Požadavky

Agenda Požadavky slouží k tvorbě a správě požadavků.

Práce s požadavkem

Po otevření agendy Požadavek je zobrazen přehled evidovaných požadavků. V záhlaví modulu je možno zobrazit požadavky různých statusů.

V centrální části je zobrazen přehled požadavků. Klikem na záhlaví můžeme požadavky řadit (datum, název, zodpovědná osoba, ...).

V levém panelu lze změnit pohled na požadavky podle typu, způsobu přijetí, zodpovědné osoby a priority.

Dvojklikem na řádek požadavku nebo klikem na ikonu šipky se otevře detail požadavku s možností editace.

Základní funkce

Záznamy v agendě Požadavky jsou rozděleny v levém bočním panelu:

typ

 • Obchod
 • Servis
 • Výroba
 • Interní

způsob přijetí

 • Osobně
 • E-mailem
 • Telefonicky
 • On-line

zodpovědná osoba 

priorita

 • nízká
 • vysoká
 • naléhavé
 • kritické

Nový požadavek

Klikem na tlačítko „+ přidat“ a výběrem typu se otevře formulář:

 • název - název požadavku
 • typ - typ požadavku
 • status - status požadavku (Nový, Vyřízený, Zrušený ...)
 • zodpovědná osoba - osoba zodpovědná za vyřízení požadavku
 • priorita - priorita požadavku
 • trvání - předpokládaný čas na vyřízení požadavku 
 • datum 
 • poznámka k datumu - návaznost na datum (dokončit do, odpovědět do, volat ...)
 • zadání - prostor pro textový popis požadavku
 • řešení - textový popis k řešení požadavku
 • způsob přijetí - (interní, telefonicky, e-mailem...)
 • zákazník - okno s našeptávačem, vybereme zákazníka z našeho adresáře
 • místo
 • kontaktní osoba - kontakt na zákazníka
 • projekt - vazba na projekt
 • zakázka - vazba na zakázku
 • schůzka - vazba na schůzku
 • Servis - vazba na servis

Pokud vytváříme požadavek přímo z projektu, zakázky nebo schůzky jsou vazby předvyplněny.

Ve spodní liště se nachází ikona pro nahrání souborů.

Status požadavku

V průběhu tvorby, správy a vyřízení může požadavek nabývat několika stavů (statusů):

 • nový – každý nový požadavek má při prvním uložení nastaven status „nový“
 • rozpracovaný – požadavek, který si zodpovědná osoba převzala k vyřízení
 • vyřízený – požadavek je vyřízený
 • zrušený – požadavek nebyl řešený, je zrušen

Nastavení

Nastavení se provádí v menu nastavení (ikona ozubených kol) vlevo dole. Vybereme z možnosti Možnosti, Statusy, Typy, Způsob přijetí nebo Poznámka k datumu:

Možnosti - obecné nastavení agendy Požadavky.

Statusy - definice statusů používaných v agendě Požadavky.

Typy - typy požadavku.

Způsob přijetí požadavku - způsob přijetí požadavku.

Poznámka k datumu - poznámky k datu

Hromadné zadání požadavků

Při tvorbě nového požadavku můžeme v spodní liště formuláře „Nový požadavek“ zapnout volbu „hromadné zadání“. Tato volba přidá záložku „zodpovědné osoby“, kde vybereme více uživatelů. Při uložení formuláře vznikne pro každého uživatele vlastní požadavek s identickým zadáním.