Katalog

Agenda Katalog slouží k tvorbě a správě položek katalogu služeb, výrobků, ...

Práce s katalogem

Základním záznamem agendy Katalog je katalogová karta. Jednotlivé karty se dělí na typy (výrobek, služby, materiál, náhradní díl, ...) a mohou být zařazeny do jednotlivých katalogů. Katalog je soubor karet katalogu, který pomáhá při orientaci v záznamech a umožňuje např. individuální nastavení cen zákazníků.

Po otevření agendy Katalog je zobrazen přehled všech položek. Klikem na záhlaví můžeme karty řadit (číslo, skupina, název, ...). Základní členění katalogu je zobrazeno v levém panelu podle typu. V záhlaví můžeme změnit pohled na položky z katalogu podle jejich statusů, nebo přidat položku filtru, nebo vyhledat textovým výrazem. Dvojklikem na řádek položky nebo na ikonu šipky otevřeme detail. Klikem na ikonu „upravit“ otevřeme editaci položky.

Základní funkce

Záznamy v agendě Katalog jsou rozděleny v levém bočním panelu:

katalog

 • Karty
 • Skupiny
 • Listace
 • Doplňkový prodej

typ

 • zboží 
 • služba

Pro vyhledávání využijeme lištu v horní části nad seznamem položek v katalogu. Popřípadě ve vyhledávači využijeme možnost „filtrovat záznamy“, který nabízí tyto možnosti filtrování: 

 • Katalogové číslo
 • Skupina
 • Typ skladu
 • Překlad
 • Omezení
 • Titulka, ...

Status katalogu

Každá položka katalogu může nabývat různých stavů (statusů):

 • Nové
 • Aktivní
 • Výprodej
 • neprodává se
 • vyřazené

Nová karta v katalogu

Klikem na tlačítko „přidat“ a výběrem typu se otevře formulář se záložkou Obecné, vlaječky zemí, Ceny, Materiál, Balík, Vztahy, Parametry, Kategorie, Zásobování, Feedy.

Záložky a jejich zobrazení je ovlivněno nastavením a katalogu a může v jednotlivých implementacích cPilot lišit.   

Obecné

 • katalogové číslo
 • typ
 • status
 • priorita řazení
 • katalog
 • stav zboží
 • záruka
 • typ skladu
 • vážený průměr
 • zámek skladu
 • doba vyskladnění
 • EAN
 • výrobní číslo
 • výrobce
 • odměna za nákuo
 • netto
 • brutto
 • Omezení - zaškrtnutím políčka dojde k omezení (nelistovat, neprodávát, neprodávat do mínusu, nevydávat do mínusu, ...)

Vlajky zemí (jazykových mutací)

 • název
 • zkrácený nadpis
 • zkrácený popis
 • URL
 • detailní nadpis
 • detailní popis

Ceny

 • cenová hladina
 • nákupní DPH
 • prodejní DPH
 • Cena na dotaz - místo ceny se na webových stránkách zobrazí Cena na dotaz. Z objednávky se stane poptávka.
 • Množstevní sleva

Materiál

Definice materiálového složení karty produktu. Toto složení se využívá například při tvorbě výrobního příkazu a požadavku na dodání potřebného materiálu. 

Balík

Definice složení karty z dalších karet Katalogu. Klikem na „přidat položku“ se zobrazí řádek s našeptávačem karty z katalogu. Zadáme množství a jednotku. Více o balíku.

Vztahy

Definice vztahů dalších karet katalogu na tuto kartu. Jednotlivé vztahy (náhradní díl, příslušenství, doporučené zboží) přidáváme v nastavení katalogu.

Parametry

Definice parametrů popisujících kartu produktu. Jednotlivé parametry se přidávají v nastavení katalogu.

Kategorie

Výběr z kategorií, které se definují v nastavení katalogu.

Zásobování

 • Dodavatelé
  Definuje dodavatele karty produktu. Je možno přidávat více dodavatelů jednoho produktu. U každého dodavatele je možnost přidat katalogové číslo produktu, nákupní cenu, měnu, datum změny, skladem, dostupnost a dobu dodání.

