Výdejky

Agenda Výdejky slouží k vyskladnění zásob ze skladu.

Práce s Výdejkou

Po otevření agendy Výdejky je zobrazen přehled všech výdejek. V záhlaví modulu je možno zobrazit výdejky různých statusů.

V centrální části je zobrazen přehled výdejek. Klikem na záhlaví můžeme výdejky řadit (číslo výdejky, zákazník, sklad ...).

Dvojklikem na řádek výdejky nebo na ikonu šipky otevřeme detail výdejky s editací hodnot.

Základní funkce

Záznamy v agendě Výdejky jsou rozdělené v levém bočním panelu na:

typ

 • dodací list

sklad

 • výchozí

autor

 • uživatel, zodpovědný za výdejku

způsob platby

 • Platební karta
 • On-line

způsob doručení

 • Osobní převzetí
 • Česká pošta
 • PPL
 • DPD

Nová Výdejka

Klikem na tlačítko „přidat“ se otevře formulář se záložkou Obecné a Doručení.

Obecné

 • název - název výdejky
 • zákazník - z našeptávače vyhledáme zákazníka
 • IČO, DIČ - vyplní se automaticky po výběru dodavatele z našeptávače
 • e-mail, telefon, ulice, č.p., PSČ, město, stát - vyplní se automaticky po výběru dodavatele z našeptávače
 • typ - typ výdejky
 • status - status výdejky
 • vystaveno - datum vystavení výdejky
 • datum dodání – datum skutečného dodání výdejky (nastaví se dle definice agendy Výdejka „považovat výdejku za dodanou při nastavení statusu“)
 • VS – variabilní symbol
 • způsob platby
 • kontaktní osoba
 • e-mail, mobil
 • sklad - ze kterého skladu bude zboží vyskladněno
 • zodpovědná osoba - osoba zodpovědná za výdejku
 • měna
 • kurz - bude automaticky doplněn
 • varianta dokladu - (s DPH, bez DPH...)
 • jazyk
 • zobrazení – výběr šablony pro tvorbu PDF

Vazba na Zakázku ke které výdejka náleží.

V centrální části, nebo záložce „Položky“, jsou položky Výdejky:

 • poznámka zákazníka – přebírá se z Objednávky přijaté
 • text 1 – přebírá se z Objednávky přijaté
 • položky Výdejky, viz níže
 • text 2 – přebírá se z Objednávky přijaté
 • dodatek – přebírá se z Objednávky přijaté

Jednotlivé položky výdejky přidáváme klikem na ikonu „+ přidat položku", kde vybereme typ řádku:

 • řádek – běžný řádek výdejky bez automatické vazby na jiný dokument nebo agendu
 • karta – výběr jedné karty z agendy Katalog (zadáme katalogové číslo, název, ... systém nabídne možné výsledky)
 • karty – výběr více karet z katalogu (zobrazí se nové okno agendy Katalog, kde můžeme hledat a filtrovat)
 • zásoby – výběr více karet ze Zásoby agendy Sklady (zobrazí se nové okno agendy Sklady, kde můžeme hledat a filtrovat)
 • objednávka přijatá - vytvoří položku s vazbou na objednávku (můžeme přidat všechny položky z vybrané objednávky)
 • doklad vydaný – načte všechny položky z Dokladu vydaného

Řádek položky obsahuje několik polí:

V prvním řádku:

 • číslo – katalogové číslo položky
 • položka - název položky
 • množství
 • jednotka - ks, hodina, balení ... (výběr je u karet Katalogu omezen na jednotky povolené na kartě katalogu
 • cena/j. – jednotková cena
 • DPH – výběr sazby DPH
 • sleva % - definuje se v procentech
 • suma bez DPH - celková cena bez DPH

V druhém řádku:

 • vazby – na agendy Kartu, Objednávku přijatou, Doklad vydaný
 • typ - běžná položka dokladu, platba, přijatá platba, doprava, daňový odpočet, nedaňový odpočet
 • popis - textový popis, který se u karet katalogu natahuje přímo z karty nebo dopíšeme ručně

Tlačítko „aktualizovat“ provede aktualizaci cen a popisů položek s vazbou na Katalog

Ve spodní liště se nachází ikona viditelnosti, poznámky, vložení souboru.

Doručení

informace o doručení se přenesou automaticky po výběru zákazníka v záložce Obecné (lze editovat).

 • způsob doručení - (osobní převzetí, česká pošta...)
 • pobočka / adresa – výběr pobočky pro osobní odběry nebo adresy (stejná jako fakturační, sídlo společnosti...) pro dopravu na adresu
 • požadované datum doručení – přenáší se z objednávky přijaté
 • adresát - název adresáta se skládá automaticky z názvu firmy nebo osoby
 • ulice, č.p., PSČ, město, stát...
 • mobil

Po zadání všech požadovaných položek výdejku uložíme.

Status Výdejky

 • Rozpracovaná - každá nová výdejka má při prvním uložení nastaven status „Rozpracovaná“
 • Vydaná - výdejka, které přepneme status na „Vydaná“, vyskladní položky ze skladu a dojde k odečtu kusů na skladě. Při přepnutí statusu zpět na „Rozpracovaná“ dojde zpět k naskladnění položek.

Nastavení

Nastavení se provádí v menu nastavení (ikona ozubených kol) vlevo dole. Vybereme z možnosti Možnosti, Statusy, Typy.

Možnosti - tisk barcode, chování výdejky v agendě Zakázka

Statusy - definice statusů používaných v agendě Výdejky

Typy - typy výdejky