Práce

Agenda Práce slouží k přehledu a správě jednotlivých prací.

Práce s agendou Práce

Po otevření agendy Práce je zobrazen přehled všech prací. V záhlaví modulu je možno zobrazit práce různých statusů.

V centrální části je zobrazen přehled prací. Klikem na záhlaví můžeme práce řadit (datum, čas, druh, autor ...).

Dvojklikem na řádek práce nebo na ikonu šipky otevřeme detail práce s editací hodnot.

Základní funkce

Záznamy v agendě Práce jsou rozděleny v levém bočním panelu:

typ

 • obchod
 • servis
 • výroba
 • interní

druh

 • administrativa
 • vývoj
 • výroba

datum

pracovník

Nová Práce

Klikem na tlačítko „přidat“ a výběrem typu práce se otevře formulář:

 • název - název práce (povinná položka)
 • typ - typ práce (obchod, servis, ...)
 • status - status práce (vykázáno, ...)
 • pracovník – kdo provedl tuto práci (jeho mzda určuje nákladovou cenu práce)
 • druh - určuje prodejní cenu práce (administrativa, výroba, servis, ...) 
 • datum – den provedení práce
 • trvání - délka vykázané práce (hh:mm)
 • popis - prostor pro text
 • vazby na agendy (Adresář, Zakázky, Požadavky, Kalkulace, Schůzky, Objednávky přijaté, Projekty, Protokoly, Kniha cest, ...

Nastavení

Nastavení se provádí v menu nastavení (ikona ozubených kol) vlevo dole.

Možnosti

 • výběr skupin uživatelů, kteří mají právo měnit pracovníka vykázané práce
 • jednotka – používá se v Kalkulaci pro tvorbu položky práce (většinou „hodina“)
 • výchozí prodejní ceník pro definici ceny práce v Kalkulaci, pokud kalkulace nemá definovaného odběratele

Statusy - definice statusů používaných v agendě Práce

Typy - typy prací se nastavují stejně nebo podobně jako v agendách Zakázky, Kalkulace, ...

Druhy - druh práce definují prodejní cenu práce. Cena se definuje ručně pro všechny aktivní měny.

Ceníky - nastavení ceníku pro práce

 1. Nákupní – cena předpokládaného nákladu práce (v Kalkulaci se využivá pro výpočet marže)
 2. Prodejní – ceníky se využívají v Kalkulaci pro určení prodejní ceny práce
 3. Automatický – definice vzorce pro výpočet prodejní ceny práce