Uživatelé

Agenda Uživatelé slouží k evidenci a přehledu uživatelů sytému cPilot.

Práce s agendou Uživatelé

Po otevření agendy Uživatelé je zobrazen přehled uživatelů systému. Klikem na záhlaví můžeme uživatele řadit (jméno, příjmení, skupina, login).

V záhlaví modulu je možno zobrazit uživatelé Aktivní a Neaktivní.

V levem pomocném panelu jsou zobrazeny skupiny uživatelů.

Dvojklikem na řádek uživatele nebo na ikonu šipky otevřeme detail uživatele s editací hodnot.

 

Základní funkce

Záznamy v agendě Uživatelé jsou rozděleny v levém bočním panelu na skupiny:

 • Super
 • Admin
 • WebAdmin

Nový uživatel

Klikem na tlačítko „přidat“ se zobrazí nejprve nabídka s výběrem skupiny uživatele. Po výběru skupiny se otevře formulář se záložkou Obecné, Práce, Osobní a Platnost

Obecné - základní informace o novém uživateli

 • skupina - skupina uživatele (práva uživatele)
 • jméno
 • příjmení
 • login - login pro přihlášení do systému
 • heslo - heslo pro přihlášení do systému
 • heslo znovu - ověření správnosti hesla
 • email, mobil, umístění

Práce - informace o typu práce uživatele

 • výchozí typ práce - obchod, servis, výroba, interní
 • výchozí druh práce - administrativa, vývoj, výroba

Osobní - osobní údaje uživatele

 • ulice, č.p., město, PSČ, stát, e-mail, mobil
 • bankovní účet, IBAN - pro zasílání mzdy

Ve spodní liště je okno pro zapnutí nebo vypnutí viditelnosti nového uživatele (Aktivní/Neaktivní). Tuto funkci je možné upravovat i na konci  každého řádku v přehledu uživatelů.

Detail uživatele

Detail kontaktu se provede dvojklikem na řádek se jménem uživatele.

Stránka je rozdělena do 3 částí:

Levý panel

 • jméno uživatele a práva uživatele (skupina)
 • mzda - nastavení mzdy, dovolené, pracovní doby
 • podpisy – nastavení podpisů pro agendu Doklady vydané, ...
 • platby – přehled transakcí v agendě Platby, které jsou párovány na účet uživatele
 • soubory – přehled všech souborů s vazbou na uživatele (např profilové foto)

Centrální panel

 • Zobrazeny základní informace o uživateli (skupina, adresa, bankovní účet, ...
 • Možnost přidat upozornění a editace uživatele

Pravý panel

 • Možnost nahrát avatar nebo ponechat základní nastavení avataru s iniciály uživatele
 • Zobrazeny obecné informace o uživateli (vytvořeno, změněno a verze)

Mzda

Nastavení mzdy, pracovní doby, svátků a dovolené.

Mzda uživatele slouží především k určení nákladů na zakázkách, kde uživatel vykazuje práci. Cena jeho práce je dána součtem hodnot „mzdové náklady“ (hrubá mzda + odvody), „režijní náklady“ (náklady zaměstnavatele spojené s pracovním místem: nájem, energie, nábytek, software, ...) a „nemzdových nákladů“ (stravenky, odměny, ...). Vše je definováno v hodinové sazbě.

Fond dovolené je počet hodin dovolené v roce (od 1.1. do 31.12.) na kterou má uživatel nárok. Od tohoto fondu se odpočítává vykázaná dovolená v agendě Docházky a uživatel má přehled o čerpání v průběhu roku.

„kalendář svátků“ - zobrazuje svátky v kalendáři docházky. Může se využít při výpočtu odměny za práci ve svátek.

„Pracovní doba“ - definice počátku a konce pracovní doby slouží především jako předvolba pro položky „dovolená“, „paragraf“ ... v agendě Docházka pro hlášení nebo evidenci absence.   

Podpisy

Definice podpisů pro tvorbu dokumentů (Doklady vydané, ...) a odesílání e-mailů.

2 typy podpisů:

 • „obrázek” např razítko - nahrává se soubor ve formátu JPG v rozlišení 192 dpi s šířkou maximálně 1000 px.
 • „text“ obsahuje editor pro vložení textu.

Nastavení

Nastavení se provádí v menu nastavení (ikona ozubených kol) vlevo dole. V levém bočním panelu je nastavení:

 • skupiny  – skupiny kontaktů, které se používá pro procházení. Definuje práva uživatele. 
 • vyhledávání – přehled vyhledávání (v každé agendě je možnost uložení kombinace vyhledávání pro pozdější použití)
 • přihlášení uživatelé – přehled platných přihlášení (tokenů) jednotlivých uživatelů s možností jejich smazání 

Uživatelská práva

Práva přístupu k jednotlivým agendám a funkcím se nastavují prostřednictvím uživatelských skupin. V nastavení agendy Uživatelé v záložce skupiny je seznam uživatelských skupin. Na jejich detailu jsou vidět všechny dostupné agendy cPilot. V pravém panelu je přehled uživatelů, kteří jsou zařazeni do této skupiny.

Klikem na ikonu agendy se otevře okno s nastavením práv přístupu uživatele editované skupiny. Na editaci skupiny (klik ne tlačítko „Upravit”) je možno nastavit další funkce nebo omezení uživatelských práv.  

Omezení podle IP adresy : skupině můžeme povolit, ze které IP adresy se může skupina přihlašovat.