Obsah

Agenda Obsah slouží k tvorbě a správě obsahových článků, které jsou publikovány mimo Admin cPilot, např na webových stránkách.

Práce s články

Po otevření modulu Obsah je zobrazen přehled článků. V levém panelu lze změnit pohled na články podle zařazení do webových stránek, zodpovědné osoby a použité šablony.

V seznamu článků lze měnit pohled na články podle jejich statusu nebo lze články filtrovat. Články lze řadit podle údajů v seznamu klikem na údaj v záhlaví. Články lze ručně řadit přetažením řádku článku na požadovanou pozici (ikona změna pořadí, vpravo)

Dvojklikem na řádek článku nebo klikem na ikonu šipky se otevře detail článku s možností editace. Klikem na ikonu tužky v pravém horním rohu mohu článek přímo editovat. Klikem na vlajku existujícího jazyku můžu přímo editovat jazykovou verzi článku.​

Detail článku

Dvojklikem na řádek článku v přehledu článků nebo klikem na ikonu šipky se otevře detail článku s možností editace.

Levý panel:

 • články – tvoří další strukturu obsahu
 • soubory – připojené k článku
 • fotky – určené pro tento článek, z jejich výběru se tvoří fotogalerie článku

Pravý panel:

 • # – ID článku
 • autor, který článek založil (nelze změnit)
 • vytvořeno – datum vytvoření článku
 • změněno – datum poslední provedené změny
 • verze – pořadové číslo změny (každé uložení mění verzi)

Středový panel:

 • status – klikem lze změnit
 • webová stránka do které je článek zařazen
 • šablona kterou článek používá
 • datum publikace – lze měnit
 • jazyk – seznam existujících jazykových verzí článku
 • router – přehled platných URL jednotlivých jazykových verzí článku
 • struktura – náhled obsahu článku

Lišta v patě:

 • koš – smazání článku
 • viditelnost – ovládá zobrazení článku
 • kopie – duplikace článku
 • plus – zařazení do menu s možností výběru druhu menu

Nový článek

Po kliku na tlačítko „přidat“ v pravém horním rohu a výběru šablony článku se otevře okno nového článku. Pokud mám více webových stránek je výběr šablon rozdělený podle webových stránek.  

Na záložce „obecné“ určíme datum publikace a nastavím platnost. Pokud necháme platnost bez definice, bude se článek zobrazovat bez časového omezení.

Na záložce „jazykové verze“ (vlajka) vyplníme:

 • „Název“ článku. Tento název předvyplní „Slug“, „Titulek“ a „Nadpis“. Položky však můžeme editovat.
 • Další položky článku vyplníme dle potřeby.
 • Článek uložíme tlačítkem „Uložit“ vpravo dole. 

Po uložení článku zapneme jeho viditelnost.

Obecné nastavení článku

 • status – výběr stavu článku (rozpracovaný, schválený, zrušený)
 • webová stránka – záznam z agendy Webová stránka, které je článek součást. Po založení článku již nelze měnit.
 • šablona – šablona, kterou článek používá. Obsahuje strukturu dat a určuje podobu článku při výpisu. Po založení nelze měnit.
 • zodpovědná osoba – osoba zodpovědná za obsah článku (při založení je to autor)
 • datum publikace – datum kdy byl článek publikován. Lze měnit a slouží k výpisu článku podle data publikace
 • platnost od-do – rozsah datumů a časů, kdy se článek bude zobrazovat
 • rodičovský článek – určuje hierarchii článků v administraci
 • poznámka – interní poznámka autora článku (nikde jinde se nevypisuje)

Jazykové verze článku (záložky s vlajkou)

Jednotlivé jazykové verze článku se aktivují na spodní liště editace článku v přepínači (ikona globus). Jazyk musí být povolen v agendě Webové stránky.

Obsah záložky jazykové verze je závislý na vybrané šabloně článku a skládá se z jednotlivých komponent obsahu.

Základní komponenty:

 • Název – název článku v jazyku (slouží pouze pro orientaci v administraci)
 • Slug – část URL za doménou a lomítkem na které se článek zobrazuje na webu
 • Nadpis – nadpis článku a volba jeho významu (např. H1)
 • Titulek – meta title
 • Meta popisek – meta description
 • Text – text článku
 • Vnořené dokumenty – výpis článků, které jsou umístěny ve vnitřní struktuře článku. Definujeme „množství článků“ ve výpisu, jejich „setřídění“ a jejich „pořadí“
 • Kapitoly – vnitřní kapitoly článku vetšinou složené z nadpisu, textu a obrázku. Další kapitola lze přidat klikem na tlačítko „+ přidat potomka Kapitoly“
 • Připojení obsahu – výpis článků, kterou jsou kdekoliv ve struktuře článků. Definujeme „množství článků“ ve výpisu, jejich „setřídění“ a jejich „pořadí“
 • Fotogalerie – výběr fotografií

Použití jednotlivých komponent je pro každý web jiné a liší se také v závislosti na použité šabloně.

Práva

Nastavení omezení přístupu návštěvníků k jednotlivým článkům.

omezení přístupu:

 • zobrazení – pokud uživatel nemá právo, nedostane se na detail článku
 • přístup – pro zobrazení článku je potřeba příhlášení

Práva se přidělují na 3 úrovních:

 • kontaktní osoby – pouze tyto kontaktní osoby mají přístup
 • kontakty – pouze kontaktní osoby těchto kontaktů mají přístup
 • skupina kontaktních osob – pouze kontaktní osoby kontaktů ve vybraných skupinách mají přístup