Viditelnost

Většina položek v systému má vlastní nastavení viditelnosti, které se ovládá při editaci záznamu nebo na přehledu záznamů.
Viditelnost ovlivňuje použití záznamů v celém systému.

Systémové položky (typ, status, skupina, ...)

 • Ovlivňuje viditelnost v celém systému cPilot API (při vypnuté viditelnosti není položka vidět nikde v celém cPilot, v žádném z klientů).
 • Položka se zobrazuje pouze v nastavení, kde se ovládá její viditelnost
 • Při vypnutí viditelnosti se položka nabízí, např. v:
  • záložky statusů v agendách
  • výběry na záznamech (např: typ požadavku)
  • levý panel (např: skupina v uživatelích)

Chování viditelnosti

Na overview záznamu (požadavek, zakázka, ...) se ukazuje i neviditelná položka (typ, status, skupina, ...) je totiž na záznamu zapsaná. Při editaci záznamu (požadavek, zakázka, ...) však nelze uložit záznam s vypnutou systémovou položkou (typ, status, skupina, ...). 

Správný postup při vypínání položky v požívaném cPilot:

 1. vyhledání všech záznamů (požadavek, zakázka, ...) s vypínanou položkou (typ, status, ...),
 2. změna na položku, která se bude dále používat, u všech záznamů,
 3. vypnutí položky

Základní nastavení:

 • Nově založená položka (typ, status, ...) má vypnutou viditelnost.

 

Uživatel cPilot a kontaktní osoba Adresáře

 • Ovlivňuje viditelnost v celém systému cPilot API (při vypnuté viditelnosti není uživatel vidět nikde v celém cPilot, v žádném z klientů).
 • Vypnutý uživatel nemá práva přístupu do žádného z klientů
 • Uživatel se zobrazuje pouze v nastavení, kde se ovládá jeho viditelnost
 • Při vypnutí viditelnosti se uživatel nikde nabízí. Jde hlavně o:
  • výběry na záznamech (např: zodpovědná osoba, obchodník, ...)
  • levý panel (např: skupina v uživatelích)
  • overview kontaktu

Chování viditelnosti

Na overview záznamu (požadavek, zakázka, ...) se ukazuje i vypnutý uživatel nebo kontaktní osoba. Je totiž na záznamu zapsaný. Při editaci záznamu (požadavek, zakázka, ...) lze uložit záznam s vypnutým uživatelem. 

Ve statistikách a měření výkonu nemá viditelnost vliv. Uživatelé jsou vidět v přehledu prací na zakázce i když jsou vypnutí.

Základní nastavení:

 • Nově založený uživatel nebo kontaktní osoba má vypnutou viditelnost.

Důležité:

 • Vypnutí uživatele (viditelnost) nemá mít vliv na statistiky a výkon 

agenda Katalog:

 • Ovlivňuje viditelnost v celém systému cPilot API (při vypnuté viditelnosti není karta vidět nikde v celém cPilot, v žádném z klientů, mimo výjimek níže).
 • Karta se zobrazuje v agendě Katalog, kde se ovládá jehí viditelnost
 • Karta se zobrazuje také v agendě Přehledy (vypnutí viditelnosti neovlivňuje statistiky)
 • Zobrazení v klientech si řídí jednotliví klienti (na e-shopu se nezobrazuje, v přehledech sPilot může)
 • Při vypnutí viditelnosti se karta nikde nabízí. Jde hlavně o:
  • výběry na záznamech (kalkulace, objednávka přijatá i vydaná, výdejka, příjemka, výdejka, doklad přijatý i vydaný, sklad)

Chování viditelnosti

Na overview i při editaci záznamů v agendách (kalkulace, objednávka přijatá i vydaná, výdejka, příjemka, výdejka, doklad přijatý i vydaný, sklad) se zobrazují i karty katalogu s vypnutou viditelností. Vypnutá karta však nelze do záznamu přidat (vytvořit záznam). Při editaci lze uložit záznam s vazbou na vypnutou kartou.

Základní nastavení:

 • Nově založená karta má vypnutou viditelnost.

Důležité:

 • Vypnutí  viditelnosti karty nesmí mít vliv na statistiky a výkon

agenda Kategorie

 • Ovlivňuje viditelnost v celém systému cPilot API (při vypnuté viditelnosti není položka vidět nikde v celém cPilot, v žádném z klientů).
 • Položka se zobrazuje pouze v agendě Kategorie, kde se ovládá její viditelnost (např: https://acme.cpilot.cz/category/category/1/category)
 • Při vypnutí viditelnosti se položka nesmí nikde nabízet (karta katalogu, hromadná úprava Katalogu, definice Webové stránky, Obsah, ...).

Chování viditelnosti

Pokud vypnu viditelnost kategorie a dám editovat např kartu Katalogu, která původně byla v této kategorii zařazena, tak by se přeuložením karty nemělo zařazení zrušit. Zruší se pouze smazáním kategorie. 

Základní nastavení:

Nově založená kategorie má vypnutou viditelnost. 

Záznamy (požadavek, zakázka, kalkulace, wiki, ...)

Odlišné chování. Viditelnost určuje zda je záznam privátní nebo veřejný. Např u Wiki nebo Poznámky se viditelností již dnes říká zda záznam vidí jen autor nebo všichni.

 • Ovlivňuje viditelnost v celém systému cPilot API (platí pro všechny klienty).
 • Při vypnutí viditelnosti se záznam nesmí nikde nabízet (mimo autora). Jde hlavně o:
  • našeptávač
  • vyhledávání ve vazbách (vazba zakázky na požadavek, ...)
  • vyhledávání systémové


Základní nastavení:

 • Pouze na záznamu Wiki a Poznámka je povoleno měnit viditelnost. Všechny ostatní záznamy (požadavek, zakázka, ...) mají ovladač viditelnosti skrytý a při tvorbě záznamu je viditelnost zapnuta automaticky.