Digitální produkty

Agenda Digitální produkty slouží pro prodej nehmotného zboží jako jsou např. vstupenky na kulturní akce nebo softwarové licence. Digitální produkty se generují na základě přijaté objednávky, ktará obsahuje položky s volbu digitální produkt a vazbou na Typ digitálního produktu. Každý vygenerovaný digitální produkt má svůj jedinečný kód, jehož platnost následně kontroluje obsluha systému cPilot.

Typy

Typ digitálního produktu slouží jako šablona pro vznik nového digitálního produktu. Na typu se definuje:

  • interní název a popis (pro obsluhu cPilot)
  • název produktu (pod tímto názvem jsou generovány digitální produkty tohoto typu)
  • plastnost: relativní (počet dní od vzniku produktu), nebo absolutní (konkrétní datum od-do)
  • typ kódu: v současné době náhodné písmena a číslice o délce 10 znaků
  • generovat ve statusu: status digitálního produktu, ve kterém vzniká
  • grafika (PDF o rozměrech 297 × 99 mm): podklad, na který je tisknut název, platnost a kód produktu do formátu PDF pro distribuci zákazníkovi

Prodej

Prodej digitálních produktů probíhá e-shopem pomocí katalogové karty. Pro založení digitálního produktu stačí při editaci karty na záložce Obecné zathrnout volbu digitální produkt. Toto zpřístupní záložku Digitální produkt, kde je následně potřeba vybrat jeden nebo více typů digitálního produktu, které bude prodej této karty generovat. Lze tedy např. prodejem jedné karty zakládat vstupenku na festival + povolenku k parkování. Zároveň se pro každý typ určuje počet generovaných produktů. To lze využít např. pro prodej balíku několika vstupenek.

Vystavení a distribuce

Digitální produkty jsou generovány na základě změnu stavu přijaté objednávky, která obsahuje katalogové karty s konfigurací pro tvorbu digitálních produktů. Na nastavení statusu objednávky je potřeba zapnout volbu generovat digitální produkty. Zároveň lze povolit volbu přibalit digitální produkty jako přílohy e-mailu zákazníkovi. Typicky se toto nastavuje pro status objednávky Zaplacená.

V levém panelu detailu katalogové karty se nachází zobrazení digitálních produktů, které byli z této karty generovány. Stejně tak na detailu přijaté objednávky.

Kontrola platnosti

Kontrolu platnosti digitálního produktu provádí obsluha cPilot v agendě Digitální produkty. Zde si dohledá produkt dle jeho kódu (lze použít čtečku kódů připojenou k počítači). Na detailu produktu se nechází tlačítko použít. Použití produktu kontroluje:

  • zapnutou viditelnost produktu
  • datumovou platnost produktu
  • volbu produkt v tomto statusu lze použít aktuálně přiřazeného statusu

Při splnění všech těchto podmínek se produkt přepne do statusu definovaného volbou status použitého produktu v Možnostech agendy. Tento status má mít vypnutou volbu produkt v tomto statusu lze použít, čímž se zamezí opakovanému použití produktu.

Kapacita prodeje

Pro omezení počtu prodeje digitálních produktů (např. kapacita vstupenek) slouží zjednodušené skladové hospodářství. To se aktivuje nastavením volby typ skladu na hodnotu pouze rezervace v kombinaci s restrikcí neprodávat do mínusu. Po uložení takové katalogové karty se na jejím detailu v sekci Sklad zobrazí tlačítko přidat. Po jeho stisknutí se zobrazí dialogové okno, ve kterém se definuje množství k prodeji a sklad (potřeba přidávat na sklad, ze kterého e-shop produkty prodává).

Objednávky přijaté následně z této kapacity odečítají formou rezervace a e-shop následně nedovolí prodej digitálního produktu s vyčerpanou kapacitou.