Uživatelé

Agenda Uživatelé slouží ke správě uživatelů systému cPilot.

Práce s agendou Uživatelé

Po otevření agendy Uživatelé je zobrazen přehled uživatelů systému.
Uživatele můžeme ručně řadit přetažením za ikonu „změna pořadí“ na konci řádku. Abecední seřazení se provádí ikonou „seřazení“ ve spodní liště agendy.
Dvojklikem na řádek uživatele nebo na ikonu šipky otevřeme detail uživatele s editací a dalším nastavením.

 

Základní funkce

Záznamy v agendě Uživatelé jsou rozděleny v levém bočním panelu na:

skupiny

 • Super
 • Admin
 • WebAdmin
 • ...

pracovní týmy (musí být založen minimálně jeden tým v nastavení agendy)

V záhlaví je možno zobrazit uživatelé pro viditelnosti v systému:

 • Aktivní
 • Neaktivní

Nový uživatel

Klikem na tlačítko „+ přidat“ se zobrazí nejprve nabídka s výběrem skupiny uživatele. Po výběru skupiny se otevře formulář se záložkou Obecné, Osobní a Platnost

Obecné – základní informace o novém uživateli

 • skupina – skupina uživatele (práva uživatele)
 • titul, jméno, příjmení, titul za jménem
 • login – login pro přihlášení do systému
 • heslo – heslo pro přihlášení do systému
 • heslo znovu – ověření správnosti hesla
 • pracovní e-mail a mobil
 • poštovní účet – výběr z účtu definovaných v agendě E-mail
 • výchozí typ práce – výběr z agendy Práce 
 • výchozí druh práce – výběr z agendy Práce

Osobní – osobní údaje uživatele

 • ulice, č.p., město, PSČ, stát, e-mail, mobil
 • bankovní účet, IBAN (pro zasílání mzdy)

Ve spodní liště jsou ikony pro:

 • smazání uživatele – POZOR smazáním uživatele se poruší vazby ve všech agendách, kde je použitý
 • viditelnost (Aktivní/Neaktivní) – neaktivní uživatel nelze v agendách použít, ale vazba na něj zůstává platná
 • poznámka – interní poznámka k uživateli

Detail uživatele

Detail kontaktu se provede dvojklikem na řádek se jménem uživatele.

Stránka je rozdělena do 3 částí:

Levý panel

 • Platby – přehled transakcí v agendě Platby, které jsou párovány na účet uživatele
 • Soubory – přehled všech souborů s vazbou na uživatele (např profilové foto)

Centrální panel

 • Zobrazeny základní informace o uživateli (skupina, adresa, bankovní účet, ...)
 • Možnost přidat upozornění
 • Editace uživatele
  Obecné a osobní – informace o uživateli
  Mzda – nastavení mzdy, dovolené, pracovní doby
  HR – informace pro řízení lidských zdrojů
  Podpisy – nastavení podpisů pro agendu Doklady vydané, ...
  Týmy – zařazení uživatele do týmu
  Platnost

Pravý panel

 • Možnost nahrát avatar nebo ponechat základní nastavení avataru s iniciály uživatele
 • Zobrazeny obecné informace o uživateli (vytvořeno, změněno a verze)

Mzda

Nastavení mzdy, pracovní doby, svátků a dovolené.

Mzda uživatele slouží především k určení nákladů na zakázkách, kde uživatel vykazuje práci. Cena jeho práce je dána součtem hodnot „mzdové náklady“ (hrubá mzda + odvody), „režijní náklady“ (náklady zaměstnavatele spojené s pracovním místem: nájem, energie, nábytek, software, ...) a „nemzdových nákladů“ (stravenky, odměny, ...). Vše je definováno v hodinové sazbě.

Fond dovolené je počet hodin dovolené v roce (od 1.1. do 31.12.) na kterou má uživatel nárok. Od tohoto fondu se odpočítává vykázaná dovolená v agendě Docházky a uživatel má přehled o čerpání v průběhu roku.

„kalendář svátků“ - zobrazuje svátky v kalendáři docházky. Může se využít při výpočtu odměny za práci ve svátek.

„Pracovní doba“ - definice počátku a konce pracovní doby slouží především jako předvolba pro položky „dovolená“, „paragraf“ ... v agendě Docházka pro hlášení nebo evidenci absence.   

