Doklady vydané – možnosti

Nastavení agendy Doklady vydané se provádí v „možnosti“, ikona ozubeného kolečka v levém dolním rohu (šedý panel).
Jednotlivé volby jsou rozděleny do sekcí. 

Každou provedenou změnu je potřeba potvrdit uložením (tlačítko vpravo dole).   

Možnosti

Při vystavení dokladu nastav status – výběr statusu Dokladu vydaného, který bude dokladu nastaven po jeho vystavení (červené tlačítko „Vystavit doklad“ na detailu dokladu nebo proces „vystavit“ u automatických dokladů)

pokud je FA plně uhrazena nastav status – výběr statusu Dokladu vydaného, který bude nastaven pokud je doklad plně uhrazen (tzn. na doklad jdou napárovány úhrady plateb ve statusu „vyřízená“ ve stejné výši jako je cena k úhradě dokladu

Při odeslání FA nastav status – výběr statusu Dokladu vydaného, který bude nastaven po odeslání dokladu e-mailem

Typ daňový doklad o přijaté platbě – definice který z existujících typů Dokladu vydaného bude považován za „daňový doklad o přijaté platbě“

Objednávky přijaté v agendě Zakázka

Výběr typů Objednávky přijaté, které budou zahrnuty do dokladů vydaných při jejich tvorbě ze zakázky. Například se nefakturují objednávky zrušené a nebo neschválené.

Tisk

tisknout barcode – přidá čárový kód s číslem dokladu do záhlaví dokladu

tisknout QR platbení/fakturační kód – přidá QR kód k údajům o platbě

Pošta

Definice e-mailové adresy ze které budou Doklady vydané odesílané a e-mailové adresy na kterou se budou zasílat odpověď (reply to).

Úloha upomínky

Nastavení automatického odesílání upozornění na Doklady po splatnosti.

filtr – definice dokladů vydaných na které se upozornění odesílá

předmět – předmět e-mailové zprávy s upomínkou

ukázky řešení filtru:

sum.topay:>0+AND+status.id:4+AND+date.due:<={'now -7days'|strtotime|date_format:'%Y-%m-%d'}+AND+type.id:(1+OR+2+OR+4+OR+5)

vybere všechny doklady vydané, které splní definované paramerty:

  • sum.topay:>0 – částka k úhradě je větší jak nula
  • +AND+ – a současně
  • status.id:4 – status dokladu vydaného má ID (po splatnosti)
  • +AND+ – a současně
  • date.due:<={'now -3days'|strtotime|date_format:'%Y-%m-%d'} – datum splatnosti je starší o 3 dnů něž je dnešní datum
  • +AND+ – a současně
  • type.id:(1+OR+2+OR+4+OR+5) – typ dokladu vydaného má ID 1 nebo 2 nebo 4 nebo 5

Úloha automatické nastavení statusů

Definice až 3 pravidel pro automatické nastavení statusu, ke kterému dochází při každé aktualizaci Dokladu vydaného

Nejčastější definice:

#1 uhrazeno | filtr sum.topay:0+AND+status.id:(2+OR+3+OR+4) | nastavit status Uhrazený

Nastaví dokladu status Uhrazený pokud: cena k úhradě je rovna nule a současně status dokladu je Vystavený nebo Odeslaný nebo Po splatnosti

#2 po splatnosti | filtr date.due:<{$smarty.now|date_format:'%Y-%m-%d'}+AND+status.id:(2+OR+3) | nastavit status Po splatnosti

Nastaví dokladu status Po splatnosti pokud: datum splatnosti je starší než dnešní datum a současně status dokladu je Vystavený nebo Odeslaný

#3 zpět na odesláno | filtr sum.topay:>0+AND+status.id:5 | nastavit status Odeslaný

Nastaví dokladu status Odeslaný pokud: cena k úhradě je větší jak nula a současně status dokladu je Uhrazený

Automatická objednávka a faktura

Nastavení pro systém automatické fakturace.

  • status objednávky – pokud automat vytváří i objednávku, tak ji při vytvoření nastaví vybraný status
  • typ objednávky – pokud automat vytváří i objednávku, tak ji při vytvoření nastaví vybraný typ
  • způsob doručení – pokud automat vytváří i objednávku, tak ji při vytvoření nastaví vybraný způsob doručení