Výpis článků v kalendáři a na mapě

Výpis vnořených dokumentů (vnitřních článků) se běžně zobrazuje jako přehled článků (jejich nadpis, cover obrázek a zkrácený text) formou seznamu nebo jako „kartičky“.

Systém cPilot však umožňuje zobrazení článků v kalendáři (pokud mají zadaný kalendářový záznam) nebo v mapě (pokud mají zadanou GPS souřadnici).

Článek jako událost v kalendáři

Na záložce „obecné“ v editaci článku je sekce „kalendář“. V této sekci je možno zadat datum a čas konání editované události (článku).

Kalendář na článku
Zadání kalendářového záznamu

Zobrazení vnořených dokumentů v kalendáři na webu se nastaví na mateřském článku v definice „Vnořené články“ položkou „zobrazení / kalendář“.

agenda Obsah - zobrazení kalendář
nastavení výpisu v kalendáři 

Článek jako bod na mapě

Na záložce „obecné“ v editaci článku je sekce „Mapa“. V této sekci je možno zadat adresu a vybrat přesnou pozici na mapě.

agenda Obsah - GPS článku
Zadání GPS souřadnice

Zobrazení článků na mapě zajišťuje šablona článku, kterou musí vytvořit dodavatel webu.