Účetní období a jeho změna

Finanční dokumenty (Doklady vydané a Doklady přijaté) se vystavují v určitém účetním (datovém) období.

Datové období se definuje v nastavení systému /system/period.

Datové období určuje:

  • zkratka - používá se v číselných řadách dokumentu
  • název - interníé název období
  • od, do - interní označení platnosti období (POZOR nejde o funkční platnost)

Nově vystavované dokumenty (Doklady vydané a Doklady přijaté) se vždy zakládají v prvním viditelném datovém období systému.

Datové období lze měnit až do okamžiku než je dokument vystaven. Vystavením dokumentu je přiděleno číslo v číselné řadě datového období.

V nastavení typu Doklady přijaté a vydané lze určit, jak bude vypadat číslo a variabilní symbol každého dokumentu.

Ve formátu čísla můžeme používat:

  • zkratka účetního období
  • číslo dle účetního období (různé délky)
  • rok
  • číselná řada (průběžná bez ohledu na účetní období)

Změna datového období

Změna datového období většinou na konci / začátku roku se provádí výhradně ručně. Tzn.,že 1.1. je potřeba zviditelnit nové datové účetní období.