Semafor pro odbavení vydaných objednávek

Objednávky vydané mají vazby na Doklady přijaté, Příjemky a Katalog.

Pro správné odbavení potřebuje administrátor vědět, zda objednávané položky jsou skladem, zda jsou položky již dodané, zda již obdržel fakturu od dodavatele. Tyto informace poskytuje „semafor“.

Na detailu objednávky a také na přehledu objednávek je zobrazen semafor se 4-ti hodnotami. Každá hodnota může „svítit“ červeně, žlutě nebo zeleně. Případně může být hodnota šedá, pokud pro tuto objednávku nemá hodnotu.

Zboží je dostupné

 • šedá – objednávka neobsahuje žádnou skladovou položku
 • červená – ani jedna položka není dostupná na skladu
 • žlutá - některé položky jsou dostupné
 • zelená – vše je dostupné

Semafor posuzuje každou objednávku samostatně. To znamená, že například když mám dostupné (skladem-rezervace) 4 ks produktu, tak svítí dostupné zeleně na každé objednávce, která obsahuje maximálně 4 ks daného produktu a žlutě u všech které obsahují více jak 4 ks.

Uhrazeno

Zapsané Doklady přijaté očekávají platbu částky uvedené na dokladu jako „k úhradě“. Po připsání částky na účet je „napárována“ úhrada dokladu podle čísla účtu, VS a částky.  

 • šedá – žádná z položek není v dokladu přijatém
 • červená – žádný z přijatých dokladů není uhrazen
 • žlutá – celkový součet úhrad není ve výši ceny objednávky
 • zelená - celkový součet úhrad je ve výši ceny objednávky

Dodáno

 • šedá – nepoužívá se
 • červená – žádná z položek objednávky vydané není v přijatých příjemkách (položky jsou naskladněny)
 • žlutá – některé položky objednávky jsou v přijatých příjemkách (položky jsou naskladněny)
 • zelená - všechny položky objednávky jsou v přijatých příjemkách (položky jsou naskladněny)

Za přijatou Příjemku se považuje příjemka ve statusu nastaveném v možnostech agendy Sklady, sekce „Příjemky“ definice statusu „naskladnit zásobu“.

Fakturováno

 • šedá – nepoužívá se
 • červená – žádná z položek objednávky není v daňových dokladech přijatých
 • žlutá – některé položky objednávky jsou v daňových dokladech přijatých
 • zelená - všechny položky objednávky jsou v daňových dokladech přijatých

Doklady přijaté se započítávají všechny typy daňových, kterou jsou ve statusech nastavených v možnostech agend Objednávky vydané, sekce „Statistika“.