Tvorba vlastní nástěnky

Nástěnku si můžeme vytvořit nebo upravit podle vlastních požadavků.

V pravém horním roku jsou tlačítka pro přizpůsobení aktivní nástěnky a pro nastavení dalších nástěnek.

Máme dva typy nástěnky, „Výchozí” a „Pokročilá“, které se liší pouze rozmístěním jednotlivých „oken“ a jejich množstvím.

Na nástěnce můžeme kombinovat čísla, grafy a tabulky. V malých oknech zobrazujeme čísla a grafy, ve velkých oknech tabulky a grafy.

 • Čísla − zobrazují sumy nebo počty
 • Grafy - znázorňují průběh hodnot
 • Tabulka − zobrazení záznamů ve formě seznamu

Čísla − suma nebo počet

Kontaktní osoby (počet)

 • podnadpis − doplňují text pro lepší orientaci na nástěnce
 • skupina − skupina kontaktních osob
 • status − status kontaktní osoby
 • přístup k webové stránce − pokud máme více webových stránek
 • seřazení − volba řazení kontaktních osob v nástěnce

Požadavky (počet)

 • podnadpis − doplňují text pro lepší orientaci na nástěnce
 • zodpovědná osoba − výběr jména nebo „Přihlášený uživatel“ pro moje požadavky
 • typ − typ požadavku
 • status − status požadavku

Požadavky (expirované)

 • zobrazení požadavků, které k dnešnímu dni mají být zpracovány, konzultovány,...

Zakázky (počet)

 • podnadpis − doplňují text pro lepší orientaci na nástěnce
 • setřídění − využívá se u možnosti tabulka
 • pracovník − nastaven Přihlášený uživatel.
 • obchodník − nastaven Přihlášený uživatel. Je možné zvolit skupině i určitého obchodníka a jeho zakázky.
 • typ − o jaký typ zakázky se jedná
 • status − status zakázky

Kalkulace

 • podnadpis − doplňují text pro lepší orientaci na nástěnce
 • pracovník − může být vybrané jméno nebo „přihlášený zákazník“
 • obchodník − nastaven Přihlášený uživatel. Je možné zvolit skupině i určitého obchodníka a jeho vytvořené kalkulace.
 • typ − o jaké kalkulace se jedná
 • status − status zakázky

Schůzky

 • podnadpis − doplňují text pro lepší orientaci na nástěnce
 • pracovník − může být vybrané jméno nebo „přihlášený zákazník“
 • typ − o jaký typ schůzky se jedná
 • status − status schůzky

Schůzky (budoucí)

Přehled naplánovaných schůzek a jednání.

Doklady vydané

Zobrazí se počet vydaných dokladů.

 • podnadpis − doplňují text pro lepší orientaci na nástěnce
 • měna − vydané doklady se můžou zobrazit v různých měnách. Při nevybrání možnosti se doklady zobrazí v hlavní účetní měně.
 • typ − typ vydaného dokladu
 • status − status dokladu
 • způsob doručení − způsob doručení objednávky
 • způsob platby − způsob platby, kterým je doklad uhrazen
 • výběr času − zobrazení počtu dokladu vydaného za určité časové období

Doklady vydané (suma)

Zobrazí se součet vydaných dokladu podlé nastavení časového období.

Objednávky přijaté

Zobrazí se počet objednávek přijatých.

 • podnadpis − doplňují text pro lepší orientaci na nástěnce
 • měna − objednávky přijaté se můžou zobrazit v různých měnách. Při nevybrání možnosti se objednávky zobrazí v hlavní účetní měně
 • typ − typ příchozí objednávk, zda z e-shop nebo z obchodu
 • status − status objednávky přijaté
 • způsob doručení − způsob doručení objednávky
 • způsob platby − výběr platby, kterou má být objednávka uhrazena
 • výběr času − zobrazení objednávky přijaté za určité časové období

Objednávky přijaté (suma)

Součet přijatých objednávek podle nastavení časového období.

Neplacená docházka (dnes)

Neplacená docházka uživatele za pracovní den.

Placená docházka (dnes)

Placená docházka uživatele za pracovní den.

Produktivita (produktivita)

Hodnota množství práce, které pracovník produkuje za měsíc. Produktivita se počítá v %.

Produktivita (dnes)

Hodnota množství práce, které pracovník produkuje za pracovní den. Produktivita se počítá v %.

Protokoly

Zápis o provedených úkonech.