 • Zásoby
  Vyplňuje se dle zvoleného skladu minimální a optimální zásoba produktu na skladě.

Detail Karty

Centrální část

V záhlaví pod černou lištou se nachází katalogové číslo a název karty (např. #001m - tričko NIKE, velikost M).

Pod názvem jsou základní údaje, které jsme zadali. Zpětně můžeme editovat klikem na vrchní tlačítko „upravit“ v pravém horním rohu.

Pod základními údaji jsou zobrazeny podrobnější informace (zkrácený popis karty, ceny dle ceníků a měny, sklad, kategorie, ....)

Levý boční panel - v tomto panelu jsou zobrazeny všechny agendy, které jsou s kartou spjaty a je možné na ně klikem přejít.

Pravý boční panel - v tomto panelu je zobrazena fotka produktu a obecné informace.

Spodní lišta - možnost smazat kartu, vypnout/zapnout viditelnosti, duplikovat kartu a přeložit kartu.

Hromadná úprava Karet

V agendě Katalog vybereme v levém panelu „Karty“. K hromadným změnám na kartách slouží dvě ikonky ve spodní liště. Pokud je potřeba jednu nebo více karet přidat do skupiny popřípadně udělat hromadnou úpravu, označíme karty, které potřebujeme změnit a klikneme na ikonu „Skupiny“ nebo na ikonu „Hromadná úprava záznamů“ v zápatí stránky.

Ikona „Skupiny“

 • Přidat do existující skupiny (v našeptávači vyhledáme již existující skupinu, do které chceme označené karty přidat)
 • Přidat do nové skupiny (vytvoření nové skupiny a zároveň přidání označených položek do skupiny)

Ikona „Hromadná úprava záznamů“

 • Úprava všech záznamů (úprava všech záznamů včetně neoznačených)
 • Úprava označených záznamů (úprava pouze označených záznamů)

Po kliku na jedno z výběru hromadné úpravy se zobrazí okno se záložkama Obecné, vlajky jazyků, Ceny, Vztahy, ..., ve kterých lze měnit hromadně status, typ, katalog, ceny, parametry, … u položek, které nebudou vyplněny, nedojde k přepsání.

Hromadná úprava karet v záložce Vztahy:

 • přidáním položky a uložením dojde u všech karet k přeuložení všech předchozích vztahů a nahradí položkami zadanými v hromadné úpravě.
 • přidání položky - klikem na přidat položku se zobrazí řádek pro vyplnění:
  • dokument - výběr Karta/Skupina
  • karta/skupina - výběr karty/skupiny z našeptávače
  • poznámka - poznámka k položce

Nová skupina v katalogu

Jednotlivé karty katalogu lze seskupovat do skupin.

Skupiny umožňují přehlednější správu seskupených karet (texty, kategorie, ...).

Skupiny se využívají především k přehlednějšímu zobrazení karet zboží ve webových katalozích a e-shopech, kdy se na e-shopu zobrazuje stránka skupiny s výběrem variant (jednotlivých karet produktů). Například skupina „tričko NIKE“, která seskupuje karty produktů „tričko NIKE, velikost M“, „tričko NIKE, velikost L“, „tričko NIKE, velikost XL“, ...

Nová Skupina​

Obsah karty skupiny je rozdělen do záložek, jejich zobrazení je ovlivněno nastavením a katalogu a může se v jednotlivých implementacích cPilot lišit. Jednotlivé položky, kromě textů jazykových mutací, slouží jako předvolba pro tvorbu nových karet zařazených do skupiny.

Klikem na tlačítko „+ přidat“ a výběrem typu se otevře formulář se záložkou Obecné, vlaječky zemí, Ceny, Balík, Vztahy, Parametry, Materiál, Kategorie, Zásobování.

Obecné

 • katalogové číslo
 • typ
 • status
 • priorita řazení
 • katalog
 • stav zboží
 • záruka
 • typ skladu
 • hmotnost netto a brutto
 • doba vyskladnění
 • EAN
 • výrobní číslo
 • Omezení – zaškrtnutím políčka dojde k omezení (nelistovat, neprodávát, neprodávat do mínusu, nevydávat do mínusu)
 • Jednotky

Vlajky zemí (jazykových mutací)

 • název
 • URL
 • titulek
 • nadpis
 • popis
 • ...

