Status je klíč k pořádku a automatizaci

Většina agend systému cPilot má u svých záznamů možnost nastavit „status“.

„Status“ označuje stav daného záznamu, např:

 • Faktura je odeslaná / po splatnosti / uhrazená
 • Kalkulace je odeslaná / schválená
 • Objednávka je přijatá / vyřízená / zrušená
 • Kontaktní osoba je nová / schválená / neaktivní
 • ...

Aby systém fungoval správně je potřeba s těmito statusy pracovat a správně je používat.

Některé statusy mají specifické funkce podle jejich nastavení:

 • při nastavení statusu se odešle e-mail odběrateli (např. potvrzení odeslání objednávky při nastavení statusu „Nová“ objednávce)
 • nebo odeslání SMS
 • nebo zamezení editace pro Kalkulaci ve statusu „schválená“
 • ...

Nejdůležitější je práce se statusy při práci se skladem, kde právě jednotlivé statusy Příjemky, Výdejky, Objednávky vydané a Objednávky přijaté mají zásadní vliv na skladové pohyby položek. Více o skladech.

Při založení nového záznamu (požadavek, objednávka, doklad, ...) je vždy přiřazen první status v pořadí. Pořadí statusů si můžete určit v nastavení každé agendy.

Některé procesy v cPilot nastavují statusy automaticky. Například:

 • objednáním košíku na e-shopu vzniká objednávka ve statusu, které se definován v nastavení e-shopu a košíku se nastaví status „objednaný“
 • objednáním kalkulace se kalkulaci nastaví status „schválená“
 • odesláním Dokladu vydaného na dokladu nastaví status „odeslaný“
 • úspěšným přiřazením Transakce na evidovaný doklad se transakci nastaví status „vyřízená“ a dokladu status „uhrazený“
 • úspěšným doručením Zásilky se nastaví Výdejce status „dodaná“ a tato informace se zobrazí na objednávce 
 • ...

Statusy slouží také k vyhodnocení výkonu zakázky nebo objednávky. V nastavení statistik se například definuje, že do výkonu zakázky se počítají pouze objednávky ve statusu „přijatá“ / „odbavená“ / „vyřízená” a práce ve statusech „schválená“ / „fakturovaná“, ...