Nastavení agendy Doklady vydané

Nastavení agendy Doklady vydané se provádí v „možnosti“, ikona ozubeného kolečka v levém dolním rohu (šedý panel).
Jednotlivé volby jsou rozděleny do sekcí. 

Každou provedenou změnu je potřeba potvrdit uložením (tlačítko vpravo dole).   

Možnosti

 • Při vystavení dokladu nastav status – výběr statusu Dokladu vydaného, který bude dokladu nastaven po jeho vystavení (červené tlačítko „Vystavit doklad“ na detailu dokladu nebo proces „vystavit“ u automatických dokladů)
 • pokud je FA plně uhrazena nastav status – výběr statusu Dokladu vydaného, který bude nastaven pokud je doklad plně uhrazen (tzn. na doklad jdou napárovány úhrady plateb ve statusu „vyřízená“ ve stejné výši jako je cena k úhradě dokladu
 • Při odeslání FA nastav status – výběr statusu Dokladu vydaného, který bude nastaven po odeslání dokladu e-mailem
 • Typ daňový doklad o přijaté platbě – definice který z existujících typů Dokladu vydaného bude považován za „daňový doklad o přijaté platbě“
 • Opravný daňový doklad – definice který z existujících typů Dokladu vydaného bude považován za „opravný daňový doklad“
 • Přenášet variabilní symbol objednávky – VS objednávky přijaté se bude používat na všechy vydaných dokladech spojených s Objednávkou

Objednávky přijaté v agendě Zakázka

Výběr typů Objednávky přijaté, které budou zahrnuty do dokladů vydaných při jejich tvorbě ze zakázky. Například se nefakturují objednávky zrušené a nebo neschválené.

Tisk

 • tisknout barcode – přidá čárový kód s číslem dokladu do záhlaví dokladu
 • tisknout QR platbení/fakturační kód – přidá QR kód k údajům o platbě

Pošta

Definice e-mailové adresy ze které budou odcházet e-maily této agendy.

Úloha automatické nastavení statusů

Definice až 3 pravidel pro automatické nastavení statusu, ke kterému dochází při každé aktualizaci Dokladu vydaného

Nejčastější definice:

 • #1 uhrazeno | filtr sum.topay:0+AND+status.id:(2+OR+3+OR+4) | nastavit status Uhrazený
  Nastaví dokladu status Uhrazený pokud: cena k úhradě je rovna nule a současně status dokladu je Vystavený nebo Odeslaný nebo Po splatnosti
 • #2 po splatnosti | filtr date.due:<{$smarty.now|date_format:'%Y-%m-%d'}+AND+status.id:(2+OR+3) | nastavit status Po splatnosti
  Nastaví dokladu status Po splatnosti pokud: datum splatnosti je starší než dnešní datum a současně status dokladu je Vystavený nebo Odeslaný
 • #3 zpět na odesláno | filtr sum.topay:>0+AND+status.id:5 | nastavit status Odeslaný
  Nastaví dokladu status Odeslaný pokud: cena k úhradě je větší jak nula a současně status dokladu je Uhrazený

Automatická objednávka a faktura

Nastavení pro systém automatické fakturace.

 • status objednávky – pokud automat vytváří i objednávku, tak ji při vytvoření nastaví vybraný status
 • typ objednávky – pokud automat vytváří i objednávku, tak ji při vytvoření nastaví vybraný typ
 • způsob doručení – pokud automat vytváří i objednávku, tak ji při vytvoření nastaví vybraný způsob doručení

Statusy

Každy doklad vydaný nabývá jednotlivého statusu. Více o jednotlivých statusech Statusy. Pokud budeme chtít přidat status klikneme na +přidat.

Při editaci statusu můžeme v záložce „Obecné“ nastavit:

 • název - název statusu
 • barva - barva ikony
 • ikona 
 • přibalit k e-mailu PDF a přibalit k e-mailu ISDOC - tato volba zajistí, že při odeslání e-mailu dokladu vydaného tohoto statusu, bude automaticky k e-mailu přiložen také soubor PDF nebo ISDOC

Záložka „jazyků“ - jazyková záložka je definice e-mailu, ktery se odesílá. Obsahuje předmět a text e-mailu. Položka „název“ slouží jako jazyková mutace statusu a zobrazuje se například v uživatelské nabídce e-shopu, jako stav dokladu vydaného (např. Odeslaný, Po splatnosti, Uhrazený, ...)

Do textu v e-mailu můžeme vložit svůj vlastní text nebo kliknutím na Vložit / Vložit šablonu můžeme vybrat předdefinované šablony textů k jednotlivým statusům

Typy

Faktura - doklad za provedenou práci nebo dodané zboží

Výzva k platbě - není daňový doklad. dokument obsahující informační text včetně platebních údajů nutných k uhradě objednané služby nebo zboží

Zálohová faktura - používá se v případě, kdy chceme, aby nám zákazník zaplatil předem (před poskytnutím služby nebo před dodáním zboží)

Opravný daňový doklad

Interní doklad - slouží pro zaúčtování hospodářských operací uvnitř firmy

Prodejka

Při editaci dokladu vydaného můžeme nastavit:

Záložka „Obecné“

 • název - název dokladu vydaného
 • daňový doklad - v selectu máme na výběr ANO nebo NE. Daňový doklad je písemnost, která splňuje podmínky stanovené v zákoně o DPH
 • výchozí měna
 • člěnění DPH - určujeme, jakým způsobem bude doklad zařazený do daňového přiznání
 • předkontace - určuje, na jaké účty bude konkrétní doklad zaúčtován
 • splatnost - splatnost dokladu vydaného
 • šablona
 • odběratel - zda je odběratel uveden na dokladu vydaném
 • formát čísla a VS - jsou defaultně nastavené pro jednotlivé doklady vydané
 • KS - konstantní symbol
 • Bankovní účty - bankovní účet, který je zobrazen na dokladu vydaném. Můžeme ho ručně vypsat nebo ho nastavit v agendě Platby. Kliknutím na select účet vybereme správný bankovní účet pro jednotlivou měnu.
 • při plném uhrazení automaticky vystavit a odeslat doklad o přijaté platbě - při uhrazení dokladu se automaticky odešle doklad o přijaté platbě
 • při vystavení dokumentu označ jako určeno k odeslání – takto označený doklad bude zpracován některým z automatů pro odeslání dokladů vydaných (např. přidání PDF dokladu vydaného u e-mailu z Objednávky přijaté)

Záložka „jazyků (vlajka)“

Na záložkách jazyků jsou definice textů uváděných na dokladech vydaných.

titulek - slouží jako jazyková mutace dokladu vydáného.
záhlaví - text zobrazen nad položkami
text – doplňující text na dokladu vydaném
zápatí - text zobrazen v zápatí dokladu vydaném
text v e-mailu – informační text v e-mailu po odeslání dokladu vydaného