Sklady

Agenda Sklady slouží ke správě skladových pohybů, zásob a vážených průměrů. V této agendě se provádí inventury skladů, převodky mezi sklady a spravuje se webový hlídač dostupnosti.

Pohyb na skladu

Po otevření agendy Sklady je zobrazen přehled pohybů na skladě. Pohyb na skladě je záznam každého pohybu položky.

Přehled obsahuje:

 • vytvořeno - datum a čas vytvoření záznamu
 • sklad - označení skladu, kde byl pohyb proveden
 • zdroj - ikona, status a číslo zdroje pohybu
 • karta - katalogové číslo
 • skladem - pohyby v hodnotách skladem
 • rezervace- pohyby v hodnotách rezervace
 • očekávané- pohyby v hodnotách očekávané
 • ikona koše - smazání pohybu na skladě
 • možnosti - menu s výběrem prokliku na detail karty a zdroj pohybu (objednávka přijatá, příjemka, výdejka, ...)

Vyhledávání v pohybech můžeme filtrovat podle těchto parametrů:

 • Název
 • Autor
 • Datum vytvoření
 • Datum změny
 • Viditelnost

3 typy pohybů:

 • Očekávané - množství objednaných položek u dodavatele objednávkou vydanou
 • Rezervace - množství objednaných položek zákazníkem objednávkou přijatou
 • Skladem - skutečný stav položek na skladu

Na základu těchto hodnot systém neustále vypočítává:

 • Dostupné – množství dostupné pro prodej, t.j. „skladem“ - „rezervace“
 • Teoreticky – množství dostupné po dodání již objednaných položek u dodavatele, t.j. „dostupné” + „očekávané“ 

Pohyby na skladu provádí pouze 5 agend:

 1. agenda Sklady prostřednictvím skladových převodek a inventur
 2. agenda Objednávky vydané, která objednává zboží u dodavatelů a definuje očekávané položky
 3. agenda Příjemky, která přijímá položky na sklad
 4. agenda Objednávky přijaté, která rezervuje položky na skladu
 5. agenda Výdejky, která vyskladňuje položky

Historie zásob

 • skladem – počet jednotek skladem
 • vážený průměr – poslední známý vážený průměr produktu
 • hodnota – „skladem“ x „vážený průměr“
 • nákup – součet nákupních cen skladových pohybů bez poplatků z Příjemek
 • prodej – součet prodejních cen produktů v účetní měně ve Výdejkách
 • výdaj – aktuální vážený průměr x množství + poplatky na Výdejkách

Zásoby

V levém panelu lze vybrat pohled na zásoby. Jde o přehled všech karet katalogu, které mají pohyb na skladech.

Základní pohled je na zásoby vybraného skladu. V zápatí je možno zobrazit různé statusy zásob.

Přehled zobrazuje:

 • katalogové číslo karty
 • název karty
 • na skladě - skutečný stav položek na skladu
 • rezervace - množství položek objednaných zákazníkem objednávkou přijatou
 • objednáno - množství položek objednaných u dodavatele objednávkou vydanou
 • dostupné – rozdíl mezi „skladem“ a „rezervace“, který zobrazuje zboží dostupné k prodeji (např pro e-shop)
 • teoretické – teoreticky dostupné („dostupné“ + „očekávané“)
 • minimum - minimální množství požadované skladem
 • maximum - povolené maximální množství na skladě

Dvojklikem na řádek pohybu nebo na ikonu šipky se otevře detail karty katalogu které se pohyb týká.

Převodky mezi sklady

V agendě Sklady / Převodky klikem na tlačítko „Převodky“ v pravém horním rohu lze vytvářet převodku, která po uložení vytvoří výdejku ze skladu a zároveň příjemku na sklad.

Nová převodka

V levé části formuláře je pro vyplnění Výdejka a v pravé části Příjemka:

 • sklad - výběr skladu (ze skladu - na sklad)
 • zodpovědná osoba - osoba která vytváří převodku
 • název - název Výdejky a Příjemky
 • typ - typ dodacího listu
 • status - status výdejky a příjemky

V centrální části je tlačítko „přidat položku“, která slouží k zadávaní položek převodky (na výběr je typ řádek, karta, karty).

Řádek s názvem položka slouží k zadávání jednotlivých položek pro převodku. Do pole položka zapíšeme položku, kterou chceme převést na sklad. Vedle tohoto pole zadáme množství a v dalším poli vybereme požadovanou jednotku z nabídky. Dále zadáme cenu za jednotku a z nabídky vybereme o jaký typ DPH se jedná. Můžeme zadat případnou slevu. Na konci řádku se automaticky vypočítá konečná cena bez DPH. Pro smazání řádku použijeme ikonu koše na konci každého řádku.

Řádek s poznámka slouží k textové poznámce.

Dodání a platba

 • způsob doručení - způsob doručení
 • způsob platby - volba platby

Převodku uložíme kliknutím na „uložit“, zobrazí se seznam vytvořených převodek s vazbou na vytvořené výdejky a příjemky.

