Prostředky

Agenda Prostředky slouží k evidenci a správě všech výrobních, dopravních a dalších strojů, zařízení, vybavení (nejčastěji firemní automobily). 

Práce s prostředkem

Po otevření agendy Prostředky je zobrazen přehled všech prostředků. V záhlaví modulu lze měnit pohled na Aktivní/Neaktivní, lze filtrovat záznamy, nebo hledat textovým výrazem.

V centrální části je zobrazen přehled prostředků. Klikem na záhlaví můžeme prostředky řadit (název, zkratka, platnost, ...).

Dvojklikem na řádek prostředku nebo na ikonu šipky otevřeme detail prostředku s editací hodnot.

Základní funkce

Záznamy v agendě Prostředky lze zobrazovat výběrem v levém bočním panelu:

typ

 • automobil
 • stroj
 • ...

vlastník – uživatelé systému cPilot, kteří jsou na prostředku uveden jako vlastník

Nový prostředek

Klikem na tlačítko „+ přidat“ a výběrem typu se otevře formulář se záložkou Obecné.

Obecné

 • název - název prostředku
 • zkratka - zkratka prostředku (u auta SPZ)
 • typ - typ prostředku (automobil, stroj, ...)
 • vlastník - jméno osoby, která prostředek zakládá
 • platnost od - začátek platnosti prostředku
 • platnost do - konec platnost prostředku
 • upozornit [dny] - nastavení času upozornění předem koncem platnosti
 • jednotka – jednotka ve které se uvádí nákladová cena při použití prostředku (pro auto je to km, pro stroj hodina, pro měřící zařízení např ks)
 • amortizace – cena v hlavní měně zvolené jednotky za opotřebení prostředku
 • provozní náklady – cena zvolené jednotky za spotřebu např paliva, energie, ... při použití prostředku
 • mzda – cena zvolené jednotky za práci obsluhy prostředku (v tomto případě není potřeba vykazovat práci obsluhy)
 • popis - popis protředku
 • poznámka - prostor pro poznámky
 • soubory - prostor pro nahrání souboru

Platnost (samostatná záložka)

klikem na „přidat položku“ přidáme Platnost, kterou jsme si předem nastavili v agendě systém.

 • typ - typ platnosti
 • od - počátek platnosti
 • do - konec platnosti (automaticky se přepočítá dle nastavení v agendě systém)
 • název - název platnosti
 • poznámka - prostor pro poznámky
 • opakovat - opakování po uplynutí doby „do“

Viditelnost zapneme v levém spodním rohu. Prostředek uložíme klikem na „Uložit“. 

Detail prostředku

Zobrazuje všechny důležité údaje o prostředku.

Pod záhlavím s ID # a názvem prostředku jsou typ, vlastník, platnost a datum nastaveného upozornění.
Na samostatném řádku údaje pro výpočet nákladů (jednotka a ceny).

„Platnost“ zobrazuje jednotlivé založené platnosti s možnosti „+“ přidat upozornění. Tlačítkem „upravit“ máme možnost tyto platnosti změnit nebo přidat.

„Upozornění“ zobrazuje přehled všech nastavených upozornění tohoto prostředku. Klikem na „+ přidat“ přidáme nové upozornění. Zpětně můžeme editovat klikem na ikonu „upravit“.

Ve spodní části stránky se nachází lišta s ikonou koš pro smazání prostředku.

Nastavení

Nastavení se provádí v menu nastavení (ikona ozubených kol). Vybereme z možnosti Typy.

 • Typy - definice typů prostředků používaných v agendě Prostředky