Inventura

Inventura je proces revize skladových zásob za účelem zjištění skutečné skladové zásoby (počet kusů na skladu) a její synchronizace s informačním systémem. V průběhu provádění inventury by nemělo docházet k přijímání a výdeji zboží.

agenda Sklady/Inventura

Skladové zásoby se řídí v agendě Sklady a proto také inventura je její součástí.
Jednotlivé inventury jsou samostatné doklady, které obsahuji seznam karet katalogu a údaj o jejich stavu skladu v daný okamžik.

Inventura obsahuje:

 • název – interní název dokumentu
 • typ – definovaný typ dokumentu. Jednotlivé typy lze zakládat v nastavení agendy a slouží pouze pro jejich odlišení a mají vlastní číselné řady
 • status – stav inventury, který dle nastavení provádí skutečný skladový pohyb
 • sklad – výběr skladu ve kterém se inventura provádí
 • vystaveno – přesné datum a čas, kdy byla inventura provedena. Pokud není definován, tak se nastaví při prvním skladovém pohybu
 • zodpovědná osoba – výběr uživatele, který za inventuru odpovídá
 • jazyk – definice jazyku ve kterém se v inventuře zobrazují názvy karet katalogu
 • měna – zobrazení měny inventury pro definici vážených průměrů. Měna je vždy hlavní (účetní) měna systému
 • varianta – výběr mezi „množství“ a „přírůstek“

Varianty inventury

Máme 2 základní varianty inventury:

 • množství – inventura, která říká kolik je aktuálně na skladu položek (toto je nejpoužívanější varianta inventury)
 • přírůstek – inventura, která definuje kolik položek se do skladu přidává (používá např při spojování skladů nebo skladových pozic)

Proces tvorby inventury

Novou inventuru vytvoříme klikem na tlačítko „+přidat“ v pravém horním rohu agendy Sklady/Inventura.

Vznikne nová inventura, kde na záložce „obecné“ vyplníme základní údaje, jako je sklad a varianta.

Na záložce „položky“ pak přidáváme jednotlivé karty.

Po přidání karty mezi položky inventury definujeme:

 • umístění – přesná skladová pozice, pokud na kartě není je položka prázdná
 • množství – hodnota aktuálního (spočítaného) stavu položky na skladu (pro variantu „množství“) nebo přírůstku na sklad (pro variantu „přírůstek“)
 • vážený průměr – hodnota váženého průměru, který chci po provedení inventury na kartu katalogu nastavit (prázdná hodnota zachová původní hodnotu na kartě)

K provedení inventury dojde až v okamžiku, kdy je nastaven status uvedený v „možnosti“ agendy Sklady jako status „zapsat“.

Pozadí inventury

Při nastavení statusu inventury, který má funkci „zapsat“ (viz „možnosti“ agendy Sklady) se na inventuru zapíše datum „vystaveno“ a v tomto datumu a čase se provedou skladové pohyby každé skladové položky katalogu v inventuře.

Pro variantu „množství“ se provede tzv „korekční“ skladový pohyb, tak aby výsledný stav skladu měl hodnotu spočítaného stavu (např. v systému je evidováno 10 jednotek skladem, při inventuře se ve skladu najde pouze 9 jednotek, proto se vytvoří skladový pohyb o hodnotě „-1“ jednotka karty).

Pro variantu „přírůstek“ se provede skladový pohyb podle zadaní inventury (stejně jako to dělá Příjemka).

Praktické postupy

Každá inventura by měla být prováděna velmi pečlivě.

Ideální je provádět inventuru v době, kdy neprobíhají žádné další skladové pohyby (příjmy nebo výdaje).

Kompletní inventuru skladu provádíme pro celý katalog. V agendě Katalog vyfiltrujme všechny karty, které se mohou ve skladu vyskytovat (typ skladu „jednotky“, viditelnost „zapnutá). Ve spodní liště vybereme ikonu „sklad“ a položku „hromadná inventura x záznamů“. Otevře se formulář hromadné inventury kde definujeme:

 • název – interní název inventury
 • typ - výběr definovaných typů inventury
 • sklad – výběr skladu ve které se inventura provádí
 • vystaveno – datum provedení inventury (bude doplnění automaticky při nastavení statusu s nastavením „zapsat“
 • zodpovědná osoba – uživatel odpovědný za inventuru
 • jazyk – jazyk ve které se mají zobrazit názvy karet
 • varianta – „množství“ nebo „přírůstek“
 • setřídění položek v inventuře – podle umístění ve skladu (pokud používáte pozice) / kat. čísla / názvu / ...
 • předvyplnit vážený průměr – umožní kontrolu existence vážených průměrů v systému (pokud není vyplněn a existuje na skladu, je potřeba doplnit)

Klikem na „Vytvořit inventury s x produkty“ se vytvoří sada inventur s požadovaným názvem a pořadovým číslem. Každá inventura má maximálně 300 položek. Tzn, že pro filtr 3000 karet se hromadně vytvoří 10 inventurních dokumentů po 300 položkách, které budou seřazeny dle požadavku (ideálně podle skladové pozice).

Každý inventurní dokument si můžete vytisknout a ve skladu do něj zapsat spočítané hodnoty.