Ceny

 • cenová hladina
 • nákupní DPH
 • prodejní DPH

Vztahy

Definice vztahů dalších karet katalogu na tuto kartu. Jednotlivé vztahy (náhradní díl, příslušenství, doporučené zboží) přidáváme v nastavení katalogu.

Parametry

Definice parametrů popisujících kartu produktu. Jednotlivé parametry se přidávají v nastavení katalogu.

Kategorie

Výběr z kategorií, které se definují v nastavení katalogu.

Zásobování

Definuje dodavatele karty produktu, nákupní cenu, minimální a optimální množství na skladu.

Detail Skupiny

Centrální část

V záhlaví pod černou lištou se nachází katalogové číslo a název skupiny (např. #001 - tričko NIKE).

Pod názvem jsou základní údaje, které jsme zadali. Zpětně můžeme editovat klikem na vrchní tlačítko „upravit“ v pravém horním rohu.

Pod základními údaji jsou zobrazeny podrobnější informace (ceny, kategorie, vztahy ....)

Levý boční panel - v tomto panelu jsou zobrazeny Soubory, Fotky, Karty, které se nachází ve skupině a Generátor

Pravý boční panel - v tomto panelu je zobrazena fotka skupiny a obecné informace.

Hromadná úprava Skupin

V agendě Katalog vybereme v levém panelu „Skupiny“. K hromadným změnám na skupinách slouží ikona ve spodní liště. Pokud je potřeba skupiny hromadně editovat, označíme skupiny, které potřebujeme změnit, klikneme na ikonu „tužky“ v zápatí stránky a klikneme na Upravit označené záznamy. (nabízí se také možnost úpravy všech záznamů). Otevře se okno pro editaci hodnot:

Ikona „Hromadná úprava záznamů“

 • Úprava všech záznamů (úprava všech záznamů včetně neoznačených)
 • Úprava označených záznamů (úprava pouze označených záznamů)

Po kliku na jedno z výběru hromadné úpravy se zobrazí okno se záložkama Obecné, vlajky jazyků, Ceny, Vztahy, Parametry, ..., ve kterých lze měnit hromadně status, typ, katalog, ceny, parametry, … u položek, které nebudou vyplněny, nedojde k přepsání.

Generátor na skupině

Generátor slouží k rychlému a jednoduchému založení karet přímo ze skupiny. Na detailu skupiny v levém bočním panelu klikem na „Generátor“ se otevře nastavení.

Nastavíme generátor tak, aby správně tvořil názvy a katalogové čísla produktů. V pravém horním rohu klikneme na tlačítko „nastavit“ , otevře se okno nastavením.

Po nastavení generátoru a uložení založíme požadované karty stisknutím ikony „+“ u každé varianty. Po otevření nové karty se vyplní automaticky údaje tak, jak bylo nastaveno v generátoru.

Přidání fotek

Fotky skupiny nebo karty se přidávají v detailu v levém bočním panelu. Klikem na „Fotky“ se otevře okno s fotkama. Klikem na jednu z ikon v pravém horním rohu fotku přidáme:

 • ikona „vybrat“ - otevře se okno agendy Disk pro výběr fotky z disku cPilot
 • ikona „nahrát“ - otevře se okno pro výběr fotky z disku počítače

Po nahrání fotek vybereme fotku, kterou chceme zvolit jako úvodní fotku karty/skupiny a klikem na ikonu obrázku označíme fotku jako titulku. Poté se na detailu bude tato fotka zobrazovat.

