Systém

Agenda Systém slouží k základnímu nastavení systému cPilot.

Možnosti

Nastavení

  • systémová firma se vybírá z kontaktů agendy Adresář a definuje vlastníka systému;
  • plátce nebo neplátce DPH  zapne nebo vypne práci s DPH v systému;
  • hlavní měna definuje základní (účetní) měnu systému.
  • kurz pro hlavní měnu

Zaokrouhlování

  • množství jednotek – definice počtu desetinných míst používaných v kalkulacích, objednávkách přijatých, příjemkách, dokladech vydaných

Další zaokrouhlení je v nastavení měny.

  • jednotková cena
  • sleva %
  • prodejní cena
  • přehled DPH
  • zaokrouhlení při hotovostní platbě – zaokrouhlí celkovou cenu k úhradě při platbě „hotově“ a „dobírka“

Zaokrouhlení se nastavuje výběrem počtu desetinných míst. Výpočet je vždy matematicky.

Vzhled

Výběr barvy systémové lišty. Barva ikon a textů na liště se automaticky mění z bílé na černou podle nastavené barvy lišty.

Obecné nastavení

Stát a skupina států – definice států pro systém, včetně dělení do skupin. Na skupině států lze definovat „uplatňovat DPH“, které umožní fakturaci bez DPH plátcům DPH mimo stát systémové firmy.

Jazyky - jazyky používané v systému.

Překlady - definice jazykových proměnných pro tlačítka, popisy, nadpisy, ... všech položek systému.

Priority – definice používaných priorit pro Požadavky, Kalkulace, ...

Štítky – definice a editace štítků používaných v jednotlivých agendách (Adresář, Kalkulace, Objednávka přijatá, Wiki, ...)

Navigace - přidání URL odkazů na list záložek do panelu vedle seznamu agend (při kliku na ikonu cPilot v levém horním rohu)

Platnost - definice typů platnosti pro Stroje, Prostředky, Uživatele ...

Obchod

Šance realizace - definice používaných šancí realizace pro Kalkulace

Naše šance - definice používaných šancí pro Zakázky

Účetnictví

Měna – používané měny v systému, lze definovat kompletní zaokrouhlení všech cen v systému vybrané měny.

Kurz – kurzy měny.

DPH – definice sazeb DPH.

Členění DPH – používá se pro přijaté i vydané doklady a slouží pro zaúčtování dokladů v účetních programech.

Předkontace – používá se pro přijaté i vydané doklady a slouží pro zaúčtování dokladů v účetních programech.

Jednotky – definice používaných jednotek

Datové období – definice datového/daňové/účetní období

Střediska - v případě potřeby přidat další střediska

Systém

Konfigurace – přehled všech konfiguračních proměnných systému. Jejich hodnoty se ovládají také přímo z jednotlivých agend.

Doplňky – dodatečné systémové parametry

Sdílení

Úlohy – nastavení systémových úloh, včetně přehledu historie jejich spouštění (log)

Log – záznam průběhu všech systémových úloh

Šablony – šablony e-mailů (kalkulace, objednávka, doklady vydaný, ...)