 • podnadpis − doplňují text pro lepší orientaci na nástěnce
 • šablona − druh protokolu
 • status − status protokolu 

Výdejky

 • podnadpis − doplňují text pro lepší orientaci na nástěnce
 • měna − výdejky se můžou zobrazit v Kč nebo v EUR. Při nevybrání možnosti se výdejky zobrazí v hlavní účetní měně.
 • sklad − z jakého skladu, je zboží vyskladněno
 • typ − o jaký typ výdejky se jedná (Dodací list, Interní výdejka, Vratka výdejky)
 • status − status výdejky
 • způsob doručení − způsob doručení objednávky
 • způsob platby − výběr platby, kterou má být objednávka uhrazena

Příjemky

 • podnadpis − doplňují text pro lepší orientaci na nástěnce
 • měna − přijemky se můžou zobrazit v různých měnách. Při nevybrání možnosti se příjemky zobrazí v hlavní účetní měně
 • sklad − na jaký sklad, je zboží přijato
 • typ − o jaký typ příjemky se jedná (Příjemka, Vratka příjemky)
 • status − status příjemky

Systémové úlohy

 • podnadpis − doplňují text pro lepší orientaci na nástěnce
 • status – status systémové úlohy (chyba = zobrazení úloh s chybou ve zpracování)  

Graf - kresebné znázornění hodnot

Využití grafického porovnání v průběhu roku i let.

Požadavky (roční vývoj)

 • roky − vývoj požadavků za období let (max. 3 roky)
 • pracovník − může být vybrané jméno nebo „přihlášený zákazník“ (zobrazí se graf přihlášeného uživatele)
 • typ − typ požadavku (obchod, servis, ...)
 • status − status požadavku

Požadavky (dle typu)

 • graf − vybereme zobrazení grafu (koláč, kobliha)
 • pracovník − může být vybrané jméno nebo „přihlášený zákazník“l (zobrazí se graf přihlášeného uživatele)
 • typ − typ požadavku (obchod, servis, ...)
 • vytvořeno − v jakém časovém období byl požadavek vytvořen

Požadavky (dle statusu)

 • graf − vybereme zobrazení grafu (koláč, kobliha)
 • pracovník − může být vybrané jméno nebo „přihlášený zákazník““ (zobrazí se graf přihlášeného uživatele)
 • status − status požadavků
 • vytvořeno − v jakém časovém období byl požadavek vytvořen

Zakázky (roční vývoj)

 • roky − srovnání zakázek v průběhu let
 • pracovník − může být vybrané jméno nebo „přihlášený zákazník“ (zobrazí se graf přihlášeného uživatele)
 • obchodník − je možné zadat pouze jméno obchodníka, který zakázku vytvořil
 • typ − typ zakázky
 • status − status zakázky

Zakázky (dle status)

Vyvoj zakázek za určíte časové období podle statusu (rozpracovná, hotová, zrušena,...).

Zakázky (dle typu)

Vyvoj zakázek za určíte časové období podle typu (obchod, servis,...).

Doklady vydané (roční vývoj)

 • dimenze − možnost zobrazení dokladů částky s DPH, bez DPH, včetně DPH,..
 • měna − nastavení grafu ve zvolené měně (Kč, EUR, ...)
 • datum vystavení − srovnání vystavených dokladů za určité časové období
 • typ − typ vydaných dokladů
 • status − status dokladů vydaných

Objednávky přijaté (roční vývoj)

 • dimenze − možnost zobrazení objednávky přijaté částky s DPH, bez DPH, včetně DPH,..
 • měna − nastavení grafu ve zvolené měně (Kč, EUR, ...)
 • datum vystavení − srovnání přijatých objednávek za určité časové období
 • typ − typ objednávky přijaté
 • status − status objednávky přijaté

Tabulka − zobrazení záznamů ve formě řádků

Kontaktní osoby

 • podnadpis − doplňují text pro lepší orientaci na nástěnce
 • setřídění − uspořádání tabulky 
 • skupina − skupina kontaktních osob
 • status − status kontaktních osob, který je jim přiřazen
 • přístup k webové stránce − pokud máme více webových stránek

Požadavky

 • podnadpis − doplňují text pro lepší orientaci na nástěnce
 • setřídění − uspořádání tabulky 
 • pracovník − může být vybrané jméno nebo „přihlášený zákazník“
 • typ − typ požadavku
 • status − status požadavku

Požadavky (Mnou zadané)

Mnou zadané požadavky ostatním uživatelům.

