakt/Katalog hledá první platná definice v tomto pořadí:

  1. „listace“ (pokud zde není definována cena, jde se dál)
  2. „prodejní cena karty“ v účetní měně (pokud není definována cena, jde se dál)
  3. „sleva karty“ v % (pokud není definována, jde se dál)
  4. „cenová hladina“ a její definovaná sleva (pokud není definována, prodává se za ceníkovou cenu)

Sleva dle cenové hladiny umožňuje 2 definice:

  • „prodejní cena %“ – hodnota sníží (nebo zvýší při zadání záporného čísla) ceníkovou cenu produktů
  • „sleva %“ – hodnota definuje uváděnou slevu z celkové prodejní ceny

Obě tyto slevy se sčítají.