Nastavení skupin uživatelů

Zobrazovat ceny

Omezí zobrazení cen: kalkulováno, objednáno, vydáno, fakturováno, k fakturaci, cena práce, náklady, zisk.

 • na přehledu Zakázek nejsou sloupce s cenami
 • na detailu Zakázky chybí v pravém panelu celé sekce (Kalkulace, Objednávky, Práce, Náklady, Doklady vydané)
 • na detailu Zakázky chybí v pravém panelu v sekci Výkon Zakázky částka „zisk“ vedle title sekce
 • na přehledu a detailu v agendě Práce (Fakturační cena / cena)
 • na přehledu a detailu v agendě Kniha cest (Fakturační cena / cena) (musí se nejprve doplnit)

Zobrazovat zisk

Zamezí zobrazení položky „zisk“ na všech místech Kalkulace, Objednávky, Zakázky

 • na detailu Kalkulace v pravém panelu sekce „Souhrn“ (přidat jako je na Objednávce)
 • na detailu Objednávky přijaté v pravém panelu (Souhrn a nově Výkon Objednávky)
 • na detailu Zakázky v pravém panelu sloupce v sekcích „Kalkulace“ a „Objednávka“
 • na přehledech kalkulací, objednávek, zakázek
 • hodnota zisku v sekci „Výkon zakázky“ a „Výkon objednávky“ (to číslo vedle „výkon...“)

Zobrazovat náklady

Zamezí zobrazení „práce“ a „nákladů“ (z externího nákupu, cesty, výdeje katalogu, ...).

 • na detailu Kalkulace a Objednávky přijaté v pravém panelu sekce „Shrnutí“
 • na přehledu a detailu v agendě Práce (nákladová cena / náklad)
 • na přehledu a detailu v agendě Kniha cest (nákladová cena / náklad) (musí se doplnit)
 • na přehledu Zakázek („práce“ a „náklady“)
 • na detailu Zakázky v pravém panelu v sekci Práce sloupec „náklad“ a celá sekce „náklady“

Zobrazovat obchodní údaje

Zamezí zobrazení údajů „termín realizace“, „šance realizace“, „naše šance“, „pravděpodobnost“, „konkurence“, „odhad ceny“ na Kalkulaci 

 • editace kalkulace – formulářové prvky
 • detail kalkulace – v pravém panelu celá sekce „Obchod“
 • přehledy kalkulaci (kalkulace, objednávky, zakázky, kontakt, projekty, ...
 • sloupce v přehledy

Editace cenové politiky

Přístup k záložkám „Katalog“ a „Kalkulace“.

Editace uzamčených dokumentů

Umožní změnu statusu na uzamčených záznamech v agendách Kalkulace, Objednávka, Schůzka, Doklady.

Povolit správu uživatelů těchto skupin

Umožní přiřadit uživatele do těchto skupin uživatelů.