Vážený průměr

V agendě Sklady klikem na „Vážený průměr“ v levém panelu, přejdeme na přehled změn váženého průměru, který se vytváří při naskladnění produktů.

Přehled obsahuje:

 • vytvořeno - datum vytvoření
 • zdroj - název příjemky nebo inventury
 • karta - katalogové číslo produktu
 • množství - počet kusů přijatých na sklad
 • nákup - nákupní cena produktu
 • poplatky - součet cen položek typu „Doprava“ a „Platba“ na Příjemce
 • j. cena - cena za jednotku (celková nákupní cena vč. poplatků typu „Doprava“ a „Platba“) 
 • skladem před - počet kusů položky na všech skladech před naskladněním
 • skladem po - počet kusů položky na všech skladech po naskladnění 
 • cena před - vážený průměr položky před přijetím na sklad
 • cena po - vážený průměr položky po přijetí na sklad
 • ikona „tečky“ - po kliku lze přejít na kartu produktu nebo na příjemku

Inventura

Inventura je dokument, který nastavuje požadovaný stav položek skladem na vybraném skladu. Inventura se používá také pro úvodní „naskladnění“ položek katalogu při zavádění skladového systému. Při první naskladnění umí také nastavit hodnotu váženého průměru.

Klikem na tlačítko „+ přidat“ a výběrem typu inventury se zobrazí formulář s novou inventurou.

Nové inventura

V části „obecné“ se vyplní základní údaje inventury::

 • název – interní označení
 • typ inventury
 • status - začíná se rozpracovanou inventurou
 • sklad - výběr skladu na kterém se inventura provádí
 • vystaveno - datum provádění inventury
 • zodpovědná osoba - osoba která provádí inventuru
 • jazyk inventury
 • měna inventury - je automaticky nastavena na systémovou měnu a nelze ji měnit

V části „položky“ se přidávají jednotlivé položky inventury, klikem na tlačítko „+přidat položku“. Položka obsahuje hodnoty:

 • vazba na kartu v katalogu
 • katalogové číslo
 • název
 • množství – bude nastaveno jako hodnota skladem na kartu
 • jednotka – nabízí se základní jednotka, ale může být změněno na další povolené jednotky karty, např z jednotky „ks“ na „balení“. Při provedení inventury se provedou skladové pohyby v základní (skladové) jednotce.
 • vážený průměr – hodnota v účetní měně systému, která bude na kartu nastavena. Nastavení se provede pouze tehdy když na kartě katalogu není aktuálně uložená hodnota váženého průměru a nebo je nulová. 

Po uložení Inventury se zobrazí detail inventury, kde je přehled položek inventury doplněný o „skladem“, t.j. aktuální hodnotu položky na skladu.


Provedení inventury

Nastavením statusu „Vyřízená“ se provedou pohyby na skladu, která nastaví požadovaný počet jednotek.

Nastavení agendy (Možnosti)

Nastavení se provádí v menu nastavení (ikona ozubených kol) vlevo dole.

obecné:

možnosti - způsob jakým jednotlivé agendy provádí operace se skladem

 • pro Objednávky vydané se definuje, který status objednává zásobu nebo ruší objednání zásoby a tím ovlivňuje „Očekávané“
 • pro Příjemky se definuje, který status naskladňuje položky na sklad, případně naskladnění ruší a tím ovlivňuje „Skladem“ a který status mění vážený průměr 
 • pro Objednávky přijaté se definuje, který status rezervuje nebo ruší rezervaci položky na skladu a tím ovlivňuje „Rezervace“
 • pro Výdejky se definuje, který status vyskladňuje nebo ruší vyskladnění položky a tím ovlivňuje „Skladem“ 
 • pro Inventuru se definuje, který status nastavuje požadované hodnoty a který nastavuje vážený průměr

Sklady - přidávají a editují jednotlivé sklady. V editaci vybíráme název a adresu skladu. Na záložce „Umístění“ lze nastavit způsob určení pozice produktu ve skladu.

Inventura:

Typy – definice typů inventury, její název a číselná řada

Statusy – definice statusů inventury

Převodka:

možnosti – nastavení typů a statusů Výdejky a Příjemky, které vznikají jako „párové“ dokumenty skladové převodky

Výroba:

možnosti – nastavení skladových dokumentů výrobních zakázek

 • výrobní sklad – definice skladu do kterého se převádí materiál pro výrobu a ve kterém se provádí spotřeba tohoto materiálu
 • typ a status spotřební výdejky – definice typu a statusu výdejky, která vznikne při dokončení výroby pro spotřebu nutného materiálu
 • typ a status výdejky a převodky, které vznikají při převodu materiálu pro výrobu do výrobních zakázek

Aktualizace stavu skladu na kartách

Aktualizace stavu skladu na kartách se provádí v menu nastavení (ikona ozubených kol) vlevo dole .

Vybereme Možnosti a klikem na tlačítko Snímek obrazovky 2021-09-30 v 9.50.52  provedeme aktualizaci skladu.