Varianty produktů - práce se skupinou

Každý produkt, který nabízíme a u kterého vedeme vlastní název, popis, katalogové číslo, EAN, cenu nebo sklad musí být založen v agendě Katalog jako samostatná karta. Pro lepší orientaci v katalogu při jeho správě, nebo pro přehlednější procházení katalogem na e-shopu, můžeme karty seskupit do skupin.

Příkladem je nabídka květináče prodávaného v sedmi velikostech, kdy každá velikost má jinou cenu. Na e-shopu chceme v přehledu produktů vidět jednu kartu květináče, ale při nákupu již musím vybrat přesnou velikost a zaplatit přesnou cenu.
Složitějším produktem je pak tričko nabízené ve 4 velikostech a 5 barvách (20 kombinací). 

Karta produktu

Základem se samozřejmě karta produktu, které má vlastní název, popis, obrázky, katalogové číslo, parametry a kategorie, sklad, cenu, ...

Existující karty lze jednoduše spojit do skupiny:

 1. na přehledu karet klikem (ctrl nebo shift) vyberu karty, které chci spojit do skupiny
 2. ve spodní liště vyberu ikonu spojení do skupiny „řetěz“ a vyberu zda chci přidat do již existující skupiny nebo vytvořit skupinu novou
 3. pro existující skupinu vyberu její číslo nebo název / pro novou skupinu vyberu tu z karet, která se má stát základem nové skupiny a ze které se načtou základní údaje (název, kategorie, ...)
 4. otevře se okno nové skupiny k editaci
 5. po uložení jsou karty zařazeny do této skupiny

 

Nastavení skupiny

Skupiny obsahuje většinu položek jako Karta Katalogu, kterou jsou rozděleny do záložek:

Obecné

 • katalogové číslo
 • EAN
 • katalog
 • výrobní číslo
 • status
 • typ
 • stav zboží
 • záruka
 • typ skladu
 • netto a brutto hmotnosti

Vlajky zemí (jazykových mutací)

 • název
 • URL
 • titulek
 • meta popis
 • nadpis
 • zkrácený popis
 • plný popis
 • obrázky

Ceny

 • cenová hladina
 • jednotka
 • nákupní DPH
 • prodejní DPH

Vztahy

Definice vztahů dalších karet/skupin katalogu na tuto skupinu. Jednotlivé vztahy (náhradní díl, příslušenství, doporučené zboží) přidáváme v nastavení katalogu.

Parametry

Definice parametrů popisujících skupinu produktu. Jednotlivé parametry se přidávají v nastavení katalogu.

Kategorie

Výběr z kategorií, které se definují v nastavení katalogu.

Zásobování

 • Dodavatelé – definuje dodavatele skupiny produktu. Je možno přidávat více dodavatelů. U každého dodavatele je možnost přidat katalogové číslo produktu, nákupní cenu, měnu, dobu dodání a datum změny.

 • Zásoby – vyplňuje se dle zvoleného skladu minimální a optimální zásoba produktu na skladě.

U každé skupiny je velice důležité nastavit správně údaje v záložce „Kategorie“. Přepínačem a výběrem nastavíme údaje, které chceme vypisovat na skupině (tyto vybrané údaje se nám také budou automaticky přednastavovat při vytváření variant).

U kategorie, která má tvořit variantu produktu musíme zaškrtnout navíc pole „tvoří dimenzi variant“ a vybrat varianty, v kterých budeme produkt nabízet (např. dimenzí je velikost, variantami jsou velikosti S, M, L, XL).

Nastavení karet

Po vytvoření skupiny přejdeme k vytváření variant produktů. V levém panelu na detailu skupiny vybereme „Karty“. Přidáme novou kartu s výběrem ‚předvyplněná karta”. Tato karta si převezme nastavení ze skupiny a tímto nám ulehčí vypisování všech údajů od začátku (automaticky se vyplní katalogové číslo, typ skladu, názvy, texty, kategorie, ...).

Doplníme katalogové číslo, aby nebylo shodné se skupinou (např skupina je 001, karta 001s). Doplníme název (např. skupina má název Tričko, karta bude mít název Tričko, S) a další potřebné údaje v ostatních záložkách.

V záložce „Kategorie“ musíme ponechat pouze jednu variantu produktu. Jedná se o velikost Trička S, tudíž ve velikosti necháme zaplou pouze velikost S (pozor, jak už je popsáno v předchozí kapitole, na skupině musí být zaškrtnuté, že se jedná o dimenzi variant!!!). Takto pokračujeme dokud nevytvoříme všechny varianty produktu.

Generátor

Místo vytváření skupin z položky „Karty“ můžeme vytvářet karty v položce „Generátor“. Metoda tvořit karty pomocí generátoru je vhodná v případě, že skupina bude obsahovat hodně variant, např. 10.

Generátor si seřadí do sloupců ty kategorie, které jsou nastaveny na skupině jako dimenze variant (např: barva: modrá, červená). Pokud tedy máme jako dimenzi variant barvu a zároveň velikost, systém poskládá řádky tak, aby každá barva byla nabízena všech velikostech:

 • modrá, XS
 • modrá, S
 • modrá, M
 • červená, XS
 • červená, S
 • červená, M

Poté výběrem „+“ na konci řádku vytváříme kartu, ta si přednastaví katalogové číslo, název, nadpis a titulek dle nastavení generátoru (nastavení generátoru viz. kapitola níže). Navíc nechá zaplou pouze tu dimenzi varianty, kterou právě vytváříme. Takto pokračujeme řádek po řádku až vytvoříme všechny karty ve všech variantách.

Je důležité, aby na každém řádku (ve sloupci „Varianty“) byla po vytvoření karet pouze jedna karta, pokud je na řádku více karet, znamená to, že ve stejné variantě máme založeny dvě karty (jedná se o uživatelskou chybu při výběru variant - zduplikování). Pokud nevytváříme karty pomocí generátoru, je dobré po vytvoření karet na skupině zkontrolovat v generátoru, že pro každou variantu je vytvořena karta.

Nastavení generátoru

Aby automatické předvyplňování karet v generátoru správně fungovalo, musíme nastavit generátor. Klikem na ikonu „nastavit“ přejdeme k nastavení. Do každého pole přetáhneme ty údaje, které chceme v jednotlivých sekcích při vytváření karet v generátoru předvyplňovat. Například:

 • katalogové číslo
  • Katalogové číslo Číslo kategorie: Barva Číslo kategorie Velikost 
 • název
  • Název, Nadpis kategorie: Barva, Nadpis kategorie: Velikost

Poté se budou v generátoru vytvářet karty dle tohoto nastavení:

 • katalogové číslo karty
  • katalogové číslo skupiny (např. 001) + číslo kategorie barva (např. blue) + kategorie velikost (S) = 001blueS
 • název
  • název skupiny (Tričko) + nadpis kategorie barva (, modré) + nadpis kategorie velikost (S) = Tričko, modré, S

(názvy a čísla kategorií se nastavují v jednotlivých kategoriích v agendě Kategorie).