Přidání karet do zbožového feedu

Přidat karty do zbožových feedů je možné jak manuálně, tak automaticky (v případě nově založených karet).

Editace karty

Pokud chceme přidat kartu do zbožového feedu, klikneme na ikonu „upravit“ na řádku karty ve výpisu karet, případně na tlačítko „upravit“ na detailu karty. Otevře se okno editace záznamu, kde přejdeme na záložku „Feedy“. Zde přesuneme vpravo přepínače u feedů, do kterých chceme ve vybraných sitech kartu přidat, a nastavení potvrdíme stisknutím tlačítka „uložit“ v pravém dolním rohu editačního okna.

V případě, že naopak potřebujeme kartu z feedů odebrat, přesuneme přepínače vlevo a nastavení uložíme.

Hromadná úprava karet

Přidat karty do zbožového feedu je možné také jejich hromadnou úpravou. V agendě Katalog zobrazíme karty, které chceme do feedu přidat, případně ve výpisu karet označíme vybrané a klikneme na ikonu „Hromadná úprava záznamů“ v zápatí stránky. Zde máme dvě možnosti: upravit všechny záznamy včetně neoznačených, nebo upravit pouze označené záznamy.

Po zvolení jedné z možností se otevře okno pro hromadnou úpravu záznamů. Přejdeme na záložku „Feedy“, kde nejprve přesuneme vpravo přepínače u názvů feedů, do kterých chceme karty přidat. U těchto feedů se následně zobrazí přepínač „povolit export“ pro každý z dostupných sitů. Přesunutím tohoto přepínače vlevo export karet povolíme. Nakonec nastavení potvrdíme stisknutím tlačítka v pravém dolním rohu editačního okna.

Podobným způsobem je možné karty z feedů odebrat. Je zde pouze jeden odlišný krok: pro odebrání karet přesuneme přepínač „povolit export“ vpravo.

Nastavení typu karty

Pomocí tohoto nastavení lze zajistit, aby všechny nově založené karty daného typu byly zařazeny do vybraných zbožových feedů a nebylo nutné na to myslet a dělat to manuálně. Nastavení nemá zpětný efekt na již dříve založené karty.

Systém cPilot umožňuje definovat různé typy karet a jejich chování. Toto nastavení najdeme v agendě Katalog po kliknutí na ikonu „Možnosti“ vlevo v zápatí stránky a následně na položku menu „Typy“.

Kliknutím na ikonu „upravit“ na řádku typu otevřeme editační okno. V sekci „Feedy“ přesuneme vpravo přepínače u všech feedů, do kterých chceme každou nově založenou kartu daného typu zařadit. Nastavení potvrdíme stisknutím tlačítka „uložit“ v pravém dolním rohu editačního okna.

V případě, že naopak chceme zařazování nově založených karet do feedů zrušit, přesuneme přepínače vlevo a nastavení uložíme.

Publikování karty ve feedu

Karta se ve feedu neobjeví ihned po uložení, ale až po přegenerování feedů, které je možné provádět buď jednorázově manuálně, nebo v pravidelných časových intervalech pomocí automatické úlohy.

Nastavení feedů najdeme v agendě Webové stránky po kliknutí na ikonu „Možnosti“ vlevo v zápatí stránky a následně na položku menu „Feedy“. Kliknutím na ikonu „detail“ na řádku feedu přejdeme na detail feedu. Zde můžeme feed jednorázově přegenerovat kliknutím na ikonu „vygenerovat xml“, případně nastavit automatickou úlohu.