Newsletter

Agenda Newsletter slouží ke správě skupin odběratelů.

Základní funkce

Záznamy v agendě newsletter jsou rozděleny v levém bočním panelu na:

  • Odběratelé – jednotliví příjemci newsletteru (jméno, příjmení, e-mail)
  • Skupina – skupiny do kterých se jednotliví odběratelé zařazují.

Přidání skupiny

Klikem na tlačítko „+ přidat“ se otevře formulář pro zadání skupiny.

Skupina se definuje názvem v systémovém jazyce.

Skupinám můžeme zapínat viditelnost, které ovlivní dostupnost skupiny v systému.

Přidání uživatele a zařazení do skupiny

Klikem na tlačítko „+ přidat“ se zobrazí výběr skupiny do které chceme odběratele zařadit a následně se otevře formulář nového odběratele.

Zadání nového odběratele:

  • jméno
  • přímení
  • e-mail – na který budou newslettery odesílány
  • skupina – výběr skupin (může být více) newsletterů, do kterých bude odběratel zařazen

Hromadné přidání

Klikem na tlačítko „+ přidat“ se zobrazí nejen výběr skupiny, ale také položka „hromadné přidání“.
Na formuláři vybereme skupiny newsletterů, do kterých bude odběratel zařazen a do textového pole vložíme jednotlivé kontakty na formátu: „e-mail“<tabulátor>„jméno“<tabulátor>„příjmení“<enter>„e-mail“<tabulátor>„jméno“<tabulátor>„příjmení“...

Uložením formuláře hromadné přidání se založí více odběratelů dle zadání.

Na přehledu odběratelů můžeme jednotlivé odběratele filtrovat a řadit podle jména, příjmení a e-mailu. Pomocí záložek vybíráme jednotlivé skupiny. 

Přiřazení skupiny v adresáři

V agendě Adresář můžeme přidávat jednotlivé Kontakty i Kontaktní osoby do skupin Newslettru. Při editaci v záložce Newsletter zařadíme kontakt nebo kontaktní osobu do skupiny. 

Pro řazení do skupin můžeme využít také „hromadnou úpravu“ (ikona na spodní liště) a v záložce Newsletter je zařadíme nebo odebereme ze skupiny. Při hromadné úpravě Kontaktů můžeme do skupiny řadit také všechny Kontaktní osoby upravovaných Kontaktů.

Hromadné odesílání e-mailů (Newsletter)

V agendě E-maily vytvoříme e-mailovou zprávu a v jejím nastavení (ikona klíče) povolíme odesílání na skupinu newslettru.

Pole „komu“ se změní na „skupina newsletterů“, kde našeptáme název požadované skupiny a nebo více skupin.

Takto vytvořený e-mail odešleme. Systém cPilot automaticky odešle tolik samostatných e-mailů, kolik je platných odběratelů v zadaných skupinách.

Newsletter odeslání

Nastavení

V možnostech nastavení můžeme nastavit můstek. Můstek je definice propojení na externí systém pro odesílání newsletterů, např. Ecomail.