Slevy

Agenda Slevy slouží k tvorbě a správě slevových systémů. cPilot má více slevových systémů:

 • Akce – snížení ceny vybraných produktů
 • Kupóny – slevové kupóny a kódy, vč dárkových poukazů
 • Dárky – vybrané zboží jako výhodný dárek k nákupu
 • Body – věrnostní body, které lze uplatnit při platbě

Akce

Systém tvorby a správy cenově zvýhodněné nabídky produktů. Základem je „akce“, která se definuje pomocí:

 • název – interní název slevové akce
 • ceník akce – výběr ceníku katalogu, kterého se akce týká
 • platnost od do – definice času, kdy se akce automaticky spustí a kdy se automaticky vypne
 • výpočet – metoda výpočtu nové ceny (základní metoda je „podle vzorce“)
 • funkce – pro metodu „podle vzorce“ lze zvolit násobení / dělení / přičtení / odečtení / slevu ...
 • vzorec - je hodnota pro funkci (např 20 pro „sleva“ znamená slevu 20 %)
 • kategorie – výběr kategorie do které budou karty v akce při jejím spuštění zařazeny a při vypnutí z kategorie odstraněny (např label „akční nabídka“)
 • výběr – definice parametrů pro výběr karet v akci

Výběr karet katalogu

Sekce „výběr“ v definici akce umožňuje výběr karet katalogu pomocí kombinace různých kategorií, parametrů, názvů, čísel, ... .
Klikem na „+“ můžete vybrat požadovaný parametr, nebo vytvořit skupinu parametrů (ikona G).
Přepínačem AND/OR určujeme zda mají být splněny všechny parametry definice nebo jen některé.

Např výběr karet z kategorie „oblečení“, které je modré nebo červené:

výběr pro akci

1. Vytvoření akce

Novou akci přidáme klikem na „+ přidat“ v pravém horním rohu. Otevře se okno s definicí akce, kde vyplníme požadované údaje.
Datum spuštění zadávejte vždy v budoucnu a ne v minulosti, jinak dojde k okamžitému spuštění akce bez provedených kontrol.

2. Kontrola akce

Po uložení definice můžete ověřit, zda definovaný výběr karet je správný. V levém šedém panelu je položka „Vybrané karty“, které zobrazí všechny karty katalogu, které odpovídají definovanému výběru. Pokud není výběr správný můžete (před spuštěním akce) akci znovu editovat a výběr upravit.

3. Spuštění a zastavení akce

Akce se spouští automaticky v nastavený čas v definici, nebo lze spustit kdykoliv ručně klikem na tlačítko „Spustit“ v pravém dolním rohu.
Akce se zastaví automaticky v nastavený čas, nebo lze zastavit ručně klikem na tlačítko „Zastavit“ v pravé dolním rohu.

4. Ovlivněné karty – karty v akci

Po spuštění akce se v levém panelu objeví položka „Ovlivněné karty“, které se přehled všech karet, které akce při spuštění ovlivnila.
Tento přehled nemusí odpovídat položkám v „Vybrané karty“ protože tato položka zobrazuje karty které nyní odpovídají definici akce, kdežto položky v „Ovlivněné položky“ odpovídaly definici při spuštění. Tzn. že pokud po spuštění akce přidáte nebo upravíte některou z karet, tak že nyní splňuje výběr v definici akce, tak se tato nová karta do akce nezařadí.

Opakování akce

Jednou proběhlá akce již nelze znovu spustit, ale je možno ji duplikovat (ikona duplikace ve spodní liště), akci pak zkontrolovat a spustit. 

Zobrazení akce na kartě v katalogu

Na detailu karty katalogu je v sekci „Cena“ u ceníku ikona „sleva“ s odkazem na aktivní akci. V editaci karty můžete i akční cenu ručně změnit, ale při ukončení akce se produktu vrátí původní cena před startem akce.

Kupóny

Systém tvorby a správy slevových nebo dárkových kupónů (kódů). Každý kupón se definuje pomocí:

 • kód – kód pro on-line aplikaci kupónu. Ikona „magická hůlka“ generuje náhodný kód.
 • název – název slevové akce, zobrazuje se v nákupním košíku a objednávce
 • limit použití – počet možných použití kódu. Základní nastavení je 1x.
 • platnost od do – definice rozsahu datumů a časů, kdy lze kód použít
 • typ – máme 3 typy kupónů:
  Kupón na částku – sleva definovaná přesnou částkou
  Kupón v procentech – sleva definovaná procentem z celkové ceny objednávky
  Poukaz – poukaz není sleva, ale „způsob úhrady“ a při jeho použití nedochází ke snížení základu DPH
 • sleva – hodnota v procentech pro typ „procentuální“
 • přesná částka a sazba DPH - definice hodnoty kupónu pro typ „přesná částka“. Hodnota se definuje v částce vč DPH nebo bez DPH (podle nastavení)
 • omezení – nastavení různých omezení pro kupón

Omezení kupónu:

 • Cena – definice hodnoty objednávky na kterou lze kupón použít (např od 1000 Kč)
 • Webová stránka – omezeni na použití určité webové stránky (pouze pro uživatele, kteří mají více webových stránek)
 • Katalogová čísla – výběr katalogových čísel, pro které je kupón použitelný
 • Pouze na nezlevněné položky – sleva nebude aplikována na položky v cenové akci
 • Nelze kombinovat s jinými kupóny – zamezí použití více kupónu v jedné objednávce
 • Pouze pro přihlášené uživatele – používá se např jako podpora registrace
 • Pouze na dopravu – lze aplikovat pouze na poplatky za doručení
 • Pouze na první nákup – kupón nelze uplatnit, pokud již existuje přijatá objednávka s fakturační e-mailovou adresou, kterou zákazník uvádí při nákupu
  typ objednávky – typ objednávky, na které lze kupón uplatnit
  nekontrolované statusy – statusy Objednávky přijaté, ve kterých se nekontroluje e-mailová adresa zákazníka

Vocher nelze využít se slevovým procentuálním kupónem. Automaticky je nastaveno, že nelze kombinovat s jinými kupóny.

Dárky

Systém tvorby a správy dárků k nákupu. Každý dárek se definuje pomocí:

 • katalogová karta – výběr jedné z karet katalogu, které se bude nabízet jako dárek
 • množství – počet jednotek, která tvoří dárek (např. dárek jsou 2 kusy základního produktu)
 • jednotka – po zadání katalogové karty se výběr omezí na všechny prodejní jednotky vybrané karty
 • platnost od do – definice rozsahu datumů a časů, kdy se dárek nabízí a lze použít
 • cena – definice prodejní ceny dárku ve všech měnách s volbou zda jde o cenu s nebo bez DPH
 • omezení – nastavení různých omezení pro použití dárků

Omezení kupónu:

 • cena – definice hodnoty objednávky pro kterou lze dárek použít (např pro objednávky od 1000 do 2000 Kč)
 • webová stránka – výběr webové stránky na které se bude dárek nabízet
 • pouze pro přihlášené uživatele – používá se např jako podpora registrace
 • ceník – dárek se nabízí pouze zákazníkům nakupujícím v tomto ceníku (např. dárek není pro B2B)

Body

Systém tvorby a správy bodů. Každy bod se definuje pomocí:

 • zákazník - vyhledání zákazníka v adresáři
 • množství - počet nových bodů
 • platnost od do - definice rozsahu datumů a časů, kdy lze body použít
 • objednávka přijatá - vazba na objednávku přijatou
 • poznámka