Podpisy

Definice podpisů pro tvorbu dokumentů (Doklady vydané, ...) a odesílání e-mailů.

2 typy podpisů:

 • „obrázek” např razítko - nahrává se soubor ve formátu JPG v rozlišení 192 dpi s šířkou maximálně 1000 px.
 • „text“ obsahuje editor pro vložení textu.

Týmy

Zařazení uživatele do týmu. Pro zařazení uživatele do týmu musí být vždy založen alespoň jeden tým, který založíme v nastavení Týmy.

Platnost

Platnost upozornění. Po skončení platnosti dojde uživateli požadavek.

 • typ – typ nastavíme v agendě Systém v menu obecné / Platnost.
 • od – do – časové rozmezí platnosti
 • název – název požadavku
 • poznámka
 • opakovat – opakování odesílání požadavku

Nastavení

Nastavení se provádí v menu nastavení (ikona ozubených kol) vlevo dole. V levém bočním panelu je nastavení:

 • Skupiny  – skupiny kontaktů, které se používá pro procházení. Definuje práva uživatele. 
 • Týmy – založení týmu a určení vedoucího týmu. Člen, který je vedoucí týmu nelze z týmu odebrat
  název – název týmu
  vedoucí – vedoucí týmu
  barva – barva týmu
  popis – popis týmu
 • Parametry – přidání parametru do editace uživatele
  Název – název parametru
  klíč – unikátní identifikátor parametru
  klíč pro seskupení – seskupení klíčů do skupin
  typ – v rolovacím okně můžeme vybrat typ parametru text, URL, číslo, ...
  výchozí hodnota – přednastavená výchozí hodnota parametru
  vyžadováno – povinné nebo nepoviiné pole
  umístění – přidání parametru do osobní, obecné HR
  skupina uživatelů – přidání parametru do jednotlivých skupin uživatelů
 • Vyhledávání – přehled vyhledávání (v každé agendě je možnost uložení kombinace vyhledávání pro pozdější použití)
 • Přihlášení uživatelé – přehled platných přihlášení (tokenů) jednotlivých uživatelů s možností jejich smazání 

Uživatelská práva – skupiny

Práva přístupu k jednotlivým agendám a funkcím se nastavují prostřednictvím uživatelských skupin. V nastavení agendy Uživatelé je seznam uživatelských skupin. Na detailu je přehled všech agend cPilot. V pravém panelu je přehled uživatelů, kteří jsou zařazeni do této skupiny.

Na editaci skupiny (tlačítko „Upravit”) je nastavení funkcí nebo omezení uživatelských práv:

 • Oznámení – výběr agend, ze kterých budou doručována oznámení (Obecné, Požadavky, Kalkulace, Docházka, Uživatelé, E-maily, Systém, ...)
 • Zobrazení – nastavení zobrazení skupiny:
  • zobrazovat ceny (zobrazovat zisk, zobrazovat náklady) – povolení nebo zamezení zobrazovaní cen (zisků a nákladů) v jednotlivých agendách např. Objednávky přijaté, Kalkulace,...
  • zobrazovat obchodní údaje – zobrazení obchodních údajů v agendě Zakázky a Kalkulace. V agendě zakázky se jedná o datum realizace, šance realizace, naše šance, konkurence, zařízení a odhad ceny. V agendě Kalkulace se jedná o datum realizace, šance realizace, naše šance, cena celkem, zisk a konkurence.
  • zobrazovat výkon – zobrazení výkonu zakázky
  • editace cenové politiky – nastavení cenové politky na kontaktu na záložkách Katalog a Kalkulace
  • statistiky – zobrazení statisky na zakázce (Požadavek, Schůzka, Kalkulace, Objednávky přijaté,...)
 • Vlastnosti :
  • editace ceny položky na dokumentu – povolí editaci cen jednotlivých položkek na finančních dokumentech (objednávky, doklady, příjemky, výdejky)
  • editace zamčených dokumentů – povolí editaci dokumentů s nastaveným statusem, který zakazuje editaci
  • editace systémové firmy – povolí editaci systémové firmy v Adresáři
 • Omezení podle IP adresy – povolí přístup do systému pouze z uvedených IP adres
 • Povolit správu uživatelů a skupin – povolí správu uživatelů v uvedených skupinách

Uživatelská práva – agendy

Klikem na ikonu agendy se otevře okno s nastavením práv přístupu uživatele editované skupiny.