Wiki

Agenda Wiki slouží k tvorbě a správě postupů, návodů, poznámek a článků.

Práce s Wiki

Po otevření agendy Wiki je zobrazen přehled všech článků.

Pro vyhledání článku je možné využít lištu s našeptávačem nebo využít filtrování podle záznamů.

V centrální části je zobrazen přehled článků. Klikem na záhlaví můžeme články řadit (název, autor, vytvořeno, ...)

Dvojklikem na řádek článku nebo na ikonu šipky otevřeme detail pro editaci.

Základní funkce

Záznamy v agendě Wiki jsou rozděleny v levém bočním panelu:

kategorie

  • interní předpisy
  • pracovní postupy
  • návody

štítky

Nový dokument do Wiki

Klikem na tlačítko „přidat“ se otevře formulář se záložkou Obecné a Potvrzení přečtení.

Obecné

  • název - nadpis článku
  • kategorie - kategorie článku (interní předpisy, pracovní postupy, návody)
  • popis - zjednodušený textový editor pro tvorbu článku
  • štítky - štítek, který je viditelný na řádku v přehledu článků
  • projekt - vazba na projekt
  • zakázka - vazba na zakázku

Potvrzení přečtení - kteří uživatelé dostanou notofikaci o článku. Následně potvrdí přečtením.

Ve spodní liště je okno pro výběr viditelnosti článku.

Po zadání všech požadovaných položek uložíme doklad klikem na tlačítko „uložit“.

Nastavení

Nastavení se provádí v menu nastavení (ikona ozubených kol) vlevo dole. Vybereme možnost Štítky.

Nový štítek přidáme klikem na ikonu „přidat“.