Kalkulace

Agenda Kalkulace slouží k tvorbě a evidenci cenových nabídek.

Práce s agendou Kalkulace

Po otevření agendy Kalkulace vidíme zobrazení, které se skládá ze dvou částí - levý pomocný panel a hlavní - centrální stránka agendy Kalkulace.

V záhlaví modulu je možno zobrazit kalkulace různých statusů.

V centrální části je zobrazen přehled kalkulací. Klikem na záhlaví můžeme kalkulace řadit (název, zakázka, zisk, ...)

Dvojklikem na řádek vybrané kalkulace nebo na ikonu šipky otevřeme detail kalkulace s editací hodnot.

Základní funkce

Záznamy v agendě Kalkulace jsou rozděleny v levém bočním panelu:

typ:

 • obchod
 • servis
 • výroba

zodpovědná osoba

priorita:

 • nízká
 • střední
 • vysoká
 • naléhavé
 • kritické

štítky

Nová kalkulace

Klikem na tlačítko „přidat“ a výběrem typu se otevře formulář se záložkou Obecné a Doručení.

Obecné

 • název - název kalkulace
 • typ - typ kalkulace (obchod, servis, výroba). Možno v nastavení vytvořit nové typy kalkulací.
 • status - typ statusu (rozpracovaná, odeslaná, schválená, zrušená). Možno v nastavení vytvořit nové statusy kalkulací.
 • zákazník - okno s našeptávačem nebo ikona pro výběr z adresáře
 • zodpovědná osoba - zodpovědná osoba (zákazník)
 • způsob platby -  (bankovní převod, hotově, dobírka, platební karta)
 • zadání - prostor pro text
 • datum realizace - požadovaný datum realizace
 • šance realizace
 • naše šance
 • konkurence - výběr konkurence z našeptávače
 • cena celkem - celková cena kalkulace
 • projekt - vazba na projekt
 • zodpovědná osoba - osoba zodpovědná za kalkulaci
 • obchodník
 • priorita
 • měna
 • kurz - automaticky doplněn nebo v obecném nastavení lze nastavit svoje pevné kurzy
 • platnost od - do - platnost kalkulace
 • varianta dokladu - (s DPH, bez DPH, přenesená daňová povinnost)
 • jazyk

Doručení - definuje způsob a adresu doručení. Vyplní se automaticky po zadání zákazníka v záložce obecné, adresa doručení lze měnit.

 • způsob doručení - výběr způsobu doručení (osobní odběr, Česká pošta, DPD ...)
 • adresa - výběr pobočky/adresy pro doručení
 • mobil, adresát, ulice, č.p., PSČ, město, stát - vyplní se automaticky po zadání pobočky/adresy
 • v případě zadání vlastní dopravy a vlastní adresy vybereme adresáta z Kontaktů nebo doplníme ručně

Ve spodní liště se nachází ikona pro nahrání souboru a ikona pro poznámky.

Detail kalkulace

Centrální část

V záhlaví pod černou lištou se nachází název kalkulace s pořadovým číslem (např. #1 testovací kalkulace).

Pod názvem jsou základní údaje, které jsme zadali. Zpětně můžeme editovat klikem na vrchní tlačítko „upravit“ v pravém horním rohu.

Pod základními údaji je zobrazen náhled dokumentu se všemi náležitostmi, které jsme zadali do kalkulace. Zpětně dokument můžeme editovat klikem na spodní tlačítko „upravit položky“ v pravém horním rohu.

Ve spodní části stránky se nachází lišta s ikonami:

 • koš - smazání dokumentu
 • listy - duplikace dokumentu
 • oko - zobrazení dokumentu v náhledu
 • soubor - stažení dokumentu
 • tiskárna - tisk dokumentu
 • tlačítko objednat - vytvoří z kalkulace objednávku na základě kalkulace
 • tlačítko odeslat - odešle kalkulaci zákazníkovi na zadaný email

Levý boční panel

V tomto panelu jsou zobrazeny všechny agendy, které jsou s dokumentem spjaty a je možné na ně klikem přejít.

Pravý boční panel

V tomto panelu jsou zobrazeny všechny obecné informace (autor, zdroj, vytvořeno, změněno, verze).

Nastavení

Nastavení se provádí v menu nastavení (ikona ozubených kol) vlevo dole. Vybereme z možnosti Možnosti, Statusy, Typy, Přirážka.

Možnosti

 • Pošta - nastavení e-mailů a názvu předmětu kalkulace
 • Statusy - automatické změny statusů při odeslání, expiraci...
 • Ostatní - filtry pracovníků, platnosti
 • Objednávka - status objednávky při vytvoření, typ, jednotky
 • Tisk
 • Online schválení - ve kterém statusu lze kalkulace schválit
 • Automaticky přidávat štítky – při zakládání Objednávky přijaté z Kalkulace se štítky můžou přenést do Objednávky přijaté, do Zakázky, do Kontaktu nebo do Kontaktní osoby

Statusy

Definice statusů používaných v agendě Kalkulace.

Obecné:

 • název – interní název
 • barva – výběr předefinovaných barev pro ikonu
 • ikona – výběr předefinovaných ikon
 • zamezit editaci kalkulace - zamezí editaci kalkulace v tomto statusu. Pouze uživatel ve skupině s povolením „editovat uzamčené dokumenty“ má právo změnit status kalkulace
 • odeslat e-mail – automaticky odešle e-mail při nastavení tohoto statusu
 • přibalit nákupní podmínky jako přílohu – do odesílaného e-mailu (ručně nebo automaticky) je přidána příloha (pdf) s podmínkami
 • důvod statusu – definice upřesňující volby pro nastavení statusu (např pro „zrušená“ volby „vysoká cena“  / „nevyhovující termín“ ...)

Jazykové záložky - editují texty pro jednotlivé jazyky objednávky:

 • název – zobrazuje se na webu, v e-mailu, v PDF 
 • subjekt e-mailu – tvojí předmět zasílaného e-mailu
 • text v e-mailu – tvoří obsah zasílaného e-mailu; více o struktuře e-mailu

Typy

Definice typy kalkulací

Obecné:

 • název – interní název
 • typ objednávky – výběr typu objednávky přijaté, který bude nastaven objednávce při schválení kalkulace
 • šablona – výběr předefinovaných šablon pro zobrazení kalkulace
 • Podmínky objednání - výběr podmínek z agendy Objednávky přijaté, které budou připojeny k e-mailu kalkulace (více v definici „Statusů“ kalkulace) 

Jazykové záložky - editují texty pro jednotlivé jazyky objednávky:

 • titulek – název kalkulace, zobrazuje se na webu, v e-mailu, v PDF
 • popis – základní text, který se vloží do úvodního popisu nově založené kalkulace
 • dodatek – text, který se vloží do dodatku nově založené kalkulace

Přirážka

Definice předefinovaných hodnot přirážky pro položky v kalkulaci (externí nákup, ...)

Texty

Definice obecných textů, které lze opakovaně vkládat do kalkulací. Vhodné např pro „reklamační podmínky“, „poznámky k termínům dodání“ ...