Sjednocení duplicitních kontaktů v Adresáři

V adresáři se mohou vyskytovat duplicitní kontakty. Vznikají většinou při importu nebo opakovanou registrací a někdy také chybnou prací administrátora. O duplicitách informuje cPilot, kdy při každém uložení Kontaktu v agendě Adresář kontroluje jedinečnost IČO.

Takové „duplicitní“ záznamy je potřeba sloučit.

Pokud pro některý z Kontaktů ještě neexistují další záznamy (práce, kalkulace, kontaktní osoby, doklady, ...) stačí takovému záznamu pouze vypnout viditelnost nebo lze rovnou smazat.

V případě, že duplicitní Kontakty již obsahují další záznamy, je potřeba všechny záznamy „přesunout“ (změnit vazby) do jednoho z Kontaktů.

Sjednocení Kontaktů v Adresáři

V agendě Adresář vyhledáme duplicitní Kontakt. Přejdeme na přehled Kontaktních osob v levém panelu a v editaci každé Kontaktní osoby přidáme vazbu na správný Kontakt (vpravo pod mapou). Identifikace kontaktu podle systémového ID „#“.

Vazbu na duplicitní Kontakt smažeme klikem na křížek v šedém poli kontaktu.

cPilot Adresář - duplicitní kontakt

Stejným postupem změníme také Adresy. 

Přesunutí záznamů dalších agend ke správnému Kontaktu

V levém panelu duplicitního Kontaktu si postupně zobrazujeme Požadavky, Schůzky, Projekty, ...

Každý z nalezených záznamů editujeme a změníme vazbu na „zákazník“, „místo/adresa“ i „kontaktní osoba“. Správný Kontakt se identifikuje podle interního ID. Uložením záznamu se vazba změní a záznam zmizí z přehledu.

Takto pokračujeme pokud v levém panelu duplicitního Kontaktu vidíme alespoň jeden existující záznam.

Kontakt bez vazeb na další záznamy můžeme vypnout (viditelnost) nebo smazat.