Platby

Agenda Platby slouží k tvorbě a evidenci úhrad (plateb) a tvorbě platebních příkazů.

Práce s agendou

Agenda je rozdělena na 2 části: Platební transakce a Platební příkazy. 

Platební transakce obsahují přehled všech provedených plateb. Základní členění platebních transakcí v levém menu je podle typu, měny, účtu nebo autora. V centrální části lze změnit pohled na platby podle jejich statusů, lze přidat položku filtru, nebo vyhledat textovým výrazem. V seznamu plateb vidíme vybrané údaje podle kterých můžeme seznam řadit. Klikem na záhlaví provedeme řazení. Dvojklikem na řádek platby nebo na ikonu šipky se zobrazí detail platby. Klikem na ikonu upravit se otevře editace platby, kde je možnost úpravy položky platby.

Platební příkazy obsahují přehled platebních příkazů. Základní členění platebních příkazů v levém menu je podle účtů nebo autora. V centrální části lze změnit pohled na příkazy podle jejich statusů, lze přidat položku filtru, nebo vyhledat textovým výrazem. V seznamu plateb vidíme vybrané údaje podle kterých můžeme tento seznam řadit. Klikem na záhlaví provedeme řazení. Dvojklikem na řádek platby nebo na ikonu šipky se zobrazí detail příkazu. Klikem na ikonu upravit se otevře editace příkazu.

Základní funkce

Záznamy plateb jsou rozděleny v levém bočním panelu na:

platby

 • Platební transakce
 • Platební příkazy

typ

 • Bankovní - skutečné transakce na bankovních účtech
 • Hotovostní - platby (příjmy i výdaje) na pokladně
 • Předběžná - transakce prováděné on-line

měna

 • EUR
 • můžeme si nastavit všechny měny, se kterými pracujeme

účet

 • hlavní účet - zadáme všechny účty, které máme např. (účet korunový, účet eurový,..)
 • pokladna - platby, které byly evidovány jako pokladní

autor

 • možnost řazení plateb podle autora, který platbu provedl

Záznamy Platebních příkazů jsou rozděleny v levém bočním panelu na:

účet

 • hlavní účet - zadáme všechny účty, které máme např. (účet korunový, účet eurový,..)
 • pokladna - platby, které byly evidovány jako pokladní

autor

 • možnost řazení plateb podle autora, který platbu provedl

Nová transakce

Klikem na tlačítko „přidat“ se zobrazí nejprve nabídka s výběrem typu transakce. Po výběru konkrétního typu transakce se otevře formulář se záložkou obecné, plátce/příjemce, úrady.

obecné

 • název
 • účet - vybíráme z nabídky (hlavní účet, pokladna)
 • status - vybíráme z nabídky (nová, schválená)
 • jazyk - vybíráme z nabídky (čeština, angličtina)
 • VS - variabilní symbol
 • KS - konstantní symbol
 • specifický s. - specifický symbol
 • uhrazeno - datum úhrady
 • z účtu - číslo účtu odesílatele platby
 • na účet - (číslo účtu příjemce platby
 • typ - typ platby (příjem, výdaj)
 • částka
 • měna
 • popis
 • soubory - možnost nahrání souboru

plátce/příjemce -obsahuje detaily plátci (příjem) nebo příjemci (výdaj platby).

úhrady - obsahuje detaily k úhradám platby dokladů přijatých nebo vydaných.

 • částka úhrady
 • agenda - vydané faktury, přijaté faktury, zaměstnanec (pro přiřazení mzdy)
 • subjekt - zadáme identifikátor faktury (číslo dokladu), kterým propojíme platbu s konkrétní vydaným nebo přijatým dokladem

Status platby

 • nová - platba, která je nově provedená a není přiřazena k žádné faktuře
 • schválená - platba, která je přiřazena k faktuře

Nový platební příkaz

Platební příkaz se vytváří v agendě Doklady přijaté.

Na přehledu dokladů přijatých vybereme ty určené k úhradě. Využijeme klávesu ctrl nebo shift. Ve spodní liště klikneme na ikonu „platební příkaz“. Vznikne nový platební příkaz s předvyplněnými údaji pro provedení jednotlivých plateb.

