Kurz měny

Pro přepočet dokladů (kalkulace, objednávka, faktura, příjemka, ...) z používaných měn do hlavní (účetní) měny je potřeba nastavit jejich kurz.

Česká národní banka (ČNB) vydává každý pracovní den ve 14:40 hodin platný kurz všech měn vůči české koruně. Tento kurz si ihned po vydání zpracuje systém cPilot a poskytne všem uživatelům. To znamená, že každý pracovní den do cca 14:40 je k dipozici pouze předcházející platný kurz. Podobně je tomu ve dnech pracovního klidu (svátky, soboty, neděle), kdy ČNB kurz nevydává.

V nastavení agendy System .../system/options je definice použitého kurzu. Máme 5 možností:

  • Denní kurz ČNB – použije se aktuální kurz, který vydává ČNB (dokumenty zpracované do 14:40 mají jiný kurz než dokumenty po 14:40),
  • Denní kurz (předchozí den) – použije se kurz ČNB vydaný předcházející pracovní den (dokumenty mají celý den stejný kurz, ale včerejší),
  • Měsíční kurz (první v měsíci) – po celý kalendářní měsíc se bude používat kurz, který ČNB vydává první pracovní den v měsíci ve 14:40 (první pracovní den v měsíci se kurz liší dopoledne a odpoledně),
  • Měsíční kurz (poslední v měsíci) – po celý měsíc se používá poslední platný kurz z předcházejícího měsíce (po celý kalendářní měsíc je kurz stejný),
  • Vlastní kurz – firma si stanoví svůj vlastní kurz a ten je platný až do založení nového kurzu.

Vlastní kurz se nastavuje v agendě Systém/vlastní kurz. Každý vlastní kurz v e své definice obsahuje:

  • platnost od – datum kdy začíná kurz platit (nový kurz automaticky ukončí platnost předcházejícího kurzu),
  • výchozí měna – výběr měny ke které se kurz vztahuje (pozor: musí být stejná jako je hlavní/účetní měna),
  • hodnota – kurz pro jednotlivé měny (např. hodnota v řádku 25,66 znamená kurz 25,66 Kč za 1 euro). 

Kurz se na jednotlivé doklady aplikuje v různých datech. Podrobě je popsánu v nastavení hlavní měny.

UPOZORNĚNÍ: Po provedení změny v nastavení je potřeba důkladně otestovat správnou funkci přepočtu na dokladech.