Kategorie

Agenda Kategorie slouží k tvorbě kategorií, do kterých se řadí záznamy v jednotlivých agendách (karty v agendě Katalog, články v agendě Obsah, ...) Např. kategorie barva, model, rok výroby, výrobce ...

Práce s kategoriemi

Jednotlivé kategorie jsou řazeny hierarchicky. V první (základní) úrovni je definice kategorie (např: barva). Vnitřní položky pak tvoří jednotlivé hodnoty kategorie (např: červená, černá, modrá, ...). Kategorie může mít více úrovní.  

Základní funkce

Záznamy v agendě Kategorie jsou rozděleny v levém bočním panelu podle modulu (agendy):

 • Katalog (karty, skupiny karet)
 • Obsah (článek)
 • Servis (zařízení)
 • Slevy (akce)
 • Adresář (kontakty)

Pro vyhledávání využijeme lištu v horní části nad seznamem položek kategorií. Popřípadě ve vyhledávači využijeme možnost „filtrovat záznamy“, který nabízí tyto možnosti filtrování: 

 • Název
 • Autor
 • Datum vytvoření
 • Datum změny
 • Viditelnost

Nová Kategorie

Klikem na tlačítko „přidat“ se zobrazí nejprve výběr požadované šablony kategorie a následně se otevře formulář. Šablonu vybereme podle toho, zda je kategorie použita pouze v rámci administrace cPilot (základní) nebo je použita na e-shopu (kategorie).

Formulář je rozdělen na záložky Obecné a na vlajky jazyků.

Obecné

 • název – používá se v administraci cPilot a také na webu pokud není vyplněna jeho jazyková mutace
 • číslo - používá se při automatickém generování karet ve skupinách produktů pro tvorbu katalogového čísla
 • status - status kategorie (Rozpracovaná, Aktivní, Zrušená).
 • šablona - definuje rozsah položek jazykových záložek
 • barva - barva labelu, používá se na webu
 • className - definice třídy používané na webu pro formátování 
 • icon - ikona kategorie, používá se na webu
 • typ – výběr způsobu řazení do kategorie (roletkové menu, zaškrtávací políčko, ...) 
 • agenda - možnost výběru kategorie na katalogových kartách, článcích
 • umožnit filtrování - přidá tuto kategorii do levého panelu vybrané agendy a umožní filtrování (př. výběr katalogová karta umožní filtrování v agendě Katalog)

Jazykové mutace (vlajky)

Slouží pro jazykové mutovaný obsah kategorie (název, popis, URL, SEO parametry, ...) Rozsah je definován nastavením šablony (např: Kategorie) a může v jednotlivých implementacích cPilot lišit.   

Obvyklé položky:

 • Název
 • Popis
 • Text
 • popř. URL, fotky, ...

Ve spodní liště editačního formuláře lze Kategorii mazat, měnit viditelnost. Zapínat nebo vypínat jazykové mutace, které jsou poté zobrazeny na webu nebo přidat interní poznámku. Kategorii uložíme klikem na ikonu „uložit“.

Založení vnitřní struktury katagorie

Na detailu kategorie je v levém panelu položka „kategorie“, která obsahuje vnitřní položky zobrazené kategorie. Číslo v závorce udává počet těchto kategorii.

Klikem na tuto položku se zobrazí vnitřní úroveň kategorie. Zde můžeme přidat další položky.

Nastavení

Nastavení se provádí v menu nastavení (ikona ozubených kol) vlevo dole. Vybereme z možnosti Možnosti nebo Statusy.

Možnosti

obecné nastavení agendy Kategorie

 • výrobce - výběr kategorie, která se v agendě Katalog používá pro definici výrobce

Statusy - definice statusů používaných v agendě Kategorie