Náklady

Agenda Náklady slouží k rozdělení a přiřazení výdajů na jednotlivé objednávky, zakázky, schůzky, projekty ...

Nové Náklady

Klikem na tlačítko „přidat“ se zobrazí nejprve nabídka s výběrem typu nákladu. Po výběru konkrétního nákladu (Doklad přijatý, Katalog, Cesta, Doprava, Interní, ...) se otevře formulář.

 • název − označení nákladu
 • číslo − číslo nákladu
 • status − vybíráme z nabídky Schváleny a Neschválený
 • typ − Doklad přijatý, Katalog, Cesta, ..
 • množství a jednotka − přesný počet jednotek
 • cena a měna − přesná cena nákladu (přednastavena je účetní měna)
 • DPH − výběr sazby DPH
 • popis − podrobnosti k nákladu

U nákladů můžeme vytvořit vazbu na kontakt, zakázku, schůzku, protokol, objednávku přijatou, ...

Možnosti

Definice statusu a typu nákladu

Přehled nákladů

Na přehledu nákladů jsou zobrazeny jednotlivé náklady v řádcích s údaji:

 • číslo nákladu
 • název
 • zákazník (vazba kontakt z agendy Adresář)
 • cena bez DPH
 • typ nákladu
 • status nákladu
 • datum a čas vytvoření
 • datum a čas poslední změny

Klikem na šípku na konci řádku a nebo dvojklikem na celý řádek se přejde na detail nákladu.

Detail nákladu

Na stránce detailu jsou zobrazeny všechny údaje o nákladu.

V pravém panelu jsou všechny vazby na další agendy.