Vyskladnění a doručení zboží

Objednávky přijaté jsou základem pro dodání zboží nebo služby zákazníkovi.

Skladové položky si při objednání vytváří „rezervaci“ na skladu, jsou vyskladňovány výdejkami a doručovány zásilkami.

Celý proces na sebe logicky navazuje a již v základu je poloatomatický. Tento proces zajišťuje především přepínají statusů v závislosti na událostech v systému, nebo informacích z API. Jednotlivé statusy lze nastavit v nastavení agendy Doručení. Celý proces lze individuálně upravit až na plně automatizovaný.

 

Tvorba výdejky

 1. Na detailu Objednávky přijaté vybereme v levém panelu položku Výdejky a klikneme na tlačítko „+ přidat“.
 2. Vznikne nová výdejka, které obsahuje všechny, doposud nedodané položky zdrojové objednávky.
 3. Tyto položky můžeme editovat (snížit počet, odstranit).
 4. Nově vzniklá výdejka má status „Rozpracovaná“ a umožňuje editaci
 5. Výdejku k expedici přepneme do statusu „K expedici“
 6. V pravém dolním rohu se objeví tlačítko „+ Vytvořit zásilku“, která z výdejky vytvoří zásilku a výdejku přepne do statutu „Vydaná“
 7. Tento status provede vyskladnění zboží a současně zruší rezervace na objednávce 

Zásilka

 1. Nově vytvořená zásilka je ve statusu „Rozpracovaná“ a má tlačítko „+ Svoz“
 2. Nová zásilka je ihned předána přes API spediční firmě (pokud je tento způsob doručení na API napojen)
 3. Na zásilce je dispozici štítek pro tisk
 4. Klikem na tlačítko „+ Svoz“ se zásilka přidá do existujícího svozového seznamu, nebo se vytvoří nový seznam. Zásilka se přepne na statusu „Připravená“

Objednání a předání svozu

 1. Svozové dokumenty jsou vytvářeny ze zásilek podle jednotlivých přepravců a tvoří „seznamy“ zásilek
 2. Nový svozový dokument je ve statusu „Rozpracovaný“
 3. Svoz se objednává klikem na tlačítko „Objednat“, který pošle přes API info o připravených zásilkách spediční firmě. V případě, že spediční firma není připojená na API, slouží toto tlačítko pro hromadné označení zásilek a jejich přepnutí do statusu „Objednaná“.
 4. Svoz (seznam zásilek), který je předán spedici je po kliku na tlačítko „Předáno“ označen statusem „Předaný“ a všem jeho zásilkám je nastaven status „Na cestě“.

Doručení zásilky

 1. Zásilky předané spediční firmě mají status „Na cestě“
 2. Podle informací od spediční firmy nastavujeme jednotlivým zásilkám jejich stav „Doručená“, „Odmítnutá” nebo „Vrácená“; Spediční služby propojené API předávají informaci o doručení automaticky. 
 3. Status „Doručená“ změní také status Výdejky na „Dodaná“ a tím proces doručení končí.

Neúspěšné doručení zásilky

 1. Zásilky, které jsou vrácené a nebo adresátem odmítnuté je potřeba zrušit klikem na tlačítko „Zrušit“.
 2. Toto tlačítko přepne zásilku do statusu „Zrušená“ a výdejku do „K expedici“.
 3. Výdejku můžeme editovat a znovu přidat do jiné zásilky.

Výpočet času doručení zboží z e-shopu

Předpokládaný čas doručení zboží z e-shopu se počítá pro jednotlivé karty katalogu a pro celý košík.

Čas vyskladnění karty katalogu je uveden v poli Doba vyskladnění na záložce Obecné formuláře úpravy karty v administraci.

Pokud karta není skladem (počet kusů na skladě daného e-shopu není vyšší než objednávané množství), přičte se k času vyskladnění karty Doba dodání prvního dodavatele karty ze záložky Zásobování.

Následně se k času vyskladnění karty přičítá Doba doručení jednotlivých Způsobů doručení, zadávaná na záložce Obecné. Pokud má způsob doručení vyplněnu i Uzávěrku objednávky a výpočet času doručení probíhá po uzávěrce, posune se čas doručení o 24 hod. Pokud má způsob doručení povoleno Omezení dle závozových dnů, hledá se nejbližší povolený den, případně s vyloučením státních svátků určených kalendářem.

Při výpočtu času doručení pro celý košík je respektován počet objednávaných kusů a nejpozdější čas doručení položek v košíku.

Časy vyskladnění i dodání jsou v administraci uváděny v hodinách, vypočtený čas dodání je na e-shopu zobrazen jako datum (např. dnes, zítra, v pátek 8. 1.).

e-commerce-odbaveni
e-commerce-odbaveni