Nastavení jazykové mutace

Jazyková mutace označuje překlady webů, agend do dalších jazyků.

Definice používaných jazyků se nastavuje v agendě Systém modul Jazyky.

Po kliku na tlačítko „přidat“ v pravém horním rohu:

  • zkratka – výběr se definovaných světových jazyků; pro některé jazyky mám již systém hotové překlady pojmů a hlášení
  • název – pod kterým se bude jazyk v systému používat

Je důležité zaktivovat viditelnost.

Jazykové mutace k jednotlivým agendám

Po nastavení jazyka v agendě Systém je potřeba přeložit všechny texty v jednotlivých agendách s kterými se zákazníkem komunikujeme.

Nastavení se provádí v menu nastavení jednotlivé agendy (ikona ozubených kol) vlevo dole. Vybereme z možnosti Statusy nebo Typy. U všech statusu a typů, který odesílá zákazníkovi e-mail, je potřeba přeložit text.

Jazyková mutace na webových stránkách

Je důležitě mít přeloženy všechny karty v agendě Katalog. Nesmíme zapomenout jim zapnout jazykovou mutaci. Provadí se kliknutím na ikonu Snímek obrazovky 2022-02-15 v 12.54.56 , kde zapneme jazykovou mutaci.

Zapnutí jazykové mutace  se provede editací situ v agendě Webové stránky a pomocí ikony Snímek obrazovky 2022-02-15 v 12.54.56  zapneme jazyk pro webové stránky. Zakládání nastavení nové domény pro jazykovou mutaci webových stránek provádí výhradně  administrátor systému. Běžný uživatel nemá do této sekce přístup.

Po zapnutí zvoleného jazyka můžeme přeložit v agendě Webové stránky modul Menu a Obsah.