Náklady práce

Záznamy v agendě Práce obsahují cenu této práce.

Cena práce je určena vykázaným časem a náklady pracovníka, které jsou uvedeny v agendě Uživatelé v sekce „Mzda“.

Na každém uživateli lze v sekci „mzda“ definovat:

  • mzdové náklady – celkové náklady na mzdu vč. hrubé mzdy, sociálního i zdravotního pojištění a stravného
  • režijní náklady – celkové náklady na pracovní místo (energie, podíl na nájmu, amortizace nábytku, amortizace pracovních nástrojů, ...)
  • nemzdové náklady – např zaměstnanecké bonusy

Náklady jsou uvedeny v účetní měně na hodinu práce. Celkové náklady jsou součtem všech těchto položek.

Produktivita práce

V průběhu pracovního dne se vykazují jednotlivé práce. Pokud jsou pracovníci odměňováni podle docházky, tak se skutečné náklady na hodinu práce musí určit podle produktivity pracovníka.

Produktivita práce je podíl vykázané práce k docházce. Udává se v procentech.
Např. pokud zaměstnanec vykáže docházku 180 hodin za měsíc, ale v přehledech práce má pouze 90 hodin, je produktivita 90/180 = 0,5 => 50 %.

Vliv produktivity na náklady práce

Produktivita práce pracovníka musí ovlivnit nastavení uživatele a jeho nákladů práce.

Např. při produktivitě 80 % se základní náklady upraví takto: Základní mzdové náklady před úpravou se podělí 0,80 a tyto náklady použijeme v nastavení uživatele (základní mzdové 250 Kč/h, režijní 100 Kč/h, nemzdové 10 Kč/h => produktivita 80 % => 312,5 Kč/h, 125 Kč/h, 12,5 Kč/h).

Přepočet nákladů dle produktivity je potřeba provádět pravidelně, nejméně jednou za rok. Výpočty je nutno provádět vždy při změně mzdových výměrů, nákupu nového vybavení, změny nájmu kanceláří, změny počtu pracovníků v kanceláři, apod.