Otevře se nový platební příkaz (editace):

 • název – interní označení platebního příkazu
 • účet – výběr z bankovních účtů ze kterého se má příkaz provést
 • status
 • jednotlivé položky příkazu s údaji
  • datum požadovaného provedení platby
  • částka
  • měna
  • číslo účtu příjemce platby
  • IBAN účtu příjemce platby
  • variabilní symbol
  • specifický symbol
  • konstantní symbol
  • zpráva pro příjemce 

Jednotlivé řádky plateb lze editovat, mazat nebo přidávat.

Po uložení platebního příkazu se zobrazí jeho přehled s možností editace.

Ve spodní liště je ikona „export“ s výběrem exportního formátu (ABO). Po kliku je vytvořen soubor platebního příkazu. Tento soubor se může importovat přímo do internetového bankovnictví, kde se autorizuje a provede. 

Párování plateb na doklady

Každá transakce se snaží najít doklad přijatý, doklad vydaný nebo zaměstnance. Platba musí mít uveden variabilní symbol, jinak se snaží párovat pouze na zaměstnance.

Příchozí platba hledá vydanou fakturu tak, že musí splnit pravidla:

 • variabilní symbol a zároveň
 • číslo účtu uvedené na faktuře a zároveň
 • částka faktura k úhradě musí být menší nebo rovna hodnotě platby

Odchozí platba hledá přijatou fakturu tak, že musí splnit pravidla:

 • variabilní symbol a zároveň
 • číslo účtu uvedené na faktuře a zároveň
 • částka faktura k úhradě musí být menší nebo rovna hodnotě platby

Pokud není nalezena faktura pokračuje systém hledáním Zaměstnance, kde se porovnává pouze stejné číslo účtu. 

Nastavení

Nastavení se provádí v menu nastavení (ikona ozubených kol) vlevo dole.

V levém menu nastavení vybíráme Statusy, Způsoby platby, Účty a Můstek.

Statusy

 • editace a tvorba statusů Plateb

Účty

Definuje virtuální účet v systému cPilot, na které se přiřazují jednotlivé transakce (příchozí a odchozí platby). Při ručním přidání, např. příjem hotovosti, uživatel účet vybere ručně. Automatické platby propojené můstkem s bankovním účtem se přiřazují podle čísla účtu uvedeném na transakci a v nastavení virtuálního účtu.

Můstek

Je definice propojení cPilot se zdrojem informací o transakcích (bankovní účtu, účty platebních karet, agregátory plateb, ...).

Způsob platby

Používá se v agendách Kalkulace, Objednávky, Doklady a Košík ve kterých definujeme, jakým způsobem bude odběratel platit. Způsob platby je nezávislý na měně (Kč, EURO, ...).

obecné – název (interní název), typ (převodem/hotově/dobírka/on-line), můstek (vazba na externí zdroj), výpočet podle (cena za platbu je v závislosti na ceně košíku nebo jeho hmotnosti), DPH (sazba způsobu platby v košíku), typ dokladu pro výzvu k platbě (při tvorbě objednávky s tímto způsobem platby se automaticky tvoří doklad)

Poplatek za platbu – definice ceny způsobu platby v rozpětí ceny košíku nebo jeho hmotnosti (viz definice výše); nevyplněná hodnoty v rozsahu od/do znamená neomezený limit; cena se definuje pro každou měnu samostatně

Omezení – umožňuje omezit způsob platby; pokud není omezení zapnuto, tak se neaplikuje

 • jazykové záložky – umožňuje omezit použití způsobu dodání podle:
 • cena - cena košíku s a bez DPH pro jednotlivé měny
 • hmotnost – rozsah hmotnosti košíku
 • doručení – pouze pro vybrané způsoby doručení (např dobírka nelze u osobního odběru)
 • měna - omezení pouze na objednávky v dané měně (takto lze zasílat eurové platby na jiný bankovní účet)

Jazykové záložky – definují texty pro jednotlivé jazyky

 • název - název podmínky
 • titulek - doplňující název způsobu platby v pokladně e-shopu
 • popis – popis způsobu platby v pokladně e-shopu
 • text na web – text vysvětlující zvolený způsob platby na děkovné stránce po odeslání objednávky
 • text pro e-mail – text vysvětlující zvolený způsob platby v informačním e-mailu po odeslání objednávky