Štítky

Štítky se používají pro označování. Umožňují zpřehlednit a zjednodušit třídění v systému.

Nachazí se v agendách Adresář (Kontakty a Kontaktní osoby), Kalkulace, Objednávky přijaté, Zakázky, Obsah a Wiki.

Založení nového štítku a přidání k záznamu

V agendě Systém v levém bočním panelu v sekci obecné přejdeme na Štítky. 

Kliknutím na tlačítko „+ přidat“ můžeme vytvořit jednotlivé štítky.

V jednotlivých agendách při editaci záznamu se otevře formulář. U pole „štítky“ kliknutím na ikonu štítek  se zobrazí seznam všech štítků.

Další možnost založení štítku je napsáním do pole název štítku a kliknutím na klávesu „Enter“ se štítek založí.

Záznamy v agendách Adresář (Kontakty a Kontaktní osoby), Kalkulace, Objednávky přijaté, Zakázky, Obsah, Wiki jsou rozděleny podle štítků v levém bočním panelu.

Přebírání štítků při tvorbě dokumentu

Při vzniku Objednávky přijaté z Kalkulace (schválení e-mail, tlačítko „schválit“) se štítky z Kalkulace přenesou na formuláře zakládané Objednávky přijaté.
Při zakládání Zakázky z Objednávky přijaté (tlačítko „+ Zakázka“) se štítky z Objednávky přijaté přenesou na formuláře zakládané Zakázky.
Ve formuláři nového dokumentu může uživatel štítky editovat.

Při každém uložení Kalkulace (i pouhá změna statusu) se štítky Kalkulace přidají na Objednávku přijatou a na Zakázku, na Zákazníka (kontakt v Adresáři) a na Kontaktní osobu (v adresáři), do které je Kalkulace zařazena.
Při každém uložení Objednávky přijaté (i pouhá změna statusu)  se její štítky přidají na Zakázku, na Zákazníka (kontakt v Adresáři) a na Kontaktní osobu (v adresáři), do které je Objednávky zařazena.

Tato funkce je řízena v nastavení (možnosti) v agendách Kalulace a Objednávky přijaté.

agenda Kalkulace:

  • „přidávat automaticky štítky do Objednávky přijaté“
  • „přidávat automaticky štítky do Zakázky“
  • „přidávat automaticky štítky do Kontaktu (Zákazník)“
  • „přidávat automaticky štítky do Kontaktní osoby Zákazníka“

agenda Objednávky přijaté:

  • „přidávat automaticky štítky do Zakázky“
  • přidávat automaticky štítky do Kontaktu (Zákazník)“
  • „přidávat automaticky štítky do Kontaktní osoby Zákazníka“

Štítky se pouze přidávají. Tzn. pokud na Kalkulaci štítek zrušíme, tak se z Objednávky přijaté nebo Zakázky neodebere. Pokud na Zakázce štítek odeberu, tak se při přeuložení Kalkulace štítek na Zakázku opět přidá.