Nastavení uživatelských práv

Nastavení práv jednotlivých uživatelů systému cPilot se řeší prostřednictvím skupin uživatelů. Každý uživatel může být pouze v jedné skupině a každá skupina má vlastní nastavení práv.

Práva se nastavují na 2 úrovních. První úroveň jsou práva celé skupiny a v druhé úrovní práva pro jednotlivé agendy systému.

Práva skupiny

Na editaci skupiny lze nastavit:

 • název skupiny
 • nástěnky – výběr nástěnky pro všechny uživatele skupiny
 • Zobrazovat ceny – Omezení zobrazení všech cen (kalkulováno, objednáno, vydáno, fakturováno, k fakturaci, cena práce, náklady, zisk) v celém systému.
 • Zobrazovat zisk – Zamezí zobrazení vypočteného zisku (rozdíl mezi celkovou cenou a součtem všech nákladů) na všech místech Kalkulace, Objednávky, Zakázky.
 • Zobrazovat náklady – Zamezí zobrazení ceny „práce“ a „nákladů“ (z externího nákupu, cesty, výdeje katalogu, ...) a jejich součtů v agendách Kalkulace, Objednávka přijatá, Práce a Zakázka.
 • Zobrazovat obchodní údaje – Zamezí zobrazení údajů „termín realizace“, „šance realizace“, „naše šance“, „pravděpodobnost“, „konkurence“, „předběžná cena“ na Kalkulaci a Zakázce.
 • Editace cenové politiky – Zamezí editaci záložek „Katalog“ a „Kalkulace“ na kartě kontaktu a agendě Adresář, kde se nastavují individuální ceny a slevy.
 • Editace uzamčených dokumentů – Umožní změnu statusu uzamčených položek a následnou editaci.
  Poznámka: na statusu v některých agendách lze nastavit, že záznam v tomto statusu již nelze editovat.
 • Povolit správu uživatelů těchto skupin – Umožní uživatelům skupiny přidávat a editovat uživatele ve vybraných skupinách.

Skupiny práv lze duplikovat ikonou „duplikace“ na spodní liště agendy. 

Definice práv pro jednotlivé agendy

Klikem na ikonu agendy se otevře okno s definicí práv pro vybranou agendu.

 • Hlavní checkbox „Práva -název agendy“ zobrazí agendu v menu (neovlivní přístup k záznamům)
 • „název agendy“ – povolí práva přístupu k agendě a jejím záznamů
  • detail – zobrazení detailu záznamu
  • vytvořit – povolí založení nového záznamu
  • aktualizovat – změnu existujícího záznamu
  • smazat – povolí smazání záznymu
  • viditelnost – změna viditenosti
  • duplikovat
  • požadavek, práce, schůzka, objednávka – zobrazení vazeb na další agendy
 • status – definice statusů agendy
 • typ – definice typů
 • ...
 • možnosti – obecné nastavení statusů  

Možnosti (view, filter, defaults)

V sekci „možnosti“ lze definovat:

 • view – definice základního pohledu na data v agendě
 • filter – omezení záznamů agendy pro uživatele této skupiny
 • defaults – 

příklady použití:

type.id:6

admin.id:{$user->id}

?search=visible:true (pouze viditelné - vládá se do view)