Účetní období a jeho změna

Finanční dokumenty (Doklady vydané a Doklady přijaté) se vystavují v určitém účetním (datovém) období.

Datové období se definuje v nastavení systému /system/period.

Datové období určuje:

  • zkratka - používá se v číselných řadách dokumentu
  • název - interníé název období
  • od, do - interní označení platnosti období (POZOR nejde o funkční platnost)

Nově vystavované dokumenty (Doklady vydané a Doklady přijaté) se vždy zakládají v prvním viditelném datovém období systému.

Datové období lze měnit až do okamžiku než je dokument vystaven. Vystavením dokumentu je přiděleno číslo v číselné řadě datového období.

V nastavení typu Doklady přijaté a vydané lze určit, jak bude vypadat číslo a variabilní symbol každého dokumentu.

Ve formátu čísla můžeme používat:

  • zkratka účetního období
  • číslo dle účetního období (různé délky)
  • rok
  • číselná řada (průběžná bez ohledu na účetní období)

Změna datového období

Začátkem kalendářního roku jsem automaticky nastavili nové datové období, které účetně odděluje jednotlivé roky.

Proveďte, prosím, jeho kontrolu a ověřte si, že nové doklady vydané a přijaté zakládáte ve správném datovém období.

V případě přijatých dokladů vystavené v minulém roce, musíme na dokladu změnit účetní období.

Snímek obrazovky 2024-01-02 v 11.37.30