Nástěnka

Agenda Nástěnka slouží k rychlému přehledu všech agend systému cPilot.

Práce s Nástěnkou

V záhlaví se nachází černá lišta, která je stále viditelná při práci v systému cPilot.

V levé části lišty najdeme logo systému cPilot, při klikutí na logo se rozbalí nabídka menu.

V pravé části lišty se zobrazují tyto ikony:

 • ikona lupa - značí vyhledávání v celém systému cPilot
 • ikona stop -slouží pro ikonu docházky. Zde si uživatel eviduje svoje příchody, odchody a přestávky.
 • ikona zvonku - slouží pro všechna oznámení systému cPilot
 • ikona brouka - slouží pro hlášení chyb systému
 • ikona světel – novinky v systému cPilot
 • ikona kruhu – složi pro zobrazení nápovědy,manuálu a nastavení jednotlivých agend
 • jméno uživatele
   

Po otevření modulu Nástěnka se zobrazí „Výchozí Nástěnka“, která zobrazuje přehled těchto agend: 

 • Požadavky - Expirované
 • Kalkulace - Odeslané
 • Schůzky - Plánované
 • Objednávky přijaté - Nové a Přijaté
 • Doklady vydané - Odeslané
 • Doklady vydané - po splatnosti
 • Požadavky - rozpracované
 • Schůzky - plánované
 • Zakázky - rozpracované, ve výrobě.

Při kliknutí na každou agendu se otevře samotná agenda. Některé agendy mají ve svém pravém rohu tlačítko „+“, kterým přidáme požadovaný úkol. Např. v agendě požadavky po kliknutí na „+“ přidáme nový požadavek.

Nastavení

Samotnou nástěnku si můžeme podle sebe změnit podle toho, které agendy chceme na nástěnce zobrazovat. Použijeme k editaci ikonu „přizpůsobit“ v pravém horním rohu. Poté se u každé agendy zobrazí ikona klíče, kterým konkrétní agendu upravíme nebo odebereme.

Vedle ikony „přizpůsobit“ je ikona ozubeného kola, kterým provedeme nastavení. Zde editujeme nebo přidáváme úplně nové nástěnky. 

Práva k údajům

Jednotlivé údaje na nástěnce nejsou omezeny nastavení uživatelských práv. To znamená, že pokud uživatel ve skupině nemá právo přístupu například k agendě Doklady vydané, tak na nástěnce může vidět statistiky fakturace apod. Obsah nástěnky je zodpovědnost tvůrce nástěnky.

Tvorba vlastní nástěnky

Nástěnku si můžeme vytvořit nebo upravit podle vlastních požadavků.

V pravém horním roku jsou tlačítka pro přizpůsobení aktivní nástěnky a pro nastavení dalších nástěnek.

Máme dva typy nástěnky, „Výchozí” a „Pokročilá“, které se liší pouze rozmístěním jednotlivých „oken“ a jejich množstvím.

Více informací o tvorbě vlastní nástěnky.