Nastavení systému

Nastavení hlavních parametrů se provádí v agendě Systém. Další nastavení se provádí v jednotlivých agendách (ikona „ozubené kolo“ v patě levého panelu). 

Nastavení agendy Systém

Nastavení agendy Systém

Systémová firma

Vlastník a provozovatel každé implementace systému cPilot (právnická i fyzická osoba) se stává „systémovou firmou“. Ta vzniká při založení systému v agendě Adresář a je označena zelenou hvězdičkou.

V agendě Systém se určuje, který kontakt z Adresáře je „systémová firma“, zda je plátce DPH a jaká je hlavní měna systému.

Zaokrouhlování

Definice zaokrouhlení množství jednotek pro Kalkulace, Objednávky, Příjemky, Výdejky, Doklady a další. Hodnota „0 desetinných míst“ znamená, že lze zadávat pouze celé jednotky (např: 10 ks, 30 balení, 3 kg, 1 metr) a nelze zadat menší část (1,5 kg, 0,15 metru, ...).

Stát a Skupina států

Definice a výběr států se kterými systém pracuje a nabízí je např při definici sídla firmy nebo adresy doručení.

Na editaci státu můžeme měnit:

 • název v jednotlivých jazycích
 • klíč – používá se interně pro rozpoznání státu
 • ISO 3166 – mezinárodní identifikace státu (je důležitý pro spedice a vazbu na další systémy)
 • skupina – zařazení do skupiny

Skupina státu slouží pro interní členění a současně pro definici povinnosti fakturace s DPH.
V nastavení skupiny je:

 • název
 • uplatňovat DPH - zajistí, že firmám se sídlem ve státu této skupiny budou objednávky vytvářeny včetně DPH. 

Jazyk a Překlady

Definice používaných jazyků pro záznamy systému.

Editace jazyku obsahuje:

 • zkratka – výběr se definovaných světových jazyků; pro některé jazyky mám již systém hotové překlady pojmů a hlášení
 • název – pod kterým se bude jazyk v systému používat

Jazykové překlady interních proměnných systému do aktivních jazyků systému.

Definice obsahuje:

 • klíč - název proměnné používané systémem
 • hodnoty v jednotlivých jazycích

Překlady jsou rozděleny na skupiny „globální“ a „lokální“ (záložky v přehledu proměnných). Globální jsou definovány centrálně v systému cPilot. Lokální si může definovat uživatel a mají v systému přednost před globálními.

Priority

Některé agendy, např. Požadavky, používají definovanou prioritu pro označení důležitosti.

Editace obsahuje:

 • název – požívá se v systémů při výběru
 • priorita – číselná hodnota pro označení důležitosti (vyšší číslo = důležitější)

Štítky

Štítky se používají pro lepší orientaci v obsahu textu.

Štitky jsou v agendách Adresář (Kontakty aKontaktní osoby), Kalkulace, Objednávky přijaté, Zakázky, Obsah a Wiki.

Hlavní navigační menu (ikona cPilot vlevo nahoře) si můžeme doplnit o vlastní odkazy na agendy cPilot, jednotlivé záznamy nebo externí adreesy. 

Platnosti

Agendy Uživatel, Stroje, Prostředky, ... mohou pro své záznamy nastavit platnosti.

V tomto nastavení se definují typy platností, např. STK, zdravotní prohlídka, certifikát, ...

Definice platnosti obsahuje:

 • název
 • perioda a počet period - určuje délku platnosti, např 2 roky = perioda rok, počet period 2
 • automaticky prodlužovat - po ukončení platnosti nastaví novu ve stejné periodě
 • text - popisný text platnosti

Šance realizace a naše šance

Jsou určeny pro agendu Kalkulace a obchodní zakázky nebo projekty. Umožní získání přehledu o pravděpodobnosti úspěchu obchodního případu.

Obě položky obsahují název a procentuální hodnotu. Z těchto hodnot se vypočítává aritmetický průměr a prezentuje jako pravděpodobnost úspěchu.

Měna

Definice používaných měn v systému.

Editace obsahuje:

 • název měny v používaných jazycích
 • ISO kód měny – výběr z možností
 • zaokrouhlení při platbě v hotovosti - zajistí zaokrouhlení částky k úhradě na objednávce a dokladu vydaném při zvolené hotovostní platně (hotově a dobírka)
 • jednotková cena – zaokrouhlení základní jednotkové ceny pro finanční dokumenty (kalkulace, objednávky, doklad vydaný, výdejka, ...)
 • sleva % – zaokrouhlení hodnoty slevy pro finanční dokumenty (kalkulace, objednávky, doklad vydaný, výdejka, ...)
 • prodejní cena – zaokrouhlení prodejní ceny po slevě pro finanční dokumenty (kalkulace, objednávky, doklad vydaný, výdejka, ...)  

Kurz

cPilot si pravidelně stahuje kurzovní lístek ČNB a ukládá ho vlastní databáze. Tento lístek je používán při přepočtech v cenících a především pro přepočet dokladů do hlavní měny.

DPH

Definice procentuální hodnoty pro jednotlivé sazby DPH.

Členění DPH a Předkontace

Slouží pro jednodušší zaúčtování zapsaných a vystavených dokladů přijatých i vydaných.

Editace obsahuje:

 • zkratku – vazební klíč pro účetní systémy
 • název
 • agenda – určení agendy, která položku využívá 

Datové období

Slouží pro členění účetních dokladů do jednotlivých období.

Editace obsahuje:

 • zkratka – používá se v číselných řadách dokumentů pro jejich rozdělení po obdobích
 • název - pouze textové označení pro lepší orientaci v systému
 • od, do – označení platnosti (neslouží pro automatickou změnu období, ale pouze jako poznámka)  

Jednotlivé doklady při založení používají první platné období v seznamu.

Střediska

Jednotlivé záznamy v cPilot lze rozdělit na střediska. Toto dělení je čistě orientační a používá se pouze pro výběr, filtrování a procházení.

Sekce Systém

Obsahuje další nastavení, kterou jsou vetšinou dostupná pouze pro implementátory cPilot.

Konfigurace – přehled proměnných používaných uvnitř systému

Doplňky – nastavení pro aplikace

Sdílení – nastavení pro externí sdílení

Úlohy – přehled a správa běžících úloh

Log – záznamy výsledků všech procesů

Šablony – definice šablon pro záznamy

Reset – umožňuje vymazání a opětovné nastavení většiny agend systému. Je chráněno heslem