Wiki

 • podnadpis − doplňují text pro lepší orientaci na nástěnce
 • setřídění − uspořádání tabulky
 • kategorie − zařazení článku do kategorie
 • štítek − označení článku štítkem (např. heslo, e−mail atd.).

Wiki (mé nepřečtené)

Články, které jsem si nepřečetl. Každý článek ma ikonu Potvrdit přečtení.

Zakázky

 • podnadpis − doplňují text pro lepší orientaci na nástěnce
 • setrídění − uspořádání tabulky
 • pracovník − může být vybrané jméno nebo „přihlášený zákazník“
 • obchodník − nastaven Přihlášený uživatel. Je možné zvolit skupině i určitého obchodníka a jeho zakázky
 • typ − o jaký typ zakázky se jedná
 • status − status zakázky

Zakázky termíny (mé)

Zobrazení mých zakázek.

Schůzky

 • podnadpis − povinné pole, napíšeme text pro lepší orientaci v nástěnce
 • setřídění − uspořádání tabulky
 • pracovník − může být vybrané jméno nebo „přihlášený zákazník“
 • typ − o jaký typ schůzky se jedná
 • status − status schůzky

Doklady vydané

 • podnadpis − doplňují text pro lepší orientaci na nástěnce
 • setřídění − uspořádání tabulky
 • měna − vydané doklady se můžou zobrazit v různých měnách. Při nevybrání možnosti se doklady zobrazí v hlavní účetní měně.
 • typ − typ vydaného dokladu
 • status − status dokladu
 • způsob doručení − způsob doručení objednávky
 • způsob platby − způsob platby, kterým je doklad uhrazen
 • výběr času − zobrazení dokladu vydaného za určité časové období

Objednávky přijaté

 • podnadpis − doplňují text pro lepší orientaci na nástěnce
 • setřídění − uspořádání tabulky
 • měna − objednávky přijaté se můžou zobrazit v různých měnách. Při nevybrání možnosti se objednávky zobrazí v hlavní účetní měně.
 • typ − typ příchozí objednávky
 • status − status objednávky přijaté
 • způsob doručení − způsob doručení objednávky
 • způsob platby − výběr platby, kterou má být objednávka uhrazena
 • výběr času − zobrazení objednávky přijaté za určité časové období

Docházka presence

Evidence docházky zaměstnanců.

Poznámky

Mnou zadané poznámky.

Poznámky (Veřejné)

Zobrazení veřejně přístupných poznámek

Oznámení

 • podnadpis − doplňují text pro lepší orientaci na nástěnce
 • typ oznámení − obecné, požadavky,..

Protokoly

Zápis o provedených úkonech.

 • podnadpis − doplňují text pro lepší orientaci na nástěnce
 • setřídění − uspořádání tabulky
 • šablona − druh protokolu
 • status − status protokolu 

Výdejky

 • podnadpis − doplňují text pro lepší orientaci na nástěnce
 • setřídění − uspořádání tabulky
 • měna − výdejky se můžou zobrazit v různých měnách. Při nevybrání možnosti se výdejky zobrazí v hlavní účetní měně.
 • sklad − z jakého skladu, je zboží vyskladněno.
 • typ − o jaký typ výdejky se jedná (Dodací list, Interní výdejka, Vratka výdejky)
 • status − status výdejky.
 • způsob doručení − způsob doručení objednávky
 • způsob platby − výběr platby, kterou má být objednávka uhrazena

Příjemky

 • podnadpis − doplňují text pro lepší orientaci na nástěnce
 • setřídění − uspořádání tabulky
 • měna − přijemky se můžou zobrazit v různých měnách. Při nevybrání možnosti se příjemky zobrazí v hlavní účetní měně.
 • sklad − na jaký skladu, je zboží přijato.
 • typ − o jaký typ příjemky se jedná (Příjemka, Vratka příjemky)
 • status − status příjemky

Zásoby

 • podnadpis − doplňují text pro lepší orientaci na nástěnce
 • sklad − zásoby určitého skladu
 • metrika − definujeme skladové zásoby zboží (skladem, není skladem, nutno objednat,..).
 • katalog − zobrazení zboží z určitého katalogu
 • typ − typ zásob
 • status − status zboží

Svoz

 • podnadpis − doplňují text pro lepší orientaci na nástěnce
 • setřídění − uspořádání tabulky
 • status − status svozu

Systémové úlohy

 • podnadpis − doplňují text pro lepší orientaci na nástěnce
 • status – status systémové úlohy (chyba = zobrazení úloh s chybou ve zpracování)
 • setřídění – uspořádání tabulky