Schůzky

Agenda Schůzky slouží k přehledu a plánování schůzek.

Práce se Schůzkou

Po otevření agendy Schůzka je zobrazen v centrální části přehled všech schůzek. Klikem na záhlaví můžeme schůzkyy řadit (datum, název, místo konání ...).

V záhlavý modulu je možno zobrazit schůzky různých statusů a měnit jejich pohled dle potřeby (seznam, měsíc, týden, mapa).

Dvojklikem na schůzku nebo na ikonu šipky otevřeme detail schůzky, kde můžeme se schůzkou pracovat a editovat ji.

Základní funkce

Záznamy v agendě Schůzky jsou rozděleny v levém bočním panelu:

 • typ - jednání, porada, pohovor ...
 • účastníci - účastníci schůzky (aktivní uživatelé v systému)

Nová schůzka

Klikem na tlačítko „přidat“ a výběrem typu se otevře formulář se záložkou Obecné, Účastníci, Pozvánka a Zápis.

Obecné

 • název - název schůzky
 • typ - typ schůzky (jednání, porada ...)
 • status - status schůzky (plánovaná, zrušená ...)
 • od - datum a čas schůzky
 • trvání - doba trvání schůzky
 • odkaz na chat – odkaz na online schůzku (při typu on-line schůzky)l
 • místo konání - okno s našeptávačem, vybereme firmu z našeho adresáře
 • ulice, č.p., PSČ, město, stát
 • požadavek - vazba na požadavek
 • kalkulace - vazba na kalkulaci
 • projekt - vazba na projekt
 • zakázka - vazba na zakázku
 • zodpovědná osoba
 • umístění - zobrazení místa konání schůzky na mapě

Účastníci - možnost přidat účastníky schůzky

 • Uživatelé - pomocí našeptávače výběr uživatele z naší firmy
 • Adresář - pomocí našeptávače výběr účastníka z jiné firmy (neboli naše návštěva)
 • Ostatní - další zúčastněné osoby

Pozvánka - text pozvánky

Zápis - zápis ze schůzky

Detail schůzky

Centrální část

V záhlaví se nachází název schůzky.

Pod názvem jsou základní údaje, které jsme zadali. Zpětně lze editovat klikem „upravit“ v pravém horním rohu.

Pod základními údaji je zobrazen text pozvánky a pozvané osoby. Zároveň je u každého kontaktu znázorněno zda byla již byla pozvánka odeslána, potvrzení/nepotvrzení účasti na schůzce ....

Levý boční panel

V tomto panelu jsou zobrazeny agendy, které jsou se schůzkou spjaté a je možné na ně klikem přejít.

Pravý boční panel

V tomto panelu jsou zobrazeny obecné informace (místo konání schůzky, verze schůzky ...).

Spodní lišta

Ve spodní liště jsou zobrazeny ikony:

 • koš – smazání schůzky
 • duplikovat – duplikace schůzky (kopie schůzky kromě zápisu)
 • export – přidání schůzky do kalendáře
 • „Odeslat pozvánky“ – odeslání pozvánek

Schválení schůzky

Po odeslání pozvánky je vybraným kontaktům odeslána pozvánka na e-mail. Pozvánku lze online schválit přímo z doručeného e-mailu.

Status schůzky

V průběhu tvorby, správy a vyřízení může schůzka nabývat několika stavů (statusů).

 • Rozpracovaná – schůzka, která se ještě řeší
 • Schválená – schůzka, která je schválená
 • Vyřízená – schůzka, která je vyřízená
 • Zrušená – schůzka, která je zrušena

Nastavení

Nastavení se provádí v menu nastavení (ikona ozubených kol) vlevo dole. Vybereme z možnosti Možnosti, Statusy, Typy.

Možnosti

 • Pošta - nastavení emailové adresy odkud se má pozvánka odesílat, subjekt pozvánky ...
 • Kalendář - volba ukládání schůzek do kalendáře
 • Práce - zapnutí/vypnutí automatického zakládání prací ze schůzek v agendě Práce

Statusy - definice statusů používaných v agendě Schůzky

Typy - typy schůzek