Oznámení

Agenda Oznámení slouží k přehledu oznámení doručených přihlášenému uživateli.

Práce s oznámením

Po otevření agendy Oznámení je zobrazen přehled všech přijatých oznámení, které jsou řazeny dle data doručení.

V levém bočním panelu jsou zobrazeny typy oznámení, klikem lze zobrazit oznámení vybraného typu.

Nad přehledem oznámení jsou záložky pro zobrazení „Všechny“ a „Nepřečtené“ oznámení.

Typy oznámení

Systém odesílá oznámení při vybraných událostech v systému, které provádí uživatelé nebo automatické procesy.

Obecné

 • všeobecná oznámení nezařazená do dalších typů 

Požadavky

 • vytvoření nového požadavku
 • změna zadání požadavku
 • změna zodpovědné osoby
 • změna datumu nebo poznámky k datumu
 • změna statusu
 • přidání komentáře k požadavku

Kalkulace

 • on-line schválení kalkulace
 • on-line odmítnutí kalkulace 

Docházka

 • žádost o absenci
 • schválení absence

Uživatelé

 • přihlášení a odhlášení do systému

E-maily

 • doručení nové zprávy

Systém

 • dokončení systémové úlohy

Nové oznámení

Klikem na tlačítko „přidat“ se otevře formulář nového oznámení.

 • osoba - osoba, které bude doručeno oznámení
 • text - prostor pro popis oznámení

Klikem na tlačítko „uložit“ oznámení odešleme.

Doručení oznámení

V horním panelu systému cPilot je ikona „oznámení“ (zvoneček), která zobrazuje nejnovější doručená oznámení.
Nepřečtená oznámení jsou označená červeným puntíkem.
Ikona agendy označuje o jaký typ oznámení jde.
Klikem na oznámení lze přejít na záznam ke kterému oznámení patří (požadavek, kalkulace, úloha ...).

Důležité: Oznámení se doručí všem uživatelů uvedeným na záznamu ze kterého je oznámení odesláno, kromě uživatele, který oznámení odeslal (provedl změnu, které je oznamována).
Například: Požadavek vytvořil uživatel A a jeho zodpovědnou osobou je uživatel B. Pokud uživatel B změní status požadavku, tak oznámení přijde pouze uživateli A. Pokud ale status změní uživatel C, tak oznámení bude doručeno uživateli A i B.

Nastavení

Nastavení se provádí v agendě Uživatelé v nastavení Skupiny, kde pro každou skupinu můžeme určit, které typy oznámení jsou doručovány.

Nastavení v agendě Uživatelé se provede v nastavení Skupiny. Přejdeme na detail skupiny a klikem na tlačítko „upravit“ se zobrazí okno, kde můžeme nastavit, jaký typ oznámení bude doručován.