Upozornění

Agenda Upozornění slouží k automatickému upozornění na typ požadavek.

Práce s agendou Upozornění

Po otevření agendy Upozornění je zobrazen přehled všech upozornění. V záhlaví modulu je možno zobrazit upozornění různých statusů.

V centrální části je zobrazen přehled upozornění. Klikem na záhlaví můžeme upozornění řadit (datum, název, způsob doručení, ...)

Dvojklikem na řádek upozornění nebo na ikonu tužky otevřeme formulář s editací hodnot.

Základní funkce

Záznamy v agendě Upozornění jsou rozděleny vlevém bočním panelu:

způsob doručení

 • Požadavek
 • Oznámení

pracovník

Nové upozornění

Klikem na tlačítko „přidat“ se otevře formulář nového upozornění.

 • název - textový název upozornění
 • datum doručení - datum doručení upozornění
 • adresát - jméno uživatele, kterému má být upozornění odesláno
 • text - prostor pro text
 • způsob doručení - výběr mezi požadavkem/oznámení

výběr Požadavek:

 • poznámka k datumu - dokončit do/odpovědět do/zpracovat dne... 
 • datum - datum plnění požadavku
 • typ - typ požadavku 
 • priorita - priorita zakázky
 • předmět upozornění - výběr mezi prostředek/uživatel 
 • prostředek/uživatel - vazba na prostředek/uživatel (dle výběru předmětu upozornění)

výběr Oznámení:

 • předmět upozornění - výběr mezi prostředek/uživatel
 • prostředek/uživatel - vazba na prostředek/uživatel (dle výběru předmětu upozornění)

Prostředek uložíme tlačítkem „Uložit“

Nastavení

Nastavení se provádí v menu nastavení (ikona ozubených kol) vlevo dole. Vybereme z možnosti Možnosti.

Obecné

Záložní zodpovědná osoba -  výběr osoby, které budou odesílané upozornění v případě, že uživatel kterému je přiřazen požadavek/oznámení již ve firmě nepracuje (není aktivní).

Způsob doručení

Požadavek - automatické přednastavení při vytváření nového upozornění.

Notifikace - automatické přednastavení odesílaného požadavku.

Úloha pro zasílání upozornění

nastavení času/dnu v měsíci/měsíc/dnu v týdnu, kdy mají být upozornění odeslány.