Komunikace (e-mail, SMS, ...)

Systém cPilot umí odesílat různé zprávy (e-maily, SMS, notifikace, ...), kterými informuje o změně statusu záznamu, vystavení dokladu, příchozí platbě, ... Většina těchto zpráv se odesílá na základě změny stavu záznamu, například objednávka přijatá nabyla statusu „Vyřízená“. Všechny lze odesílat ručně.

V nastavení některých agend (Kalkulace, Objednávky přijaté, Doklady vydané, Adresář, Doručení, ...) v definici statusů je možnost určit, zda má dojít k odeslání e-mailu/SMS při nastavení tohoto statusu.

Kalkulace

Na jazykové záložce statusu (možnosti agendy) jsou textová pole pro definici obsahu této zprávy.

 • subjekt e-mailu
 • text v e-mailu

Text pro e-mail je klasický editor, který umožňuje formátování textu (nadpis, tučnosti, odkazy, ...). Do textu lze vkládat proměnné, které zobrazují hodnoty z příslušné objednávky:

 • číslo kalkulace {$detail->number}
 • název kalkulace {$detail->name}
 • zadavatel kalkulace (Kontakt) {$detail->customer->name}
 • zadavatel kalkulace (Kontaktní osoba, jméno a příjmení) {$customerPerson->name} {$customerPerson->surname}
 • platnost kalkulace {$detail->valid->since|date_format:'%x'}–{$detail->valid->until|date_format:'%x'}
 • popis {$detail->description}
 • tabulka kalkulace {$itemsTableSnippet}
 • dodatek {$detail->appendix}
 • podpis zodpovědné osoby {$signatureSnippet}
 • schvalovací formulář {$approvalSnippet}

Objednávka přijatá

Na jazykové záložce statusu (možnosti agendy) jsou textová pole pro definici obsahu této zprávy.

 • subjekt e-mailu
 • text v e-mailu
 • SMS text

Text pro e-mail je klasický editor, který umožňuje formátování textu (nadpis, tučnosti, odkazy, ...). Do textu lze vkládat proměnné, které zobrazují hodnoty z příslušné objednávky:

 • číslo objednávky {$orderNumber} nebo {$detail->customer_order_number|default:$detail->number_formated}
 • datum vytvoření objednávky {$detail->created|date_format:'%x %X'}
 • e-mail objednatele (osoby) {$detail->person->email}
 • výpis košíku {$basketSnippet}
 • popis zvoleného způsobu platby {$paymentMethodDescriptionEmail}
 • platební informace (tlačítko, QR platba, částka, účet, VS, KS, ...) {$paymentMethodSnippet}
 • sledování zásilky {$deliveryPackagesTableSnippet}
 • popis způsobu doručení {$deliveryMethodDescriptionEmail}
 • další info o doručení (pobočka, adresa, otevírací doba) {$deliveryMethodSnippet}
 • podpis zodpovědné osoby (jméno, e-mail, telefon) {$responsiblePersonSignatureSnippet}
 • obchodník (jméno, e-mail, telefon) {$salesPersonSnippet}

Lze používat i podmínky, např: {if $salesPerson}<p>Obchodník: {$salesPersonSnippet}</p>>{/if} vypíše info o obchodníkovi pouze pokud je obchodník na objednávce uvedený.

Šablony textů:

Pro nejpoužívanější statusy objednávek máme připravené šablony e-mailů. V menu editoru textů, položka Vložit/Vložit šablonu. Systém Vám nabídne šablony textů pro jednotlivé statusy.

Propojení s agendou Doručení a Platby:

Díky výše uvedeným proměnným {$paymentMethodDescriptionEmail}, {$paymentMethodSnippet}, {$deliveryMethodDescriptionEmail} a {$deliveryMethodSnippet} se do zprávy o změně statusu objednávky mohou dostat upřesňující informace o zvoleném způsobu doručení a platby, včetně údajů k platbě (číslo účtu, VS, částka, ...). Tyto texty se editují v agendách Doručení a Platba vždy na jazykových záložkách typů v možnostech agend. 

Doklad vydaný

Na agendě Doklady vydané se neodesílají e-maily na základě změny statusu, ale až po kliku na tlačítko „odeslat“. Text v e-mailu je definován na každém typu dokladu.

Text pro e-mail je klasický editor, který umožňuje formátování textu (nadpis, tučnosti, odkazy, ...). Do textu lze vkládat proměnné, které zobrazují hodnoty s příslušném dokladu:

 • název dokladu (= číslo dokladu) {$detail->name}
 • cenu včetně DPH {$detail->sum->price_incl_vat|formatCurrency|replace:' ':'&nbsp;'}
 • cenu bez DPH {$detail->sum->price|formatCurrency|replace:' ':'&nbsp;'}

Objednávky vydané

Na jazykové záložce statusu (možnosti agendy) jsou textová pole pro definici obsahu této zprávy.

 • subjekt e-mailu
 • text v e-mailu
 • SMS text

Text pro e-mail je klasický editor, který umožňuje formátování textu (nadpis, tučnosti, odkazy, ...). Do textu lze vkládat proměnné, které zobrazují hodnoty z příslušné objednávky:

 • číslo objednávky {$orderNumber} nebo {$detail->customer_order_number|default:$detail->number_formated}
 • datum vytvoření objednávky {$detail->created|date_format:'%x %X'}