Semafor pro odbavení přijatých objednávek

Objednávky přijaté mají vazby na Doklady vydané, Výdejky a Katalog.

Pro správné odbavení potřebuje administrátor vědět, zda má pro objednávku zboží skladem, zda je zaplacená nebo bude placena při dodání. Po odbavení potřebuje vědět zda je Zboží expedováno. Pro vystavení faktury potřebuje informaci o úspěšném dodání a pro uzavření objednávky info zda již byla kompletně vyfakturována. Tyto informace poskytuje „semafor“.

Na detailu objednávky a také na přehledu objednávek je zobrazen semafor s 6-ti hodnotami. Každá hodnota může „svítit“ červeně, žlutě nebo zeleně. Případně může být hodnota šedá, pokud pro tuto objednávku nemá hodnotu.

semafor-objednavka-prijata

Zboží je skladem

 • šedá – všechny položky objednávky jsou již ze skladu vydány nebo objednávka neobsahuje žádný skladový pohyb (nemá skladové položky nebo není ve statusu, který tvoří skladový pohyb)
 • červená – ani jedna položka není skladem
 • žlutá - něco je skladem a něco ne
 • zelená – vše je skladem

Semafor posuzuje každou objednávku samostatně. To znamená, že například když mám skladem 4 ks produktu, tak svítí skladem zeleně na každé objednávce, která obsahuje maximálně 4 ks daného produktu a žlutě u všech které obsahují více jak 4 ks. Po odbavení první objednávky (vydání výdejka) se všechny semafory změní dle aktuálního skladu.

Předběžně uhrazeno

Předběžná úhrada je informace o schválené (potvrzené) platbě na platební bráně při on-line platbě (např. platba kartou). Tato platbě ještě není fyzicky připsána na bankovní účet, ale pro odbavení objednávky ji můžeme považovat za provedenou.

On-line transakce se provádí na základu výzvy k platbě (typ Dokladu vydaného), která je vystavena automaticky při vzniku objednávky podle konfigurace způsobů doručení.

 • šedá – objednávka nemá způsob platby on-line
 • červená – žádná z vystavených výzev k platbě není předběžně uhrazena 
 • žlutá – celkový součet hodnot výzev k platbě, které jsou předběžně uhrazeny, není ve výši ceny objednávky (může být menší i větší)
 • zelená - celkový součet hodnot výzev k platbě, které jsou předběžně uhrazeny, je přesně ve výši ceny objednávky

Uhrazeno

Odeslané Doklady vydané očekávají platbu částky uvedené na dokladu jako „k úhradě“. Po připsání částky na účet je „napárována“ úhrada dokladu podle čísla účtu, VS a částky.  

 • šedá – nemá vystavený doklad vydaný
 • červená – žádný z vystavených dokladů není uhrazen
 • žlutá – celkový součet úhrad vystavených dokladů není ve výši ceny objednávky
 • zelená - celkový součet součet úhrad je ve výši ceny objednávky

Expedováno

 • šedá – nepoužívá se
 • červená – žádná z položek objednávky není v expedovaných výdejkách
 • žlutá – některé položky objednávky jsou v expedovaných výdejkách
 • zelená - všechny položky objednávky jsou v expedovaných výdejkách

Za expedovanou Výdejku je považovaná výdejka ve statusu nebo statusech nastavených v možnostech agend Objednávky přijaté, sekce „Statistika“. Kontrolují se pouze řádky typu „položka“.

Dodáno

 • šedá – nepoužívá se
 • červená – žádná z položek objednávky není v dodaných výdejkách
 • žlutá – některé položky objednávky jsou v dodaných výdejkách
 • zelená - všechny položky objednávky jsou v dodaných výdejkách

Za dodanou Výdejku se považuje výdejka ve statusu nastaveném v možnostech agendy Doručení, sekce „Výdejky“ definice „Status výdejky dodané“. Kontrolují se pouze řádky typu „položka“.

Fakturováno

 • šedá – nepoužívá se
 • červená – žádná z položek objednávky není v daňových dokladech vydaných
 • žlutá – některé položky objednávky jsou v daňových dokladech vydaných
 • zelená - všechny položky objednávky jsou v daňových dokladech vydaných

Mezi započítané Doklady vydané se berou všechny daňové doklady, kterou jsou ve statusech nastavených v možnostech agend Objednávky přijaté, sekce „Statistika“.