Webové stránky

Agenda slouží ke správě internetových (webových) prezentací, které zobrazují záznamy dalších agend cPilot v prostředí internetu (články, katalogové karty, uživatele, kalkulace, objednávky, požadavky, doklady, události, ...).

Práce s webovými stránkami

Po otevření agendy Webové stránky jsou zobrazeny karty jednotlivých stránek (webových projektů).

Po kliku na kartu se zobrazí detail webové stránky.

Levý panel:

 • Obsah – proklik do agendy Obsah na články těchto webových stránek
 • Router - přehled všech URL adres (rout)
 • Menu – přehled a editace používaných menu
 • Šablony – přehled a editace používaných šablon

Pravý panel (informace):

 • autor, který webovou stránku založil (nelze změnit)
 • vytvořeno - datum vytvoření
 • změněno - datum poslední provedené změny
 • verze – pořadové číslo změny (každé uložení mění verzi)

Středový panel:

 • domény - přehled aktivních jazykových verzí a jejich URL adres 

Lišta v patě:

 • koš - smazání článku
 • viditelnost - ovládá zobrazení webových stránek
 • vyprázdnit cache - provede vymazání vyrovnávací paměti webových stránek

Nové webové stránky

Zakládání a nastavení webových stránek provádí výhradně nejvyšší administrátor systému. Běžný uživatel a ani administrátor nemá do této sekce přístup.

Router

Slouží pro správu URL adres (rout) jednotlivých článků agendy Obsah.

Po otevření sekce Router agendy Webové stránky je zobrazen přehled rout.

V přehledu lze měnit pohled na routy podle jejich data vzniku, hodnoty URL (abecedně), presenteru (agendy), akce (forma zobrazení záznamu), ID záznamu, jazykové verze a počtu historických verzí routy. Routy lze řadit podle údajů v seznamu klikem na údaj v záhlaví.

Dvojklikem na řádek routy nebo klikem na ikonu tužky se otevře editace routy.

Slouží pro správu všech menu na webových stránkách.

Po otevření sekce Menu agendy Webové stránky je zobrazen přehled menu.

V přehledu lze měnit pohled na menu podle jejich ID a názvu. Menu lze řadit podle údajů v seznamu klikem na údaj v záhlaví. Menu lze ručně řadit přetažením řádku na požadovanou pozici (ikona změna pořadí, vpravo).

Dvojklikem na řádek routy nebo klikem na ikonu tužky se otevře editace menu.

Klikem na šipku na začátku řádku se zobrazí jednotlivé vnitřní položky menu. 

Oznámení

Slouží pro oznámení např. dovolené, inventury,... na úvodní straně.

Pro vložení oznámení klikneme na +přidat. Zobrazí se nám formulář oznámení

Snímek obrazovky 2021-12-10 v 11.04.38

Název
název oznámení

Typ

Snímek obrazovky 2021-12-10 v 15.51.38

Snímek obrazovky 2021-12-10 v 16.00.46

Platnost od - datum začátku zobrazení oznámení

Platnost do - datum ukončení zobrazení oznámení

Omezení

Po zavření nezobrazovat - oznamení se po zavření uživateli nezobrazí
Nelze zavřít -
oznámení nelze uživateli zavřít

Nastavíme pro které jazykové mutace chceme zobrazit oznámení
V příslušné jazykové mutaci nastavíme:

Snímek obrazovky 2021-12-10 v 11.47.09

Název akce - název tlačítka akce

Akce - funkce tlačítka (Zavřít, URL, Článek detail, Obchodní podmínky)

Šablony

Zakládání a nastavení šablon provádí výhradně tvůrce webu (developer nebo kodér). Běžný uživatel a ani administrátor nemá do této sekce přístup.

Zbožové feedy

Systém cPIlot umí generovat produktové feedy pro různé zbožové srovnávače (Zboží.cz, Heureka, Google, Facebook, Allegro). Každý feed je nastavený dle parametrů daného srovnávače s širokou možností úprav a přizpůsobení pro potřeby zákazníka.