Nastavení

Nastavení se provádí v menu nastavení (ikona ozubených kol) vlevo dole. Vybereme z možnosti:

 • Kategorie - přejde do agendy Kategorie
 • Možnosti
 • Katalogy - definice a editace katalogů používaných v agendě Katalog
 • Statusy - definice a editace statusů používaných v agendě Katalog
 • Typy - definice a editace typů používaných v agendě Katalog
 • Ceníky - definice a editace ceníků používaných v agendě Katalog
 • Cenové hladiny - definice a editace cenových hladin používaných v agendě Katalog
 • Parametry - definice a editace parametrů používaných v agendě Katalog
 • Vztahy - definice a editace vztahů používaných v agendě Katalog
 • Záruka - definice a editace záruk používaných v agendě Katalog
 • Omezení
 • Stav zboží - definice a editace stavu zboží používaných v agendě Katalog
 • Jednotky - definice a editace jednotek používaných v celém systému cPilot
 • Importy – import katalogových karet
 • Dostupnost - na každém dodavateli je definice známého skladového množství u dodavatele a obecné dostupnosti (skladem / na dodaz / nedostupné / ...).

Spodní lišta

 • Tisk štítků
 • Skupiny – kartu můžeme Přidat do existující skupiny nebo ji můžeme přidat do nové skupiny, kterou kliknutím na Přidat do nové skupiny vytvoříme
 • Hromadná úprava záznamů – hromadná úprava označených karet nebo celého katalogu. 
 • export – export databáze, která se uloží v agendě Disk
 • Sklad – přenos karet do inventury

Listace

Definice seznamů karet Katalogu, které odebírá odběratel s možností změny názvu, katalogového čísla, EAN, ceny, ... včetně možnosti omezit prodej pouze na položky listačního seznamu.
Listace pouze omezuje nebo mění základní prodejní ceník odběratele. Pokud produkt nemá cenu v prodejním ceníku, tak se nebude nabízet ani prodávat.

Nový listační seznam (listace)

V levém menu agendy Katalog vybereme položku „Listace“, která zobrazí přehled listací s tlačítkem „+ přidat“.

 • „název“ – interní název, který se používá při výběru listačního seznamu
 • „popis“ - interní popis
 • „omezit výběr produktů“ – tato volba zajistí omezení výběru položek Katalogu (pouze položky tohoto listačního seznamu)

Po uložení nové listace se tato zobrazí v přehledu listací.

Detail listace

Detail zobrazíme dvojklikem na řádek listace, nebo klikem na šipku na konci řádku.

Na detailu v levém menu:

 • Kontakty – přehled kontaktů, které používají tuto listaci. Listace se Kontaktu přiřazuje v editaci Kontaktu na záložce „Katalog“.
 • Položky – přehled položek v listačním seznamu
 • Katalog - pohled na karty Katalogu s aplikovanou listací

Přidání karty do listačního seznamu

Na přehledu položek vybrané listace vybereme „+přidat“, kde je možnosti přidání jedné položky nebo importu položek ze souboru (CSV).

Položka listačního seznamu se definuje výběrem existující karty Katalogu pomocí našeptávače – „katalogová karta“.

Další volby nastavení jsou individuální hodnoty, které v kalkulacích, objednávkách přijatých, výdejkách a dokladech vydaných nahradí hodnoty uložené na kartě v Katalogu:

 • EAN – nahradí EAN
 • Obj. číslo (objednávkové číslo) – nahradí katalogové číslo
 • Název – nahradí název karty
 • Jednotky - omezí povolené prodejní jednotky
 • Cena – definice prodejní ceny bez DPH ve všech aktivních měnách (možnost využití přepočtu dle systémového kurzu)

Import položek ze souboru:

Do listačního seznamu lze přidávat položky hromadně ze souboru ve formátu CSV (děleno středníkem, formát UTF-8). Vzor:

product.number;ean;orderNumber;productName;price.1;price.2
101001;8594005700680;1234;název karty první;51,84;2,86
101003;;;název karty druhé;584,24;2374
101100;;;;51;2,24
...

 • product.number – katalogové číslo karty Katalogu se používá pro vyhledání karty (pokud není nalezeno, položka nebude importována)
 • ean
 • orderNumber – objednávkové číslo, které nahradí katalogové číslo z Katalogu
 • productName - název produktu pro jazyk definovaný na Kontaktu 
 • price.1 – cena bez DPH v první měně (většinou CZK)
 • price.2 – cena bez DPH v druhé měně (většinou EUR)

Sloupce označené jinými hodnotami se budou při importu ignorovat.